Voksne  Det finnes 32 varer.

Fag og læremidler

 • NorskPluss Alfa

  NorskPluss Alfa er et nettbasert læremiddel for innvandrere som skal lære seg å lese og skrive på norsk. Det er lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav.

  Hovedkomponenten er en omfattende nettressurs for nettbrett og pc. Utskrivbare arbeidsark supplerer oppgavene i nettressursen. Arkene i bokstavforming og skriftforming gir elevene øvelse i å skrive for hånd med hjelpelinjer. I tillegg er det arbeidsark som skal brukes i kombinasjon med et STL+-program.


  Prøv selv Innhold  Digitalt læremiddel med videoer og oppgaver i alfabetisering for minoritetsspråklige elever. Læreverk som brukes av elever i norsk som andrespråk.

  15 dagers gratis utprøving med elever

  • Systematisk bokstavtrening
  Lydering og helordslesing
  • Omfattende lyd- og bildestøtte
  • Skrifttype ”Skoleskrift”, digitalt og på arbeidsark
  • Alle ord og setninger som presenteres har egne STL+-oppgaver
  • For pc og nettbrett
  • Bokmål og nynorsk   Å være sikker på sammenhengen mellom lyd og bokstav er basisgrunnlaget for lesing og skriving. Derfor presenteres hver bokstav i egne kapitler med mange og varierte øvingsoppgaver, som:

  • Gjenkjenning av lyder
  • Gjenkjenning av lyder i ord
  • Sammentrekning av lyder til ord
  • Øvelser med korte og lange vokaler
  • Skriveregler for ikke lydrette ord

  «Gi meg en Ø» Les om hvordan forfatter Anne Marie Eiby bruker læremidlet på Kuben VGS

  NorskPluss Alfa har følgende bokstavprogram

  SAMOTENILRDUFKÅPGHÆBØJYVCWQXZ

  Det er spesielt viktig at elevene lærer S, A, M og O i denne rekkefølgen fordi de første bokstavene bygger på hverandre i kjennskap og progresjon. Ellers trenger man ikke å følge bokstavprogrammet slavisk.

  Faglig og pedagogisk idé (PP) Oppgavene i bokstavprogrammet

  Komponenter:
  • Nettressurs på over 1000 sider
  • Over 400 arbeidsark
  • Oppgaver i STL+
  • Resultatrapporter

  Elevene jobber mye og variert med de samme ordene og setningene, i nettressursen, i STL+-oppgaver og på arbeidsark for at lese-, lytte- og skriveferdighetene skal automatiseres. Arbeidet med disse ferdighetene i NorskPluss Alfa bør foregå parallelt med trening i muntlig norsk.

  Prøv utvalgte kapitler

  MODULKAPITTELPRØV SELV
  BokstaverAlfabetet: SsPrøv selv
  BokstaverAlfabetet: AaPrøv selv
  BokstaverAlfabetet: MmPrøv selv
  BokstaverAlfabetet: OoPrøv selv  Meld deg på nyhetsbrev

  Tekniske krav: NorskPluss Alfa kan brukes på nettbrett og pc. Det er en forutsetning at skolen/kommunen/fylket har et STL+-program.

  Forfattere: Eli Karin Tjørhom og Anne Marie Eiby

  NorskPluss Alfa er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

 • NorskPluss A1 og A2

  NorskPluss A1 og A2 er et digitalt læremiddel for voksne utviklet for opplæring i norsk etter introduksjonsloven / integreringsloven. Læremiddelet passer like godt for undervisning i ordinære klasser, som for nettundervisning.

  Prøv ny versjon Innholdsoversikt

  Interaktivt arbeid på nett

  NorskPluss A1 og A2 nettressurs er hovedkomponenten i læremiddelet. Den har en gradvis progresjon i vokabular og grammatikk fra absolutt nybegynnernivå til nivå A2, og omfatter også en egen «kom i gang»-modul med uttaletrening. I nettressursen kan elevene jobbe selvstendig med oppgaver på ulike nivåI tillegg er det samarbeidsoppgaver, førforståelsesoppgaver, oppgaver i helhetslesing m.m.

