Videregående  Det finnes 14 varer.

Fag og læremidler

 • NorskPluss VGS

  NorskPluss VGS gir opplæring i grunnleggende norsk nivå 1-3 for fagfornyelsen. Læremiddelet gir store muligheter for selvstendig arbeid og dybdelæring.

  Læremiddelet består av NorskPluss Ungdom og Ordimellom. Kombinasjonen av disse gir elevene god kjennskap til norsk språk og kultur.

  Prøv ny versjon Innholdsoversikt (PDF)


  [gs_var_10]

  Selvstendig arbeid på nett

  I nettressursen kan elevene jobbe selvstendig med oppgaver på ulike nivå enten de går i velkomstklasser, eller er integrert i vanlige klasser.  

  Nettressursen har kapitler med gradvis progresjon i vokabular og grammatikk fra nivå 1 til 3. NorskPluss VGS er basert på NorskPluss Ungdom, men har innhold for videregående på nivå 3. 


  Her gir medforfatter og lærer Anne Marie Eiby en pedagogisk gjennomgang:
  3 dagers gratis utprøving >

  Tekstbøker med muntlige oppgaver

  NorskPluss Ungdom og NorskPluss VGS har felles tekst- og arbeidsbøker. NorskPluss Ungdom tekstbok nivå 1 og 2 inneholder tekstene fra nivå 1 og 2 i nettressursen. I tillegg er det oppgaver og spørsmål for muntlig aktivitet i klasserommet. Boken er rikt illustrert med samtalebilder og illustrasjoner.


  Arbeidsbøker med fordypnings- og samarbeidsoppgaver

  Med NorskPluss Ungdom arbeidsbok nivå 1 og 2 får elevene muntlig trening, mengdetrening og kan gå i kan gå i dybden i lærestoffet uavhengig av skolebakgrunn. Det er mange og varierte oppgaver. Alt lærestoffet i boken er knyttet til nettressursen, men står også fint på egne bein. Arbeidsboken er i farger. Fargene brukes bla. til å illustrere og tydeliggjøre strukturer i språket. Det er flere oppgaver i sjangerpedagogikk. 

  Elevrapporter gir bedre tilpasset opplæring

  Med NorskPluss Ungdom nettressurs får læreren en «assistent» som kartlegger, differensierer og retter. Rapportene åpner for at elevene kan jobbe med oppgaver på ulike nivå og samtidig få tett oppfølging.

  Se video: Elevrapporter

  Lett å ta i bruk - metodisk veiledning

  Hvordan gi elevene et aktivt forhold til lærestoffet? Hva er spesielt med tekstene? Og hvordan forklare og øve det inn?

  Med NorskPluss VGS nettressurs følger det en lærerveiledningen med konkrete tips til arbeidet med tekstene og oppgavene i nettressursen, forslag til muntlige aktiviteter, hvordan jobbe målrettet med nettressursen m.m. Veiledningen er skrevet spesielt med tanke på lærere som har lite erfaring i å undervise norsk som andrespråk.

  NorskPluss Ungdom/VGS er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

  Forfattere: Marie Aalen og Anne Marie Eiby. 

 • NorskPluss Kort botid

  NorskPluss Kort botid er et nettbasert læremiddel som dekker Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. 

  [gs_var_13]

  Prøv selv 3 dagers gratis utprøving >


  • Tekst- og arbeidsbok i ett på nett
  • Varierte tekster med ordforklaringer
  • Øver tekstforståelse og tekstproduksjon
  • Tekstenes vanskegrad tilsvarer nivå 3 (B1)
  • Støtter FYR-undervisning
  Begrepslæring
  • Egenvurdering
  • For PC, nettbrett og mobil


  NorskPluss - Kort botid hjelper elevene med å forstå hovedinnholdet i norskfaget samtidig som det har fokus på språklæring. 

  Fagblogg: "Mestringsfølelse med kort botid" - erfaringer fra Sjøvegan videregående skole, Troms

  Fagblogg: "Kartlegging av andrespråklige elever i videregående"

  Fagblogg: "Skriftlig vurdering i norsk for elever med kort botid"


  Elever kan jobbe selvstendig med oppgaver i læremidlet selv om de er integrert i klasser som følger den ordinære læreplanen i norsk. Nettressursen tar vare på svar og resultat, slik at lærere enkelt kan følge opp elevenes arbeid.
   

  Innholdsoversikt (PDF) Norsk for språklige minoriteter i videregående (PP)

  NorskPluss - Kort botid er inndelt i fem moduler: 
  • Flerspråklighet
  • Skjønnlitteratur
  • Argumentasjon
  • Språk og yrke
  • Grammatikk

  Målgruppe:

  NorskPluss - Kort botid passer for elever med kort botid i Vg1 studieforberedende og Vg1/Vg2 yrkesfag. Det kan i tillegges brukes av minoritetsspråklige elever, lesesvake elever og andre som følger den ordinære læreplanen i norsk, men som har behov for tilrettelagt undervisning. 


