Fagfornyer kjent matematikklæreverk

- Kategorier: Matematikk

Det populære læremidlet Jeg kan regne 1-4 har blitt sendt gjennom læreplanturbinen. Ut kommer en rykende fersk versjon med fokus på raskere progresjon og mer interaktivitet. Her er oppdateringene.  

VELG PLATTFORM: Velg selv om du vil jobbe med Jeg kan regne 1-4 på trykkfølsomme skjermer, iPad eller PC. – Læremidlet tilpasser seg alle flater, og oppgavene er morsomme, sier lærer Siri Een (t.v).   

Morsomme spill, «drag and drop» og interaktive videoer som gjør at elevene må reflektere før de får spille av videre. Mer fokus på muntlige ferdigheter. Det er bare noe av det elevene kan vente seg i den ferske utgaven av Jeg kan regne.

Utvikler Jan-Hugo Andersen fra Kunnskap.no oppsummerer hele denne oppgraderingen slik: Mer vekt på interaktivitet.

Andersen har bachelor i fysikk, har lang erfaring med å utvikle digitale læremidler og har vært med på å legge læremidlet fra 2013 over til fagfornyelsen.

MER ENN ET ANSIKTSLØFT: Utvikler Jan-Hugo Andersen forteller om betydelige oppgraderinger i Jeg kan regne 1-4.

Matematikk der det skjer

Jeg kan regne er et læremiddel for 1.-4. trinn. Læringsmetoden tar utgangspunkt i at barn ved starten av opplæringen har problemer med å forstå abstrakte ideer. Nettopp derfor er det sentralt å presentere sammenhengen mellom virkelige objekter og matematiske begreper i hverdagen.

– Vi har lagt vekt på at eleven skal få utforske samtidig som læremidlet skal være morsomt å jobbe med, sier Andersen.

For eksempel er det nå i utstrakt grad brukt såkalt «drag and drop» i oppgavene. Det gjør det morsomt, men også mer interaktivt å jobbe seg gjennom oppgavene.

Videre hadde den første utgaven av Jeg kan regne svært mange oppgaver i hvert kapittel. Disse er nå skrellet ned og det er blitt færre oppgaver og rom for raskere progresjon.

– Oppgavene er blitt langt mer konkret, sier Andersen.

Tenke selv

I tråd med fagfornyelsen kommer det interaktive videoer som oppfordrer elevene til å tenke gjennom matematiske spørsmål. Oppgavene har blitt mer utforskende. Elevene må stille seg flere spørsmål underveis.

– I videoene har vi lagt inn tenkepauser. Videoene stanser automatisk og eleven må klikke fysisk for å gå videre. De blir oppfordret til å resonnere og gjøre seg tanker underveis, forklarer Andersen.

Analysere et problem

En pilotskole som har vært med i utviklingen av Jeg kan regne 1-4, er Skranevatnet skole i Bergen. Det har vært sentralt for skolen at elevene skal få muligheten til å analysere.

– Elevene må tenke ut mulige løsninger på egenhånd. Gjennom hele kurset er det stor variasjon i intuitive aktiviteter. Det er lagt vekt på lite tekst og mange lydinstruksjoner, sier Siri Een, lærer ved Skranevatnet skole.

MER INTUITIV: Oppgaven viser eksempel på bruk av «drag and drop». Elevene skal flytte inn riktig tall i rett boks. Skjermbilde: Jeg kan regne 1-4.


Muntlige ferdigheter

Pilotskolen har fokusert på de grunnleggende ferdighetene i fagfornyelsen.

– Det har vært viktig å lage oppgaver der elevene kan arbeide med muntlige ferdigheter, noe vi syntes var mangelfullt i den forrige versjonen, sier Een.

Gjennom samtalebilder og videoer med undrende spørsmål, oppfordrer Jeg kan regne elevene til å samtale om matematikk, gjøre seg opp meninger, stille spørsmål og argumentere for sine valg.

– Vi har også lagt vekt på begrepstrening i disse videoene, forklarer Een videre.

Det har vært vesentlig for pilotskolen at oppgavene skal fremstå inspirerende for elevene.

– Matematikk skal være spennende! Å knytte oppgavene så tett opp til dagligdagse og praktiske situasjoner som mulig, har derfor vært vesentlig.  

Prøvd ut på elever

De to lærerne Siri Een og Trude Haugen Eide har hatt som mål å prøve ut Jeg kan regne på elevene ved Skranevatnet skole.

– Vi har gått gjennom hele læremidlet for å se hvilke oppgaver som måtte fornyes for å møte kravene til den nye læreplanen i matematikk. Vi har også jobbet med å lage manus til utforskende spørsmål i animasjonsfilmene, sier Een.

Det har blitt lagt vekt på at oppgavene skal bære preg av å være utforskende og at elevene skal være aktive i sin egen læringsprosess ved å finne ulike løsninger på et problem.

Mer læringsfremmende

– Vi har, som Jan-Hugo var inne på, prøvd å tenke kvalitet og ikke kvantitet på de oppgavene som skal være med i læremidlet. Det er fortsatt veldig mange oppgaver til hvert emne, men vi har skrellet bort de oppgavene som vi opplevde som lite motiverende og lite læringsfremmende for elevene, forklarer Een.

Hun forklarer videre at også de barna som ikke har knekt lesekoden skal kunne arbeide med Jeg kan regne.

–Vi har jobbet for at alle oppgaveinstruksjonene skal ha lydstøtte, og da spesielt i Jeg kan regne 1a og 1b, samt Jeg kan regne 2.

Elever på 1. - 4. trinn

Oppgavene er lagt opp slik at elevene først undrer seg, videre at de arbeider med konkrete oppgaver før de eventuelt går over til mer abstrakte oppgaver. Det finnes fortsatt mange oppgaver til hvert emne og vanskelighetsgraden og abstraksjonsnivået varierer innenfor hvert emne.

Hvem vil dere først og fremst anbefale Jeg kan regne til?

– Vi mener det er mulig å tilpasse Jeg kan regne til de fleste elever på 1. - 4. trinn. I kombinasjon med ulike arbeidsmåter og praktisk arbeid, tenker vi dessuten at Jeg kan regne åpner for muligheten til å arbeide med læremidlet etter tema. 

Del dette innholdet

Legg til en kommentar

Follow us on Facebook