  ModulKapittelDemo
  Kom i gangE. TallPrøv selv
  Norsk A12B. Klokka og dagenePrøv selv
  Norsk A15A. Her bor jegPrøv selv
  Norsk A18D. 17. maiPrøv selv  I filmen nedenfor gir medforfatter og lærer Anne Marie Eiby en pedagogisk gjennomgang av nettressursen vår i grunnleggende norsk for ungdom. Voksenversjonen har andre gjennomgangsfigurer, litt andre tekster og oppgaver, men mye er også felles. Filmen erstattes av en ny film om NorskPluss når mer av innholdet er digitalisert:  30 dagers gratis utprøving med elever

  Elevrapporter gir bedre tilpasset opplæring

  Nettressursen tar vare på svar og resultat. Med elevrapportene i nettressursen får du som lærer en «assistent» som kartlegger og retter. Rapportene gir deg raskt en oversikt over elevenes nivå og innsats.  NorskPluss A1-A2 er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Kompetanse Norge

  Forfattere: Marie Aalen og Anne Marie Eiby.

 • NorskPluss B1

  NorskPluss B1 er et nettbasert læremiddel for voksne som vil ta norskprøve A2/B1. Det passer i ordinære klasser, kombiklasser og fjernundervisning.

  Alle oppgaver og tekster er samlet i nettressursen som består av 605 sider med lesetekster, lyttetekster, interaktive grammatikkoppgaver, lytteoppgaver, leseforståelsesoppgaver, samtale- og skriveoppgaver. 

  Prøv selv Innholdsoversikt  Tekstbok og arbeidsbok i ett på nett
  • Dagsaktuell, samfunns- og arbeidslivsorientert
  • Trener både til muntlige og skriftlige prøver
  • For nettbrett, mobil og pc
  • Tar vare på svar og resultat
  • Lærerveiledning med metodiske tips
  • Bokmål og nynorsk

  "Mer samtale og fordypning med digitaliserte norskkurs" - erfaringer fra Oslo VO Rosenhof

  ModulerPrøv selv
  1Bolig (2 kapitler)Prøv selv - kapittel 1A 
  2Nærmiljø (2 kapitler)
  3Barn og foreldre (4 kapitler)
  4Velferd og eldreomsorg (3 kapitler)Prøv selv - kapittel 4C
  5Utdanning (2 kapitler)Prøv selv - kapittel 5B 
  6Arbeidsliv (2 kapitler)
  7Media og miljø (2 kapitler)
  8Norsk historie (2 kapitler)
  9Språklig mangfold (2 kapitler)
  10Innvandring og integrering (2 kapitler)  15 dagers gratis utprøving med deltakere  Nettressursen har 10 moduler med 24 underkapitler. Til sammen er det:

  • 110 lesetekster 
  • 300 interaktive oppgaver 
  • 90 lytteoppgaver 
  • 40 samtaleoppgaver
  • 40 skriveoppgaver 
  • 12 strukturoppgaver
  NorskPluss B1 er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Kompetanse Norge.

  Forfattere: Marie Aalen og Anne Bergset Oikonomakis.

 • NorskPluss B2

  NorskPluss B2 er et nettbasert læremiddel for deltakere som vil ta norskprøve B1-B2 eller Bergenstesten. Det passer i ordinære klasser, fjernundervisning og kombiklasser. 

  Alle oppgaver og tekster er samlet i nettressursen som består av modelltekster, dialoger og lesetekster innenfor ulike sjangere. Tekstene ledsages av norskprøveforberedende oppgaver med fokus på skriftlig og muntlig argumentasjon, lese- og lytteforståelse, utvidet ordforråd og grammatisk forståelse gjennom gode forklaringer. 

  Prøv selv Innhold NorskPluss B2  Tekstbok og arbeidsbok i ett på nett
  • For nettbrettmobil og pc
  • Trener både til muntlige og skriftlige prøver
  • Tema innenfor læreplanens domener
  • Tar vare på svar og resultat
  • Lærerveiledning med metodiske tips
  • Bokmål og nynorsk

  "Mer samtale og fordypning med digitaliserte norskkurs"

  Moduler på nettKapitler per modulDemo
  1 Studieteknikk3Prøv selv - kapittel 1A
  2 Miljø3
  3 Å leve sammen3Prøv selv - kapittel 3C
  4 Idrett og friluftsliv3
  5 Media3
  6 Helse3
  7 Politikk3Prøv selv - kapittel 7C
  8 Lov og rett2
  9 Arbeidsliv2
  10 Utdanning og vitenskap2
  11 Norge i verden2  15 dagers gratis utprøving med deltakere

  Nettressursen har 468 sider fordelt på 11 moduler med 28 underkapitler. Til sammen er det:

  • 40 lesetekster
  • 40 lydboktekster  
  • 150 interaktive oppgaver
  • 66 lytteoppgaver
  • 22 muntlige oppgaver
  • 25 skriveoppgaver
  • 100 grammatikkforklaringer

  Temaene som er valgt for modulene ligger innenfor læreplanens domener og tar for seg spørsmål innen studieteknikk, miljø, samliv, idrett, helse, politikk, lov og rett, utdanning, arbeidsliv og Norge i verden. Den bærende ideen er at tekstene skal bidra til refleksjon omkring norsk tenke- og levemåte.
  NorskPluss B2 er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Kompetanse Norge.

