Syklus 8-10

Syklus 8-10(UNDER UTVIKLING) er et heldigitalt læremiddel som gir forståelse og undring uten å drukne i tekst. Elevene får gleden av å lære seg naturfag gjennom flere hundre animasjoner og filmer. Oppgavene er selvrettende og gir hint hvis man står fast. Filmer av spennende forsøk gir læreren trygghet og ideer til å gjøre undervisningen mer praktisk.

 GRATIS UTPRØVING I 2 UKER  INNHOLDSOVERSIKT (PDF)


Digitalt læremiddel i naturfag som erstatter lærebok med animasjoner og læringsanalyse

Nye muligheter med Fagfornyelsen

• Animasjoner, filmer, bilder, tekst og lydklipp

• Spennende eksperimenter

• Lag tre opplegg på tre minutter

• Læringsanalyse gir innsikt i hver elevs faglige kompetanse

• Se sammenhenger ved å sette sammen sider fra ulike faggrener

• Varierte og selvrettende oppgaver

• Jobb offline

• Legger til rette for dybdelæring

Prøv selv

EmneKapittelDemo
PlanterFotosyntesenPrøv selv
EnergiEnergiPrøv selv
Kjemiske reaksjonerReaksjoner med metallerPrøv selv
Bærekraftig utviklingMijømessige konsekvenser ved bruk av fossile brenslerPrøv selv

Læringsanalyse

Gjennom læremiddelet får elev og lærer tilgang på en omfattende læringsanalyse som hjelper lærer med underveisvurdering. Filmer av praktiske aktiviteter til emnene inspirerer lærer til variert undervisning.

Digitalt læremiddel med læringsanalyse i naturfag for Fagfornyelsen som erstatter tradisjonell lærebok.

Inspirasjonsfilmer til spennende aktiviteter

Syklus 8-10 legger til rette for praktisk undervisning med filmer av aktivitetsforslag. Her blir forsøk forklart, og satt inn i en faglig sammenheng, samtidig som risiko vurderes. 

Varierte arbeidsmåter

Individuell tilpasning – lag tre ulike opplegg i samme emne på under tre minutter

Omvendt undervisning – frigjør tid til mengdetrening, dybdelæring og problemløsningsoppgave gjennom å la elevene jobbe med fagstoffet hjemme

Læringspartner – åpne opp for faglig diskusjon særlig i forbindelse med de mange undringsoppgavene i nettressursene

Felles gjennomgang – bidra til at elevene relaterer nye ideer og begreper til tidligere kunnskap og erfaringer ved hjelp av animasjoner, oppgaver og annet innhold

Tverrfaglighet – ta utgangspunkt i ferdige digitale ressurser for bedre å forstå temaer på tvers av fag

Vurdering for læring – bruk læringsanalyse til å gi underveisvurdering og konstruktive framovermeldinger.


Syklus 8-10 er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Utdanningsdirektoratet.


Bokmåls- og nynorskversjon.

Skolen kan få støtte til dette læremidlet gjennom den teknologiske skolesekken. 

Syklus 8-10  Det finnes 2 varer.

Viser 1 - 2 av 2 varer
Viser 1 - 2 av 2 varer