Matematikk 8-10

Matematikk 8-10 Fagfornyelsen, er et digitalt læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og veiledende tilbakemeldinger blir krevende fagstoff presentert på en lettfattelig måte.


Læremiddelet er utforskende med bruk av dynamiske oppgaver der man kan endre parametere for å illustrere og tolke sammenhenger. Matematikk 8-10 vektlegger forståelse av det matematiske språket gjennom mange oppgaver der algebra må anvendes i ulike emner. 


GRATIS UTPRØVING MED ELEVER  

Digitalt læremiddel i matematikk for fagfornyelsen. Erstatter lærebok og gir utfyllende læringsanalyse.

Utforskende

I læremiddelet er Geogebra integrert. Dette innebærer blant annet at det er mange utforskende aktiviteter der elevene oppdager matematiske sammenhenger og får en dypere forståelse for emnet de arbeider med.

Praktisk

Læremiddelet kobler fagstoff nært opp til elevenes hverdag og erfaringer. Høsten 2020 lanserer vi uteoppgaver som løses digitalt. Dette er oppgaver der elevene må opp fra stolen og ut i nærmiljøet og samle data og gjøre beregninger. Alle besvarelsene blir automatisk rettet i læremiddelet vårt. En slik oppgave kan for eksempel være: "Beregn diagonalen av fotballbanen ved bruk av Pytagoras læresetning" eller "Beregn farten til bilene som kjører forbi skolen".

Prøv selv

EmneKapittelDemo
AlgebraHva er algebra?Prøv selv
FunksjonerUtforsk grafer til lineære funksjonerPrøv selv
GeometriUtforsk pytagoras' læresetningPrøv selv
SannsynlighetHva er sannsynlighetPrøv selv

Misoppfatningsoppgaver

Innen emnene funksjoner og brøk og desimaltall er det egne oppgaver som er designet for å avdekke misoppfatninger. Hvis elevene har mange misoppfatninger i matematikk vil det være nærmest umulig å gjøre store faglige fremskritt. Lærer får full innsikt i elevenes besvarelser og har også tilgang på en veileder om hvordan man kan arbeide med å fjerne slike misoppfatninger.

Modulbasert

Med Matematikk 8-10 kan lærer plukke ut ut moduler og sette dem sammen etter eget ønske. Dette er veldig nyttig når klassen skal jobbe med et emne som krever mye forkunnskaper. Elever som er i matematikkvansker kan da få tilgang til modulene de trenger for å mestre emnet klassen skal jobbe med.

Blogg: Henter innhold på nye måterLæringsanalyse

Gjennom læremiddelet får elev og lærer tilgang på en omfattende læringsanalyse som hjelper lærer med underveisvurdering. Filmer av praktiske aktiviteter til emnene inspirerer lærer til variert undervisning.

Fagfornyelsens krav til underveisvurdering blir enkelt med læringsanalyse med digitalt læremiddel i matematikkDifferensiering

Gjennom vår portal min.Kunnskap kan lærer enkelt lage tilpassede opplegg til elever i klassen. Elevene får tilgang til lærestoff de har mulighet til å mestre, mens elever som ønsker å mer krevende oppgaver kan få det, uten at det krever mye arbeid for lærer.

Se selvPraktiske aktiviteter

I Matematikk 8-10 får du som lærer tilgang til filmer med aktivitetsforslag som gjør undervisningen med variert og praktisk. Aktivitetene er enkle å gjennomføre og krever ikke mye utstyr. 

Appen mLibro sørger for at elevene kan jobbe offline på telefon, nettbrett og PC.

30 dagers gratis utprøving med eleverMatematikk 8-10 har elevrapporter som kartlegger og gir underveisvurdering. Rapportene kobles nå opp mot et nytt kraftig verktøy for læringsanalyse.


Medforfattere: Randi Aaseth, Tina Lilleby Westlie og Ole Flyum

Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

Skolen kan få støtte til dette læremidlet gjennom den teknologiske skolesekken. 

Matematikk 8-10  Det finnes 3 varer.

Viser 1 - 3 av 3 varer
Viser 1 - 3 av 3 varer