Videregående  Det finnes 10 varer.

Fag og læremidler

 • NorskPluss VGS

  NorskPluss VGS er et nettbasert læremiddel med tekst-, arbeidsbøker og en omfattende nettressurs tilpasset Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

  Nettressursen gir store muligheter for selvstendig arbeid og tilpasset opplæring. Elevene kan jobbe selvstendig med oppgaver på ulike nivå, enten de er integrert i vanlige klasser eller går i egne ìnnføringsklasser.

  Ny versjon høsten 2019 - NorskPluss Ungdom/VGS Fagfornyelsen

  Prøv ny versjon Innholdsoversikt  30 dagers gratis utprøving med elever

  • Tydelig progresjon fra nivå 1 til nivå 3
  • Systematisk trening i alle språklige ferdigheter
  Aktiv lytting og strukturøvinger til hvert tema
  • Digitale kapittelprøver
  Lagring av svar og resultat 
  • Metodisk veiledning med forslag til muntlige aktiviteter
  • Bokmål og nynorsk

  "Kartlegging av andrespråklige elever i videregående"
  "Andrespråkspedagogikk i videregående - utfordringer og tips"

  ModulKapittelDemo
  Kom i gangE. TallPrøv selv
  Nivå 11A. En ny elev i klassenPrøv selv
  Nivå 14A. I matbutikkenPrøv selv


  I en overgangsperiode fram til sommeren 2020 får abonnenter tilgang til både den nye versjonen for Fagfornyelsen og den nåværende for Kunnskapsløftet. Innholdet i den nye versjonen oppdateres fortløpende.


  Norsk for språklige minoriteter i videregående (PP)

  Før elevene jobber med et kapittel i nettressursen, bør tekstene i tekstboka, vokabularet og grammatikken være gjennomgått. De fyldige arbeidsbøkene supplerer oppgavene i nettressursen. Ressurspermen inneholder undervisningsopplegg, grammatiske forklaringer, metodiske øvelser og frie aktiviteter til hvert eneste kapittel  NorskPluss VGS: Nivå 1-3 er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

  Forfattere: Marie Aalen, Annie Jakobsen og Kathrine Wegge.

 • NorskPluss - Kort botid

  NorskPluss Kort botid er et nettbasert læremiddel som dekker Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge –  Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram.   Prøv selv - bokmål Prøv selv - nynorsk 30 dagers gratis utprøving med elever

  • Tekst- og arbeidsbok i ett på nett
  • Varierte tekster med ordforklaringer
  • Øver tekstforståelse og tekstproduksjon
  • Tekstenes vanskegrad tilsvarer nivå 3 (B1)
  • Støtter FYR-undervisning
  Begrepslæring
  • Egenvurdering
  • For pc, nettbrett og mobil


  NorskPluss - Kort botid hjelper elevene med å forstå hovedinnholdet i norskfaget samtidig som det har fokus på språklæring. 

  "Mestringsfølelse med kort botid" - erfaringer fra Sjøvegan videregående skole, Troms

  "Kartlegging av andrespråklige elever i videregående"

  "Skriftlig vurdering i norsk for elever med kort botid"


  Elever kan jobbe selvstendig med oppgaver i læremidlet selv om de er integrert i klasser som følger den ordinære læreplanen i norsk. Nettressursen tar vare på svar og resultat, slik at lærere enkelt kan følge opp elevenes arbeid.
   

  Innholdsoversikt Norsk for språklige minoriteter i videregående (PP)

  NorskPluss - Kort botid er inndelt i fem moduler: 
  • Flerspråklighet
  • Skjønnlitteratur
  • Argumentasjon
  • Språk og yrke
  • Grammatikk

  Målgruppe:

  NorskPluss - Kort botid passer for elever med kort botid i Vg1 studieforberedende og Vg1/Vg2 yrkesfag. Det kan i tillegges brukes av minoritetsspråklige elever, lesesvake elever og andre som følger den ordinære læreplanen i norsk, men som har behov for tilrettelagt undervisning. 


  Oversikt over temaer i ordinær norsk på yrkesfag og NorskPluss Kort botid - fra Kvadraturen VGS


  Krav til språklige ferdigheter:

  Det er en fordel at elevene har norskkunnskaper tilsvarende nivå 3 i Læreplan i grunnleggende norsk.

   

  NorskPluss - Kort botid  er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Forfattere: Mona Tøpfer, Marie Aalen, Vigdis Amundsen, Pournima Patil og Helene Winsents.

 • NorskPluss Lydlære

  NorskPluss Lydlære er en nettressurs med uttale- og lyttetrening som kan brukes på egenhånd eller i grupper. 

  Kurset krever ingen forkunnskaper i norsk, bortsett fra lese- og skriveferdigheter, da det ikke baserer seg på hvilke ord man har lært. Det passer både for nybegynnere og viderekomne  Veiledning Prøv selv - utvalgte sider

  • Videoer med uttale av vokaler og diftonger
  • Lytteøvelser med minimale ordpar
  • Orddiktater
  • Korte og lange vokaler
  • Konsonanter
  • Resultatrapporter

  Gjennomfør det gjerne i starten av norskkurset. Sett av ca. 15 minutter hver dag i noen uker. 

