ABC 1-4: 1 lisens

Varetype: Elevlisens 1 år

ABC 1-4 er et læremiddel for å jobbe med bokstavlære og fonologisk bevissthet.

More details

760 kr

Eks. mva.

Beskrivelse

Hvordan motivere elever til arbeid med språk uansett faglig nivå? Hva gjør vi med elever som ikke har knekt lesekoden? Og hva med de som sliter med uttale? 

ABC 1-4 er et læremiddel for å jobbe med bokstavlære og fonologisk bevissthet. 

Kanskje har elevene vansker med å finne det rette ordet. Uttalen er feil. Grammatikken er ikke riktig. 

Hvor begynner du som lærer når du skal veilede dem? Gi dem motivasjon?


TALENDE TASTATUR: Etter hvert som elevene skriver inn bokstaver, blir hver bokstav lest høyt. 


Etter fagfornyelsen

• Leke med rim og rytme og lytte ut språklyder og stavelser i ord
• Trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving
• Skrive tekster for hånd og med tastatur
• Lage tekster som kombinerer skrift med bilderABC 1-4 har

fokus på fonologisk bevissthet og gjenkjenning av ord:

• Gjenkjenning av lyder
• 
Gjenkjenning av lyder i ord
• 
Sammentrekning av lyder til ord
• Øvelser med korte og lange vokaler
• 
Skriveregler for ikke lydrette ord
• 
Arbeid med fonologisk bevissthet
• 
Selvrettende oppgaver
• 
Basert på Jørgen Frosts veiledende plan over åtte måneder
• For nettbrett og pc
• 
Bokmåls- og nynorskversjonARBEIDSARK: Læremidlet består av en rekke utskriftsvennlige arbeidsark. Skriv ut og la elevene fylle ut og trene seg på ord og bokstaver.


Alfabetisering


Modulen NorskPluss Alfa har følgende bokstavprogram

SAMOTENILRDUFKÅPGHÆBØJYVCWQXZ

Det er spesielt viktig at elevene lærer S, A, M og O i denne rekkefølgen fordi de første bokstavene bygger på hverandre i kjennskap og progresjon. Ellers trenger man ikke å følge bokstavprogrammet slavisk.

Elevene jobber mye og variert med de samme ordene og setningene, i nettressursen, i STL+-oppgaver og på arbeidsark for at lese-, lytte- og skriveferdighetene skal automatiseres. Arbeidet med disse ferdighetene i NorskPluss Alfa bør foregå parallelt med trening i muntlig norsk.


IPAD ELLER MOBIL: 
Elevene kan bruke ABC 1-4 på iPad, mobil og PC. Det gjør det enkelt for dem å ta med kurset uansett hvor de er. 

I modulen Språkstien finner du disse temaene: 

•  rimord
•  setninger
•  stavelser
•  sammensatte ord
•  korte og lange ord
•  bokstavlyder

Oppgavene er på fire nivå

•  Stjerne - elevene kombiner lyd og bilde (enklest)

•  Sol - elevene kombiner lyd, bilde og tekst

•  Måne - elevene kombiner lyd, bilde og tekst

•  Planet - elevene kombiner lyd og tekst (mest krevende)

I de enkle oppgavene stimuleres elevenes evne til å skjelne lyder. Etter hvert skriver elevene ord og setninger. Språkstien passer både for elever som har knekt og ikke har knekt lesekoden23 andre produkter i samme kategori: