NorskPluss VGS

NorskPluss VGS gir opplæring i grunnleggende norsk nivå 1-3 for fagfornyelsen. Læremiddelet gir store muligheter for selvstendig arbeid og dybdelæring.

Læremiddelet består av NorskPluss Ungdom og Kort botid. Kombinasjonen av disse gir elevene god kjennskap til norsk språk og kultur.Prøv ny versjon Innholdsoversikt

Selvstendig arbeid på nett

I nettressursen kan elevene jobbe selvstendig med oppgaver på ulike nivå enten de går i velkomstklasser, eller er integrert i vanlige klasser.  

Nettressursen har kapitler med gradvis progresjon i vokabular og grammatikk fra nivå 1 til nivå 3. NorskPluss VGS er basert på NorskPluss Ungdom, men vil få mer innhold for videregående på nivå 3. 

ModulKapittelDemo
Kom i gangE. TallPrøv selv
Nivå 11B. FamiliePrøv selv
Nivå 14A. I matbutikkenPrøv selv
Nivå 24C. Sjanger - instruksPrøv selvI filmen nedenfor gir medforfatter og lærer Anne Marie Eiby en pedagogisk gjennomgang av nettressursen:30 dagers gratis utprøving med elever

Tekstbøker med muntlige oppgaver

NorskPluss Ungdom og NorskPluss VGS har felles tekst- og arbeidsbøker. NorskPluss Ungdom tekstbok nivå 1 og 2 inneholder tekstene fra nivå 1 og 2 i nettressursen. I tillegg er det oppgaver og spørsmål for muntlig aktivitet i klasserommet. Boken er rikt illustrert med samtalebilder og illustrasjoner.

Arbeidsbøker med fordypnings- og samarbeidsoppgaver

Med NorskPluss Ungdom arbeidsbok nivå 1 og 2 får elevene muntlig trening, mengdetrening og kan gå i kan gå i dybden i lærestoffet uavhengig av skolebakgrunn. Det er mange og varierte oppgaver. Alt lærestoffet i boken er knyttet til nettressursen, men står også fint på egne bein. Arbeidsboken er i farger. Fargene brukes b.la. til å illustrere og tydeliggjøre strukturer i språket. Det er flere oppgaver i sjangerpedagogikk. 

Elevrapporter gir bedre tilpasset opplæring

Med NorskPluss Ungdom nettressurs får læreren en «assistent» som kartlegger, differensierer og retter. Rapportene åpner for at elevene kan jobbe med oppgaver på ulike nivå og samtidig få tett oppfølging.Lett å ta i bruk - metodisk veiledning til hvert kapittel

Hvordan gi elevene et aktivt forhold til lærestoffet? Hva er spesielt med tekstene? Og hvordan forklare og øve det inn?

Med NorskPluss VGS nettressurs følger det en lærerveiledningen med konkrete tips til arbeidet med tekstene og oppgavene i nettressursen, forslag til muntlige aktiviteter, hvordan jobbe målrettet med nettressursen m.m. Veiledningen er skrevet spesielt med tanke på lærere som har lite erfaring i å undervise norsk som andrespråk.

Last ned veiledning til ett kapittel

I en overgangsperiode fram til sommeren 2020 får abonnenter tilgang til både den nye versjonen for fagfornyelsen og den nåværende for kunnskapsløftet. Innholdet i den nye versjonen oppdateres fortløpende. 

NorskPluss Ungdom/VGS er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Forfattere: Marie Aalen og Anne Marie Eiby. 

NorskPluss VGS   Det finnes 5 varer.

Viser 1 - 5 av 5 varer
Viser 1 - 5 av 5 varer