Matematikk 8-10

Matematikk 8-10 er et heldigitalt læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse.Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og bilder blir krevende fagstoff presentert på en lettfattelig måte.

Læremiddelet er utforskende med bruk av dynamiske oppgaver der man kan endre parametere for å illustrere og tolke sammenhenger. Matematikk 8-10 vektlegger forståelse av det matematiske språket gjennom mange oppgaver der algebra må anvendes i ulike emner.


Desimaltall og brøk Å forenkle algebrauttrykk  Å tolke grafer  

Overflate og volum til romfigurer Behandle data


Appen mLibro sørger for at elevene kan jobbe offline på telefon, nettbrett og PC.
BLOGG:
 Slik vant jeg tid som matematikklærer


Læremiddelet åpner for varierte arbeidsformer og refleksjon over egen læring:

Individuell tilpasning – lag tre ulike opplegg i samme emne på under tre minutter

Omvendt undervisning – frigjør tid til veiledning, dybdelæring og problemløsningsoppgaver gjennom å la elevene jobbe med fagstoffet hjemme

Læringspartner – åpne opp for faglig diskusjon særlig i forbindelse med de mange undringsoppgavene i nettressursene

Felles gjennomgang – bidra til at elevene relaterer nye ideer og begreper til tidligere kunnskap og erfaringer ved hjelp av animasjoner, oppgaver og annet innhold

Tverrfaglighet – kombiner ulike emner fra flere ulike fag i en tverrfaglig lærebok

Vurdering for læring – bruk læringsanalyse til å gi underveisvurdering og konstruktive framovermeldinger.


Individuell tilpasning

Kunnskap.no har verktøy slik at lærer enkelt kan lage differansierte opplegg for ulike elever. Alle elevne kan være inne i klasserommet og jobbe med samme emne, men vanskegraden på oppgaver og temaene som gjennomgår blir tilpasset elevenes forutsetninger.

 

Omvendt undervisning

Hvis man skal klare å jobbe slik Fagfornyelsen peker på må man frigjøre tid til utforkaende opplegg og praktisk undervisning. Med hjelp fra animasjoner, filmer, dynamiske oppgaver som er selvrettende og gir hint kan elevene forberede seg med nytt fagstoff hjemme, for så å anvende kunnskap i praktiske sammenhenger på skolen.

 

Læringspartner

Det å kunne snakke fag, diskutere, utforske og komme med argumenter for å komme frem til forståelse kan med fordel gjennomføres med en læringspartner. Vi har utviklet læremidlene med tanke på at elever skal diskutere med og hjelpe hverandre. Du lærer mye om et emne når du skal forklare det til noen andre

 

Felles gjennomgang

Mange av animasjonene i Matematikk 8-10 egner seg veldig godt til felles gjennomgang på storskjerm. Der kan misoppfatninger avdekkes, og læreren kan bidra med å sette ting i en større sammenheng.30 dagers gratis utprøving med eleverMatematikk 8-10 har elevrapporter som kartlegger og gir underveisvurdering. Rapportene kobles nå opp mot et nytt kraftig verktøy for læringsanalyse.


Medforfattere: Randi Aaseth, Tina Lilleby Westlie og Ole Flyum

Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

Skolen kan få støtte til dette læremidlet gjennom den teknologiske skolesekken. 

Matematikk 8-10  Det finnes 7 varer.

Viser 1 - 7 av 7 varer
Viser 1 - 7 av 7 varer