Matematikk 5-7

Digitalt læremiddel i matematikk for fagfornyelsen. Erstatter lærebok og gir utfyllende læringsanalyse.

Matematikk 5, 6 og 7 er et komplett digitalt læremiddel for fagfornyelsen som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. 

Matematikk 5, 6 og 7 er utviklet for fagfornyelsen med vekt på dybdelæring. Læremiddelet inneholder utforskende oppgaver med økende progresjon, spill og praktiske oppgaver. Elevene skal bli gode problemløsere og forstå hvordan regneferdigheter henger sammen. Mange av oppgavene er knyttet opp mot dagligdagse situasjoner. Kompetansemål og kjerneelementer er gjenkjennelig i de ulike kapitlene.

Matematikk 5 legger vekt på utforske og forklare sammenhenger mellom brøk, desimaltall og prosent. Her legges det opp til å utvikle ulike strategier og bruke disse for regning. Elevene møter også tid, måleenheter, algebraisk tenkning og likninger.
Matematikk 6 bygger videre på strategier for regning med desimaltall. Videre legges det vekt på geometriske figurer og utforske sammenheng mellom areal og omkrets.
Matematikk 7 legger vekt på bruk av strategier for brøk, desimaltall og prosent. Her møter også elevene algebraisk tenkning og ulike strategier for å løse lineære likninger.


Grunnleggende ferdigheter er en samling av oppgaver for repetisjon av regneferdigheter. Oppgavesettet leveres som et supplement til Matematikk 5-7.

PRØV MED ELEVERM5 M6 M7 Mgf

Prøv selv

EmneKapittelDemo
Matematikk 51.1 Å dele i like delerPrøv selv
Matematikk 61.1 DesimalerPrøv selv
Matematikk 71.11 Finne prosentenPrøv selv
Grunnleggende ferdigheter 5-75.1 PlassverdisystemetPrøv selv

Utforskende

Kapitlene starter ofte med en oppgave der lærer sammen med elevene, eller elevene sammen kan undersøke hva de kan om lærestoffet. I læremiddelet er Geogebra integrert. Dette innebærer blant annet at det er mange utforskende aktiviteter der elevene oppdager matematiske sammenhenger og får en dypere forståelse for emnet de arbeider med.

Praktisk

Læremiddelet kobler fagstoff nært opp til elevenes hverdag og erfaringer. Læremiddelet inneholder flere interaktive spill som  er tenkt som samarbeidsoppgaver. Her får elevene en praktisk innføring i fagstoffet. Mange av spillene kan også overføres til konkrete oppgaver.

Misoppfatningsoppgaver

Innen emnene brøk og desimaltall er det egne oppgaver som er designet for å avdekke misoppfatninger. Hvis elevene har mange misoppfatninger i matematikk vil det være nærmest umulig å gjøre store faglige fremskritt. Lærer får full innsikt i elevenes besvarelser og har også tilgang på en veileder om hvordan man kan arbeide med å fjerne slike misoppfatninger.

Modulbasert

Med Matematikk 5-7 kan lærer plukke ut ut moduler og sette dem sammen etter eget ønske. Dette er veldig nyttig når klassen skal jobbe med et emne som krever mye forkunnskaper. Elever som er i matematikkvansker kan da få tilgang til modulene de trenger for å mestre emnet klassen skal jobbe med.

BLOGG: NYTT LÆREVERK

Læringsanalyse

Gjennom læremiddelet får elev og lærer tilgang på en omfattende læringsanalyse som hjelper lærer med underveisvurdering. Filmer av praktiske aktiviteter til emnene inspirerer lærer til variert undervisning.

Fagfornyelsens krav til underveisvurdering blir enkelt med læringsanalyse med digitalt læremiddel i matematikk

Differensiering

Gjennom vår portal min.Kunnskap kan lærer enkelt lage tilpassede opplegg til elever i klassen. Elevene får tilgang til lærestoff de har mulighet til å mestre, mens elever som ønsker å mer krevende oppgaver kan få det, uten at det krever mye arbeid for lærer.

Se selv

Matematikk 5, 6 og 7 er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Forfattere: Ann-Beth Ødegaard og Elisabeth Rosnes Bade

Matematikk 5-7  Det finnes 6 varer.

Viser 1 - 6 av 6 varer
Viser 1 - 6 av 6 varer