  Forfatter: Marie Aalen.

  Komponenter:

  • Nettressurs
  • Lærerveiledning med metodiske tips (last ned)

 • NorskPluss grammatikk...

  NorskPluss grammatikk B1 nivå er en interaktiv elevgrammatikk som kan brukes til ekstraøvinger av grammatikken på nivå A2 til B1.

   

  Grammatikken består av 12 kapitler på mellom 10 og 19 sider med elevvennlige grammatikkforklaringer og interaktive oppgaver.

   

  Med NorskPluss Grammatikk B1 får deltakerne en digital interaktiv tekst- og arbeidsbok i ett, som dekker temaene:

   

  • Ordklasser og setningsledd
  • Verb – nivå 1
  • Verb – nivå 2
  • Substantiv - nivå 1
  • Substantiv – nivå 2
  • Adjektiv
  • Pronomen og eiendomsord
  • Preposisjoner – nivå 1
  • Preposisjoner – nivå 2
  • Adverb
  • Setninger – nivå 1
  • Setninger – nivå 2
   

  NorskPluss B1 Grammatikk kan brukes på nettbrett, pc og mobil.

   

  Bokmåls- og nynorskversjon.

   

  NorskPluss Grammatikk B1 er utviklet av Kunnskap.no. • NorskPluss Lydlære

  NorskPluss Lydlære er en nettressurs med uttale- og lyttetrening som kan brukes på egenhånd eller i grupper. 

  Kurset krever ingen forkunnskaper i norsk, bortsett fra lese- og skriveferdigheter, da det ikke baserer seg på hvilke ord man har lært. Det passer både for nybegynnere og viderekomne  Veiledning Prøv selv - utvalgte sider

  • Videoer med uttale av vokaler og diftonger
  • Lytteøvelser med minimale ordpar
  • Orddiktater
  • Korte og lange vokaler
  • Konsonanter
  • Resultatrapporter

  Gjennomfør det gjerne i starten av norskkurset. Sett av ca. 15 minutter hver dag i noen uker. 

  "Uttale fra dag en" - Tips om uttaletrening 

  Forfattere: Marie Aalen, Anne Marie Eiby og Eli Karin Tjørhom

 • NorskPluss...

  Hvilket nivå er elevene på når de skal inn i klassen? Hva har de tilegnet seg av språkfølelse? Hvordan er lytteforståelsen?

  Hvem passer testen for?

  NorskPluss Plasseringstest kan brukes for å finne nivået til nye elever som skal inn i en klasse eller begynne på et kurs, og for å diagnostisere elever som har deltatt i systematisk norskopplæring. Testen tar utgangspunkt i referansenivåene i Det felles europeiske rammeverket for språk. Den består av 3 nivå: A1 (som tilsvarer nivå 1 i Læreplan for grunnleggende norsk), A2 (nivå 2) og B1 (nivå 3).

  NorskPluss Plasseringstest - lytteoppgaver - kartlegging - norsk som andrespråk

  Hva inneholder den?

  • Tester nivå A1-B1
  • Flervalgsoppgaver
  • Skriveoppgaver
  • Lytteoppgaver
  • Elevrapporter
  • Lærerveiledning

  NorskPluss Plasseringstest - flervalgsoppgaver - kartlegging i norsk som andrespråk

  Hvor lang tid tar det?

  Det vil normalt ta mellom 30 og 60 minutter å gjennomføre en test der flere nivåer og en skriftlig besvarelse er med.

  NorskPluss Plasseringstest - elevrapport - klartlegging - norsk som andrespråk

  Komponenter:

  • Nettressurs med tilgang via Feide eller Kunnskap.no
  • Veiledning til plasseringstesten

  NorskPluss Plasseringstest er utviklet av Kunnskap.no.

  Forfatter: Marie Aalen.

Viser 1 - 32 av 32 varer
Viser 1 - 32 av 32 varer