Ordimellom 8-10

Ordimellom er et digitalt læremiddel i norsk og åpner for muligheter som går langt utover det den tradisjonelle norskboka gir. Læremiddelet er spesielt godt egnet for elever med lese- og skrivevansker på ungdomstrinnet.

Elevene jobber systematisk med lese- og skrivestrategier, løser interaktive oppgaver og kan selv velge om de vil lese eller lytte til tekstene. Elevene ser forfatterintervjuer, utdrag av kjente skuespill, løser interaktive oppgaver og kan selv velge om de vil lytte til eller lese tekstene og oppgavene.

Prøv ny versjon

  • Ordimellom - skjermbilde
  • Ordimellom - skjermbilde
  • Ordimellom - skjermbilde
  • Ordimellom - skjermbilde

Ordimellom består av modulene:
• Fortellinger vi ikke glemmer - kjente forfattere gjennom historien
• Grammatikk
• Helhetslesing
• Litterære retninger
• Skriving for mange formål
• Å lese er å forstå  - tekster gjennom historien

ModulKapittelDemo
HelhetslesingBærekraftig utviklingPrøv selv
Skriving for mange formålForestillende skrivehandling: DiktPrøv selv
Å lese er å forståKarens julPrøv selv


I modulen "helhetslesing" jobber elevene bl.a. med tekster som kan relateres til de tverrfaglige temaene "folkehelse og livsmestring" og "bærekraftig utvikling". Oppleggene kan brukes i individuell spesialundervisning, i lesekurs for små grupper og i klassesammenheng. Les mer om helhetslesing i publikasjonen "Spesialpedagogisk leseopplæring - en veileder" fra Statped.

Ordimellom er tilpasset kompetansemålene i norsk for ungdomstrinnet. Innholdet kan brukes både på nettbrett og pc.

Bokmåls- og nynorskversjon
Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet

Forfattere: Kathrine Wegge og Arne Jørgen Løvland

Ordimellom 8-10  Det finnes 2 varer.

Viser 1 - 2 av 2 varer
Viser 1 - 2 av 2 varer