Matematikk 8-10

Matematikk 8-10 er et heldigitalt læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og bilder blir krevende fagstoff presentert på en lettfattelig måte.


Læremiddelet er utforskende med bruk av dynamiske oppgaver der man kan endre parametere for å illustrere og tolke sammenhenger. Matematikk 8-10 vektlegger forståelse av det matematiske språket gjennom mange oppgaver der algebra må anvendes i ulike emner.


 PRØV SELV  GRATIS UTPRØVING MED ELEVER  

Digitalt læremiddel i matematikk for Fagfornyelsen

Gjennom læremiddelet får elev og lærer tilgang på en omfattende læringsanalyse som hjelper lærer med underveisvurdering. Filmer av praktiske aktiviteter til emnene inspirerer lærer til variert undervisning


BLOGG:
 Slik vant jeg tid som matematikklærer


Læremiddelet åpner for varierte arbeidsformer og refleksjon over egen læring:

Individuell tilpasning – lag tre ulike opplegg i samme emne på under tre minutter

Omvendt undervisning – frigjør tid til veiledning, dybdelæring og problemløsningsoppgaver gjennom å la elevene jobbe med fagstoffet hjemme

Læringspartner – åpne opp for faglig diskusjon særlig i forbindelse med de mange undringsoppgavene i nettressursene

Felles gjennomgang – bidra til at elevene relaterer nye ideer og begreper til tidligere kunnskap og erfaringer ved hjelp av animasjoner, oppgaver og annet innhold

Tverrfaglighet – kombiner ulike emner fra flere ulike fag i en tverrfaglig lærebok

Vurdering for læring – bruk læringsanalyse til å gi underveisvurdering og konstruktive framovermeldinger.Appen mLibro sørger for at elevene kan jobbe offline på telefon, nettbrett og PC.

30 dagers gratis utprøving med eleverMatematikk 8-10 har elevrapporter som kartlegger og gir underveisvurdering. Rapportene kobles nå opp mot et nytt kraftig verktøy for læringsanalyse.


Medforfattere: Randi Aaseth, Tina Lilleby Westlie og Ole Flyum

Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

Skolen kan få støtte til dette læremidlet gjennom den teknologiske skolesekken. 

Matematikk 8-10  Det finnes 7 varer.

Viser 1 - 7 av 7 varer
Viser 1 - 7 av 7 varer