NorskPluss Ungdom

NorskPluss Ungdom for fagfornyelsen gir store muligheter for selvstendig arbeid, samarbeid og dybdelæring i grunnleggende norsk. 


Læremiddelet inneholder norskopplæring på nivå 1, 2 og 3 med tester underveis. Den omfatter også en "Kom i gang"-modul med uttale- og lyttetrening av norske vokaler og konsonantlyder, samt en modul om tall på norsk.


Nettressursen har gradvis progresjon og tar vare på alle svar og resultat. Elevrapportene gir rask og god oversikt over elevenes nivå og innsats.


Læreverket består av:
• Nettressurs nivå 1, 2 og 3
• Arbeidsbok nivå 1 og 2
• Tekstbok nivå 1 og 2
• Metodisk veiledning

Prøv ny versjon Innholdsoversikt (PDF)

  • NorskPluss Ungdom - skjermbilde
  • NorskPluss Ungdom - skjermbilde
  • NorskPluss Ungdom - skjermbilde
  • NorskPluss Ungdom - skjermbilde

Interaktivt arbeid på nett

NorskPluss Ungdom nettressurs er hovedkomponenten i læremiddelet. Den har en gradvis progresjon fra nivå 1 til nivå 3, og omfatter også tester og en egen «kom i gang»-modul med uttaletrening for nybegynnere. I nettressursen kan elevene jobbe selvstendig med oppgaver på ulike nivå enten de går i velkomstklasser, eller er integrert i vanlige klasser.

ModulKapittelDemo
Kom i gangE: TallPrøv selv
Modul 1 - Hva heter du?A: En ny elev i klassenPrøv selv
Modul 7 - Kropp og fritidA: Hos legenPrøv selv
Modul 1 – Slektninger og vennerC: Sjanger - invitasjonPrøv selvHer gir medforfatter og lærer Anne Marie Eiby en pedagogisk gjennomgang:


30 dagers gratis utprøving med elever >

Tekstbøker med muntlige oppgaver

NorskPluss Ungdom tekstbok nivå 1 og 2 inneholder tekstene fra nivå 1 og 2 i nettressursen. I tillegg er det oppgaver og spørsmål for muntlig aktivitet i klasserommet. Boken er rikt illustrert med samtalebilder og illustrasjoner.

Utdrag tekstbok nivå 1 og 2 (PDF)


Arbeidsbøker med fordypnings- og samarbeidsoppgaver

Med NorskPluss Ungdom arbeidsbok nivå 1 og 2 får elevene ytterligere mengdetrening samt muntlig trening, og kan i gå i dybden i lærestoffet som er egnet for elever med ulik skolebakgrunn. Det er mange og varierte oppgaver. Alt lærestoffet i boken er knyttet til nettressursen, men står også fint på egne bein.

Utdrag arbeidsbok nivå 1 og 2 (PDF)


Elevrapporter gir bedre tilpasset opplæring

Nettressursen tar vare på svar og resultat. Med elevrapportene i nettressursen får du som lærer en «assistent» som kartlegger og retter. Rapportene gir deg raskt en oversikt over elevenes nivå og innsats.

Se video: Elevrapporter


Lett å ta i bruk - metodisk veiledning

Hvordan gi elevene et aktivt forhold til lærestoffet? Hva er spesielt med tekstene? Og hvordan forklare og øve det inn?

Med NorskPluss Ungdom nettressurs følger det en lærerveiledningen med konkrete tips til arbeidet med tekstene og oppgavene i nettressursen, forslag til muntlige aktiviteter, hvordan jobbe målrettet med nettressursen m.m. Veiledningen er skrevet spesielt med tanke på lærere som har lite erfaring i å undervise norsk som andrespråk.


NorskPluss Ungdom er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Utdanningsdirektoratet.
Forfattere: Marie Aalen og Anne Marie Eiby

NorskPluss Ungdom  Det finnes 7 varer.

Viser 1 - 7 av 7 varer
Viser 1 - 7 av 7 varer