Jeg kan regne 1-4

Jeg kan regne 14 er et omfattende nettbasert læremiddel i matematikk for 1.4. trinn. Matematikken presenteres i en hverdagssammenheng. Det gjør det mer givende for elevene.

Læringsmetoden tar utgangspunkt i at barn ved starten av opplæringen har problemer med å forstå abstrakte ideer. Og nettopp derfor er det sentralt å presentere sammenhengen mellom virkelige objekter og matematiske begreper.


Prøv selv:

1. trinn A   1. trinn B  2. trinn  3. trinn  4. trinn  


Elevene får se sammenhengen mellom matematikk og konkrete objekter. De kan f.eks telle ringer i et spill, slik som i illustrasjonen nedenfor. Hvor mange ringer er det til sammen? Hva skjer hvis vi tar bort to?

Jeg kan regne er delt inn etter trinn og tallområde:

1. trinn: 1A:Tallene 0-10 og 1B:Tallene 0-20

2. trinn: Tallene 0-100 

3. trinn: Tallene 0-1000

4. trinn: Tallene over 1000Innholdsoversikt (PDF) 14 DAGERS GRATIS UTPRØVING MED ELEVER

 

Erfaringer:

• Fagfornyer kjent matematikklæreverk 
 Tall i langsomt tempo 
• Datteren begynte å like matematikkfaget igjen

Emner innenfor hvert tallområde:

• Tall
• Addisjon og subtraksjon
• Divisjon (Fra 3. trinn)
• Multiplikasjon
• Kjøp og salg
• Klokke og tid
• Måling
• Geometri
• Statistikk
• Mattenøtter
• Arbeidsark

Jeg kan regne 1-4 gjør det lett å tilpasse undervisningen. Hvert kapittel er nivådelt i: BasisTrene og EkstraBasis kan alle begynne med, Trene gir mengdetrening og Ekstra byr på utfordrende oppgaver.

Jeg kan regne 1-4 er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningdirektoratet.
Skolen kan få støtte til dette læremidlet gjennom den teknologiske skolesekken.

Jeg kan regne 1-4  Det finnes 5 varer.

Viser 1 - 5 av 5 varer
Viser 1 - 5 av 5 varer