NorskPluss FVO (nyhet!)

NorskPluss FVO er en helt ny ressurs utviklet etter de nye modulstrukturerte læreplanene for forberedende voksenopplæring.

I NorskPluss FVO får du:

·  Et omfattende læreverk: Over 2000 sider fordelt på nesten 90 kapitler.

·  Variert innhold som fremmer gode læringsstrategier og kunnskap om egen språklæring.

·  Modelltekster og sjangerlære, lyttetrening og praktisk grammatikk knyttet til tekster.

·  Selvrettende oppgaver: Stort omfang av varierte selvrettende oppgaver rett i etterkant av lesesekvenser.

·  Samarbeids- og skriveoppgaver i alle kapitler.

·  Lese og lyttetrening: Alt innhold er lest inn med naturlig tale.

·  To målformer: Tilgjengelig både på bokmål og nynorsk.

·  Læringsanalyse: Alle resultater lagres for både lærer og elev.

·  Egen læringsportal på min.kunnskap.no som gir mange muligheter for å sette sammen oppgaver tilpasset grupper og enkeltelever, som også kan deles med lærere på skolen.

·  Utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

NorskPluss FVO (nyhet!)  Det er ingen varer i denne kategorien.