Fri tilgang til innhold for hjemmelæring i grunnskolen og videregående

Publisert: 2020-03-13 17:42:50
Kategori: Den teknologiske skolesekken , Engelsk , Matematikk , Naturfag , Norsk , Norsk som andrespråk , Spesialpedagogikk

For å avhjelpe den vanskelige situasjonen mange elever, lærere og skoler er kommet i vil alle lærere ved grunnskoler og videregående skoler som tar kontakt med Kunnskap.no på e-post kunnskap@kunnskap.no få fri tilgang til matematikk, norsk, engelsk, naturfag og norsk som andrespråk i en tidsbegrenset periode. Slik kan faglærere ved hjelp av resultatrapporter gi skolens elever tett oppfølging.

I tillegg jobber vi med en løsning hvor elever, foreldre og lærere kan få tilgang til disse læremidlene direkte etter en enkel registrering. 

Del innholdet

You must be register

Klikk her for å registrere

Legg til en kommentar