FVO  Det finnes 1 vare.

Fag og læremidler

 • NorskPluss FVO (nyhet!)

  NorskPluss FVO er en helt ny ressurs utviklet etter de nye modulstrukturerte læreplanene for forberedende voksenopplæring.

  I NorskPluss FVO får du:

  ·  Et omfattende læreverk: Over 2000 sider fordelt på nesten 90 kapitler.

  ·  Variert innhold som fremmer gode læringsstrategier og kunnskap om egen språklæring.

  ·  Modelltekster og sjangerlære, lyttetrening og praktisk grammatikk knyttet til tekster.

  ·  Selvrettende oppgaver: Stort omfang av varierte selvrettende oppgaver rett i etterkant av lesesekvenser.

  ·  Samarbeids- og skriveoppgaver i alle kapitler.

  ·  Lese og lyttetrening: Alt innhold er lest inn med naturlig tale.

  ·  To målformer: Tilgjengelig både på bokmål og nynorsk.

  ·  Læringsanalyse: Alle resultater lagres for både lærer og elev.

  ·  Egen læringsportal på min.kunnskap.no som gir mange muligheter for å sette sammen oppgaver tilpasset grupper og enkeltelever, som også kan deles med lærere på skolen.

  ·  Utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

 • FVO - tverrfaglig pakke
Viser 1 - 1 av vare
Viser 1 - 1 av vare