mSkills 8-10

mSkills er en omfattende lærebase i grammatikk- og vokabulartrening fra A1 til C1. Det kan brukes som oppslagsverk og oppgavebank for lærere og elever.


Prøv selv Be om gratis utprøving i 15 dager


Oppslagsverk og oppgavebank

• 3 plasseringstester i grammatikk og tre i vokabular
• Dekker 120 tema i grammatikk
• 120 kapitler med fokus på ordforråd
• Grammatikkvideoer med forklaringer til hvert tema
• For mobil, nettbrett og pc/mac

  • Skills - skjermbilde
  • Skills - skjermbilde
  • Skills - skjermbilde
  • Skills - skjermbilde

mSkills består av:

• mSkills English Grammar Lessons Nivå A1-A2, B1-B2 og C1-C2
• mSkills Plasseringstester Nivå A1-A2, B1-B2 og C1-C2
• mSkills English Vocabulary Lessons Nivå A1-A2, B1-B2 og C1-C2


Plasseringstest

Bruk plasseringstesten til å kartlegge elevenes nivå. 
Testene er inndelt etter grammatikk og vokabular. 

• Grammatikk: Level A1-A2, B1-B2 og C1-C2
• Vokabular: Level A1-A2, B1-B2 og C1-C2


Grammatikken dekker tema som verbformer, possessiver, pronomen, HV-ord, substantiv, subjunksjoner, artikler m.m


Vokabular-delen
 dekker tema som utdannelse, sport, arbeid, lover, helse, livsstil m.m. 


Til 
hvert grammatikktema er det en video som forklarer grammatikken.

mSkills 8-10  Det finnes 2 varer.

Viser 1 - 2 av 2 varer
Viser 1 - 2 av 2 varer