Syklus 8-10

Syklus 8-10 er et heldigitalt  læremiddel som gir forståelse og undring uten å drukne i tekst. Elevene får gleden av å lære seg naturfag gjennom flere hundre animasjoner og filmer. Oppgavene er selvrettende og gir hint hvis man står fast. Filmer av spennende forsøk gir læreren trygghet og ideer til å gjøre undervisningen mer praktisk.

PRØV SELV >  GRATIS UTPRØVING I 30 DAGER INNHOLDSOVERSIKT (PDF)Syklus 8-10 åpner nye muligheter for lærer og elev gjennom:

• Animasjoner, filmer, bilder, tekst og lydklipp

• Spennende eksperimenter

• Lag tre opplegg på tre minutter

• Læringsanalyse gir innsikt i hver elevs faglige kompetanse

• Se sammenhenger ved å sette sammen sider fra ulike faggrener

• Varierte og selvrettende oppgaver

• Jobb offline

• Legger til rette for dybdelæringInspirasjonsfilmer til spennende aktiviteter

 


Nettressursene åpner for varierte arbeidsformer og refleksjon over egen læring:

Individuell tilpasning – lag tre ulike opplegg i samme emne på under tre minutter

Omvendt undervisning – frigjør tid til mengdetrening, dybdelæring og problemløsningsoppgave gjennom å la elevene jobbe med fagstoffet hjemme

Læringspartner – åpne opp for faglig diskusjon særlig i forbindelse med de mange undringsoppgavene i nettressursene

Felles gjennomgang – bidra til at elevene relaterer nye ideer og begreper til tidligere kunnskap og erfaringer ved hjelp av animasjoner, oppgaver og annet innhold

Tverrfaglighet – ta utgangspunkt i ferdige digitale ressurser for bedre å forstå temaer på tvers av fag

Vurdering for læring – bruk læringsanalyse til å gi underveisvurdering og konstruktive framovermeldinger.


Syklus 8-10 er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Utdanningsdirektoratet.


Bokmåls- og nynorskversjon.

Skolen kan få støtte til dette læremidlet gjennom den teknologiske skolesekken. 

Syklus 8-10  Det finnes 2 varer.

Viser 1 - 2 av 2 varer
Viser 1 - 2 av 2 varer