  "Uttale fra dag en" - Tips om uttaletrening 

  Forfattere: Marie Aalen, Anne Marie Eiby og Eli Karin Tjørhom

 • NorskPluss Alfa

  NorskPluss Alfa er et nettbasert læremiddel for innvandrere som skal lære seg å lese og skrive på norsk. Det er lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav.

  Hovedkomponenten er en omfattende nettressurs for nettbrett og pc. Utskrivbare arbeidsark supplerer oppgavene i nettressursen. Arkene i bokstavforming og skriftforming gir elevene øvelse i å skrive for hånd med hjelpelinjer. I tillegg er det arbeidsark som skal brukes i kombinasjon med et STL+-program.


  Prøv selv Innhold

  30 dagers gratis utprøving med elever

  • Systematisk bokstavtrening
  Lydering og helordslesing
  • Omfattende lyd- og bildestøtte
  • Skrifttype ”Skoleskrift”, digitalt og på arbeidsark
  • Alle ord og setninger som presenteres har egne STL+-oppgaver
  • For pc og nettbrett
  • Bokmål og nynorsk   Å være sikker på sammenhengen mellom lyd og bokstav er basisgrunnlaget for lesing og skriving. Derfor presenteres hver bokstav i egne kapitler med mange og varierte øvingsoppgaver, som:

  • Gjenkjenning av lyder
  • Gjenkjenning av lyder i ord
  • Sammentrekning av lyder til ord
  • Øvelser med korte og lange vokaler
  • Skriveregler for ikke lydrette ord

  «Gi meg en Ø» Les om hvordan forfatter Anne Marie Eiby bruker læremidlet på Kuben VGS

  NorskPluss Alfa har følgende bokstavprogram

  SAMOTENILRDUFKÅPGHÆBØJYVCWQXZ

  Det er spesielt viktig at elevene lærer S, A, M og O i denne rekkefølgen fordi de første bokstavene bygger på hverandre i kjennskap og progresjon. Ellers trenger man ikke å følge bokstavprogrammet slavisk.

  Faglig og pedagogisk idé (PP) Oppgavene i bokstavprogrammet

  Komponenter:
  • Nettressurs på over 1000 sider
  • Over 400 arbeidsark
  • Oppgaver i STL+
  • Resultatrapporter

  Elevene jobber mye og variert med de samme ordene og setningene, i nettressursen, i STL+-oppgaver og på arbeidsark for at lese-, lytte- og skriveferdighetene skal automatiseres. Arbeidet med disse ferdighetene i NorskPluss Alfa bør foregå parallelt med trening i muntlig norsk.

  Prøv utvalgte kapitler

  MODULKAPITTELPRØV SELV
  BokstaverAlfabetet: SsPrøv selv
  BokstaverAlfabetet: AaPrøv selv
  BokstaverAlfabetet: MmPrøv selv
  BokstaverAlfabetet: OoPrøv selv  Tekniske krav: NorskPluss Alfa kan brukes på nettbrett og pc. Det er en forutsetning at skolen/kommunen/fylket har et STL+-program.

  Forfattere: Eli Karin Tjørhom og Anne Marie Eiby

  NorskPluss Alfa er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

 • NorskPluss...

  Hvilket nivå er elevene på når de skal inn i klassen? Hva har de tilegnet seg av språkfølelse? Hvordan er lytteforståelsen?

   

  Hvem passer testen for?

  NorskPluss Plasseringstest kan brukes for å finne nivået til nye elever som skal inn i en klasse eller begynne på et kurs, og for å diagnostisere elever som har deltatt i systematisk norskopplæring. Testen tar utgangspunkt i referansenivåene i Det felles europeiske rammeverket for språk. Den består av 3 nivå: A1 (som tilsvarer nivå 1 i Læreplan for grunnleggende norsk), A2 (nivå 2) og B1 (nivå 3). 

  NorskPluss Plasseringstest - lytteoppgaver - kartlegging - norsk som andrespråk

  Hva inneholder den?

  • Tester for nivå 1-3 i grunnleggende norsk
  • Flervalgsoppgaver
  • Skriveoppgaver
  • Lytteoppgaver
  • Elevrapporter
  • Lærerveiledning

  NorskPluss Plasseringstest - flervalgsoppgaver - kartlegging i norsk som andrespråk

  Hvor lang tid tar det?

  Det vil normalt ta mellom 30 og 60 minutter å gjennomføre en test der flere nivåer og en skriftlig besvarelse er med.

  NorskPluss Plasseringstest - elevrapport - klartlegging - norsk som andrespråk

  Komponenter:

  • Nettressurs med tilgang via Feide eller Kunnskap.no
  • Veiledning til plasseringstesten

  NorskPluss Plasseringstest er utviklet av Kunnskap.no.

  Forfatter: Marie Aalen. 

Viser 1 - 10 av 10 varer
Viser 1 - 10 av 10 varer