Matematikk 8-10

Matematikk 8, 9 og 10 for fagfornyelsen, er et digitalt læreverk som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og veiledende tilbakemeldinger blir krevende fagstoff presentert på en lettfattelig måte. Læremiddelet er strukturert etter kjerneelementer og kompetansemål og setter fokus på dybdelæring.

Matematikk 8-10 - skjermbilder


Gratis utprøving med elever 

Gjennom utforskning og bruk av dynamiske oppgaver der man kan endre parametere for å illustrere og tolke sammenhenger får elevene bruke ulike læringsstrategier. Matematikk 8-10 vektlegger forståelse av det matematiske språket gjennom mange oppgaver der algebra må anvendes i ulike emner. Elevene må utforske, resonnere og argumentere for egne løsninger, på den måten utvikles elevenes matematiske forståelse. Samtidig øver elevene på sin grunnkompetanse ved hjelp av oppgaver med god progresjon slik at de får øvd opp sine regneferdigheter.


Strukturert etter fagfornyelsen

Se video


Utforskende: 
I læremiddelet er Geogebra integrert. Dette innebærer blant annet at det er mange utforskende aktiviteter der elevene oppdager matematiske sammenhenger og får en dypere forståelse for emnet de arbeider med.


Praktisk: 
Læremiddelet kobler fagstoff nært opp til elevenes hverdag og erfaringer. Gjennom animasjoner og videoer får du tips til uteoppgaver som løses digitalt. Dette er oppgaver der elevene må opp fra stolen og ut i nærmiljøet og samle data og gjøre beregninger. Alle besvarelsene blir automatisk rettet i læremiddelet vårt. En slik oppgave kan for eksempel være: "Beregn diagonalen av fotballbanen ved bruk av Pytagoras læresetning" eller "Beregn farten til bilene som kjører forbi skolen".


Modulbasert: 
Med Matematikk 8-10 kan lærer plukke ut ut moduler og sette dem sammen etter eget ønske. Dette er veldig nyttig når klassen skal jobbe med et emne som krever mye forkunnskaper. Elever som er i matematikkvansker kan da få tilgang til modulene de trenger for å mestre emnet klassen skal jobbe med.


Blogg: Henter innhold på nye måter


Prøv selv

EmneKapittelDemo
AlgebraHva er algebra?Prøv selv
FunksjonerUtforsk grafer til lineære funksjonerPrøv selv
GeometriUtforsk pytagoras' læresetningPrøv selv
SannsynlighetSannsynlighet i spillPrøv selv


Diagnostiske oppgaver: 
Innen emnene funksjoner, algebra, volum, areal, brøk og desimaltall er det egne oppgavemoduler som er designet for å hjelpe lærer å sjekke ut elevenes forståelse. Disse oppgavene kan hjelpe lærer med å avdekke misoppfatninger. Hvis elevene har mange misoppfatninger i matematikk vil det være nærmest umulig å gjøre store faglige fremskritt. Lærer får full innsikt i elevenes besvarelser og har også tilgang på en veileder om hvordan man kan arbeide med å fjerne slike misoppfatninger.


CAS øvingsoppgaver: 
matematikk 8, 9 og 10 finner du nå en egne moduler med CAS-oppgaver. Med CAS kan man blant annet forenkle algebrauttrykk, gjøre om formler, løse likninger og likningssett, derivere uttrykk og finne integraler. Elever som mestrer dette verktøyet kan blant annet løse likninger og uttrykk med flere variabler på en helt ny måte.


Metodisk trening på tekstoppgaver: 
For at elever skal kunne klare å skape mening i en matematisk tekst, må de ha kompetanse i å lese sammensatte tekster (Fredheim, Utdanningsforskning.no, 2014). I de nye matematikklæremidlene 8, 9 og 10 finner du egen modul med oppgaver der elevene får trene på å løse tekstoppgaver basert på Fredheims metode. 


Læringsanalyse: 
Gjennom læremiddelet får elev og lærer tilgang på en omfattende læringsanalyse som hjelper lærer med underveisvurdering. Filmer av praktiske aktiviteter til emnene inspirerer lærer til variert undervisning.

Fagfornyelsens krav til underveisvurdering blir enkelt med læringsanalyse med digitalt læremiddel i matematikk

Differensiering: Gjennom vår portal min.Kunnskap.no kan lærer enkelt lage tilpassede opplegg til elever i klassen. Elevene får tilgang til lærestoff de har mulighet til å mestre, mens elever som ønsker å mer krevende oppgaver kan få det, uten at det krever mye arbeid for lærer.
Praktiske aktiviteter: 
I Matematikk 8-10 får du som lærer tilgang til filmer med aktivitetsforslag som gjør undervisningen med variert og praktisk. Aktivitetene er enkle å gjennomføre og krever ikke mye utstyr. 


Appen mLibro sørger for at elevene kan jobbe offline på mobil, nettbrett og PC.


Matematikk 8, 9 og 10 har resultatrapporter som gir lærer et godt utgangspunkt for underveisvurdering. Rapportene kobles nå opp mot et nytt kraftig verktøy for læringsanalyse.


Medforfattere: Randi Aaseth, Tina Lilleby Westlie og Ole Flyum
Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

Skolen kan få støtte til dette læremidlet gjennom den teknologiske skolesekken.

Matematikk 8-10  Det finnes 5 varer.

Viser 1 - 5 av 5 varer
Viser 1 - 5 av 5 varer