Jeg kan regne, 4. trinn

Varetype: Elevlisens 1 år

Jeg kan regne, 4. trinn er et omfattende nettbasert læremiddel i matematikk for 4. trinn. Matematikken presenteres i en hverdagssammenheng. Det gjør det mer givende for elevene.

PRØV SELV >

More details

79 kr

Eks. mva.

Beskrivelse

Jeg kan regne 14 er et omfattende nettbasert læremiddel i matematikk for 1.4. trinn. Matematikken presenteres i en hverdagssammenheng. Det gjør det mer givende for elevene.

Elevene får se sammenhengen mellom matematikk og konkrete objekter. De kan f. eks telle ringer i et spill, slik som i illustrasjonen nedenfor. Hvor mange ringer er det til sammen? Hva skjer hvis vi tar bort to? 


Læringsmetoden tar utgangspunkt i at barn ved starten av opplæringen har problemer med å forstå abstrakte ideer. Og nettopp derfor er det sentralt å presentere sammenhengen mellom virkelige objekter og matematiske begreper.

Prøv selv:

1. trinn A   1. trinn B  2. trinn  3. trinn  4. trinn  

Jeg kan regne


Jeg kan regne er delt inn etter trinn og tallområde:

1. trinn: 1A:Tallene 0-10 og 1B:Tallene 0-20

2. trinn: Tallene 0-100 

3. trinn: Tallene 0-1000

4. trinn: Tallene over 1000Innholdsoversikt (PDF) 30 DAGERS GRATIS UTPRØVING MED ELEVER

 

Erfaringer
Tall i langsomt tempo - Les om hvordan Skranevatnet skole i Bergen tok grep for å forebygge matematikkvansker.
Datteren begynte å like matematikkfaget igjen

Innen hvert tallområde jobber elevene med emnene:

• Tall
• Addisjon og subtraksjon
• Divisjon (Fra 3. trinn)
• Multiplikasjon
• Kjøp og salg
• Klokke og tid
• Måling
• Geometri
• Statistikk
• Mattenøtter
• Arbeidsark


Kapitlene i Jeg kan regne 1-4
er en miks av sider med interaktive simuleringer, animasjoner, slideshows, aktiviteter og illustrasjoner. Hovedmålet med hvert kapittel er å oppmuntre elevene til å analysere et problem, tenke ut den korrekte løsningen på egenhånd og presentere feiltenkning gjennom en enkel feedback når noe er feil. Gjennom hele kurset er det stor variasjon i intuitive aktiviteter. Mengden tekst i instrukser er minimert og i tillegg er det tilført lydinstrukser.


Jeg kan regne 1-4
 gjør det lett å tilpasse undervisningen. Hvert kapittel er nivådelt i: BasisTrene og EkstraBasis kan alle begynne med, Trene gir mengdetrening og Ekstra byr på utfordrende oppgaver.

Innholdet er tilpasset kompetansemålene i Kunnskapsløftet for 1.-4. trinn. 
Jeg kan regne 1-4 er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningdirektoratet.

23 andre produkter i samme kategori: