Den teknologiske skolesekken

Publisert: 2020-05-15 10:40:39
Kategori: Den teknologiske skolesekken , Engelsk , Matematikk , Naturfag , Norsk , Norsk som andrespråk , Spesialpedagogikk

Kunnskap.no tilbyr en rekke læremidler som skolen kan få støtte til gjennom Den teknologiske skolesekken. Kommuner og fylkeskommuner søker på vegne av skolene.

Tilskuddsordningen gjelder for grunnskoler og videregående skoler og krever egenandel fra tilskuddsmottakerne. Det gis i år inntil 95 kr i støtte til innkjøp av læremidler per elev. 

Målet er å bidra til at elever og lærere får tilgang til et mangfold av digitale læremidler av høy kvalitet. Du kan lese mer om ordningen her https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-satsinger/den-teknologiske-skolesekken/tilskudd-for-kjop-av-digitale-laremidler/

Læremidlene i listen nedenfor fra Kunnskap.no dekker hele eller deler av kompetansemålene i Fagfornyelsen. 

1. trinn

Matematikk: Jeg kan regne 1

Norsk: Språkstien

Engelsk: Friends 1

2. trinn

Matematikk: Jeg kan regne 2

Norsk: Språkstien

Engelsk: Friends 2

3. trinn

Matematikk: Jeg kan regne 3

Engelsk: Friends 3

4. trinn

Matematikk: Jeg kan regne 4

Engelsk: Friends 4

5. trinn

Engelsk: Friends 5

Matematikk 5-7 (kommer)

Grunnleggende norsk: NorskPluss Ungdom

Grunnleggende norsk: NorskPluss Alfa 

6. trinn

Engelsk: Friends 6

Matematikk 5-7 (kommer)

Grunnleggende norsk: NorskPluss Ungdom

Grunnleggende norsk: NorskPluss Alfa 

7. trinn

Grunnleggende norsk: NorskPluss Ungdom

Matematikk 5-7 (kommer)

Grunnleggende norsk: NorskPluss Alfa 

8. trinn

Grunnleggende norsk: NorskPluss Ungdom

Norsk: Ordimellom 8-10

Norsk: Ordimellom 8-10: Å lese er å forstå 

Norsk: Ordimellom 8-10: Skriving for mange formål

Matematikk 8-10

Matematikk 8-10 Tall

Matematikk 8-10 Algebra

Matematikk 8-10 Funksjoner

Matematikk 8-10 Geometri

Matematikk 8-10 Statistikk

Syklus 8-10

BrettMatte

Grunnleggende norsk: NorskPluss Alfa 

9. trinn

Grunnleggende norsk: NorskPluss Ungdom

Norsk: Ordimellom 8-10

Norsk: Ordimellom 8-10: Å lese er å forstå

Norsk: Ordimellom 8-10: Skriving for mange formål

Matematikk 8-10

Matematikk 8-10 Tall

Matematikk 8-10 Algebra

Matematikk 8-10 Funksjoner

Matematikk 8-10 Geometri

Matematikk 8-10 Statistikk

Syklus 8-10

BrettMatte

Grunnleggende norsk: NorskPluss Alfa 

10. trinn

Grunnleggende norsk: NorskPluss Ungdom

Norsk: Ordimellom 8-10

Norsk: Ordimellom 8-10: Å lese er å forstå

Norsk: Ordimellom 8-10: Skriving for mange formål

Matematikk 8-10

Matematikk 8-10 Tall

Matematikk 8-10 Algebra

Matematikk 8-10 Funksjoner

Matematikk 8-10 Geometri

Matematikk 8-10 Statistikk

Syklus 8-10

BrettMatte

Grunnleggende norsk: NorskPluss Alfa 

Videregående

Grunnleggende norsk: NorskPluss VGS

Norsk for elever med kort botid: NorskPluss Kort botid

Matematikk 1T

Matematikk 1P

Del innholdet

You must be register

Klikk her for å registrere

Legg til en kommentar