Matematikk 5-7 Fagfornyelsen

Matematikk 5-7 Fagfornyelsen (UNDER UTVIKLING) er et digitalt læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og veiledende tilbakemeldinger blir krevende fagstoff presentert på en lettfattelig måte.


Digitalt læremiddel i matematikk for fagfornyelsen. Erstatter lærebok og gir utfyllende læringsanalyse.Læremiddelet er utforskende med bruk av dynamiske oppgaver der man kan endre parametere for å illustrere og tolke sammenhenger. Matematikk 5-7 vektlegger forståelse av det matematiske språket gjennom mange oppgaver der algebra må anvendes i ulike emner. 

PRØV MED ELEVER

Prøv selv

EmneKapittelDemo
Matematikk 51.1 Å dele i like delerPrøv selv
Matematikk 61.1 DesimalerPrøv selv
Matematikk 71.11 Finne prosentenPrøv selv
Grunnleggende ferdigheter 5-75.1 PlassverdisystemetPrøv selv

Utforskende

I læremiddelet er Geogebra integrert. Dette innebærer blant annet at det er mange utforskende aktiviteter der elevene oppdager matematiske sammenhenger og får en dypere forståelse for emnet de arbeider med.

Praktisk

Læremiddelet kobler fagstoff nært opp til elevenes hverdag og erfaringer. Høsten 2020 lanserer vi uteoppgaver som løses digitalt. Dette er oppgaver der elevene må opp fra stolen og ut i nærmiljøet og samle data og gjøre beregninger. Alle besvarelsene blir automatisk rettet i læremiddelet vårt. En slik oppgave kan for eksempel være: "Beregn areal av fotballbanen".

Misoppfatningsoppgaver

Innen emnene funksjoner og brøk og desimaltall er det egne oppgaver som er designet for å avdekke misoppfatninger. Hvis elevene har mange misoppfatninger i matematikk vil det være nærmest umulig å gjøre store faglige fremskritt. Lærer får full innsikt i elevenes besvarelser og har også tilgang på en veileder om hvordan man kan arbeide med å fjerne slike misoppfatninger.

Modulbasert

Med Matematikk 5-7 kan lærer plukke ut ut moduler og sette dem sammen etter eget ønske. Dette er veldig nyttig når klassen skal jobbe med et emne som krever mye forkunnskaper. Elever som er i matematikkvansker kan da få tilgang til modulene de trenger for å mestre emnet klassen skal jobbe med.

BLOGG: HENTER INNHOLD PÅ NYE MÅTER

Læringsanalyse

Gjennom læremiddelet får elev og lærer tilgang på en omfattende læringsanalyse som hjelper lærer med underveisvurdering. Filmer av praktiske aktiviteter til emnene inspirerer lærer til variert undervisning.

Fagfornyelsens krav til underveisvurdering blir enkelt med læringsanalyse med digitalt læremiddel i matematikk

Differensiering

Gjennom vår portal min.Kunnskap kan lærer enkelt lage tilpassede opplegg til elever i klassen. Elevene får tilgang til lærestoff de har mulighet til å mestre, mens elever som ønsker å mer krevende oppgaver kan få det, uten at det krever mye arbeid for lærer.

Se selv

Praktiske aktiviteter

I Matematikk 5-7 får du som lærer tilgang til filmer med aktivitetsforslag som gjør undervisningen med variert og praktisk. Aktivitetene er enkle å gjennomføre og krever ikke mye utstyr.

Matematikk 5-7 Fagfornyelsen  Det finnes 2 varer.

Viser 1 - 2 av 2 varer
Viser 1 - 2 av 2 varer