FVO  Det finnes 1 vare.

Fag og læremidler

 • NorskPluss FVO - nyhet!

  NorskPluss FVO banner


  NorskPluss FVO
   dekker alle fire moduler i FVO-læreplanen. Læremidlet har mye spennende fagstoff utviklet av dyktige lærere på fagområdet.


  NorskPluss FVO skjermbilder

   Gratis utprøving med elever Prøv selv >  Gjennom læremiddelet får elev og lærer:
   

  • Et omfattende læreverk, over 2000 sider fordelt på ca. 90 kapitler 

  • Variert innhold som fremmer gode læringsstrategier og kunnskap om egen språklæring.

  • Modelltekster og sjangerlære, lyttetrening og praktisk grammatikk knyttet til tekster.

  • Selvrettende oppgaver: Stort omfang av varierte selvrettende oppgaver sammen med lesesekvenser.

  • Samarbeids- og skriveoppgaver

  • Lese- og lyttetrening: Alle lesetekster er innlest med naturlig tale.

  • To målformer: Tilgjengelig på bokmål og nynorsk.

  • Læringsanalyse: Resultater og progresjon lagres for både lærer og elev.

  • Egen læringsportal: min.kunnskap.no, lar deg sette sammen oppgaver tilpasset grupper og elever.

  • Utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

  Modulbasert

  Med NorskPluss FVO kan lærer plukke ut ut moduler og sette dem sammen etter eget ønske.


  Differensiering

  Gjennom vår portal min.Kunnskap kan lærer enkelt lage tilpassede opplegg til elever i klassen. Elevene får tilgang til lærestoff de har mulighet til å mestre, mens elever som ønsker å mer krevende oppgaver kan få det, uten at det krever mye arbeid for læreren.

  [gs_var_17]

  Veiledende tilbakemeldinger

  Alle oppgaver er selvrettende og gir elevene veiledende tilbakemeldinger når de svarer feil. Umiddelbar tilbakemelding på om noe er forstått motiverer elevene til å fortsette arbeidet, og frigir tid til lærer i klasserommet til å ha lengre samtaler med enkeltelever.


  Detaljerte elevrapporter 

  NorskPluss FVO tar vare på elevenes svar. Lærere kan ta ut elevrapporter som gir informasjon om hvor lenge elevene har jobbet med læremidlet, oppgaver som er løst og faglige styrker og svakheter. Bruk rapportene som utgangspunkt for elevsamtaler og underveisvurdering.

Viser 1 - 1 av vare
Viser 1 - 1 av vare