  Oversikt over temaer i ordinær norsk på yrkesfag og NorskPluss Kort botid - fra Kvadraturen VGS

  Oversikt over temaer (PDF)


  Krav til språklige ferdigheter:

  Det er en fordel at elevene har norskkunnskaper tilsvarende nivå 3 i Læreplan i grunnleggende norsk.

   

  NorskPluss - Kort botid  er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Forfattere: Mona Tøpfer, Marie Aalen, Vigdis Amundsen, Pournima Patil og Helene Winsents.

 • NorskPluss Lydlære

  NorskPluss Lydlære er en nettressurs med uttale- og lyttetrening som kan brukes på egenhånd eller i grupper. 

  Kurset krever ingen forkunnskaper i norsk, bortsett fra lese- og skriveferdigheter, da det ikke baserer seg på hvilke ord man har lært. Det passer både for nybegynnere og viderekomne.

  Veiledning (PDF) Prøv selv
  [gs_var_11]

  • Videoer med uttale av vokaler og diftonger
  • Lytteøvelser med minimale ordpar
  • Orddiktater
  • Korte og lange vokaler
  • Konsonanter
  • Resultatrapporter

  Gjennomfør det gjerne i starten av norskkurset. Sett av ca. 15 minutter daglig i noen uker. 

  Fagbloggen: "Uttale fra dag en" - Tips om uttaletrening

  Forfattere: Marie Aalen, Anne Marie Eiby og Eli Karin Tjørhom

 • NorskPluss Alfa

  NorskPluss Alfa er et nettbasert læremiddel for innvandrere som skal lære seg å lese og skrive på norsk. Det er lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav.

  Hovedkomponenten er en omfattende nettressurs for nettbrett og pc. Utskrivbare arbeidsark supplerer oppgavene i nettressursen. Arkene i bokstavforming og skriftforming gir elevene øvelse i å skrive for hånd med hjelpelinjer. I tillegg er det arbeidsark som skal brukes i kombinasjon med et STL+-program.


  Prøv selv Innhold (PDF)  Digitalt læremiddel med videoer og oppgaver i alfabetisering for minoritetsspråklige elever. Læreverk som brukes av elever i norsk som andrespråk.

  3 dagers gratis utprøving

  • Systematisk bokstavtrening
  Lydering og helordslesing
  • Omfattende lyd- og bildestøtte
  • Skrifttype ”Skoleskrift”, digitalt og på arbeidsark
  • Alle ord og setninger som presenteres har egne STL+-oppgaver
  • For pc og nettbrett
  • Bokmål og nynorsk   Å være sikker på sammenhengen mellom lyd og bokstav er basisgrunnlaget for lesing og skriving. Derfor presenteres hver bokstav i egne kapitler med mange og varierte øvingsoppgaver, som:

  • Gjenkjenning av lyder
  • Gjenkjenning av lyder i ord
  • Sammentrekning av lyder til ord
  • Øvelser med korte og lange vokaler
  • Skriveregler for ikke lydrette ord

  Fagbloggen: «Gi meg en Ø» Les om hvordan forfatter Anne M. Eiby bruker læremidlet på Kuben VGS

  NorskPluss Alfa har følgende bokstavprogram

  SAMOTENILRDUFKÅPGHÆBØJYVCWQXZ

  Det er spesielt viktig at elevene lærer S, A, M og O i denne rekkefølgen fordi de første bokstavene bygger på hverandre i kjennskap og progresjon. Ellers trenger man ikke å følge bokstavprogrammet slavisk.

  Faglig og pedagogisk idé (PDF) Oppgavene i bokstavprogrammet (PDF)


  Komponenter:

  • Nettressurs på over 1000 sider
  • Over 400 arbeidsark
  • Oppgaver i STL+
  • Resultatrapporter

  Elevene jobber mye og variert med de samme ordene og setningene, i nettressursen, i STL+-oppgaver og på arbeidsark for at lese-, lytte- og skriveferdighetene skal automatiseres. Arbeidet med disse ferdighetene i NorskPluss Alfa bør foregå parallelt med trening i muntlig norsk.

  Prøv utvalgte kapitler

  MODULKAPITTELPRØV SELV
  BokstaverAlfabetet: SsPrøv selv
  BokstaverAlfabetet: AaPrøv selv
  BokstaverAlfabetet: MmPrøv selv
  BokstaverAlfabetet: OoPrøv selv  Meld deg på nyhetsbrev

  Tekniske krav: NorskPluss Alfa kan brukes på nettbrett og PC. Det er en forutsetning at skolen/kommunen/fylket har et STL+-program.

  Forfattere: Eli Karin Tjørhom og Anne Marie Eiby

  NorskPluss Alfa er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

 • NorskPluss...

  Hvilket nivå er elevene på når de skal inn i klassen? Hva har de tilegnet seg av språkfølelse? Hvordan er lytteforståelsen? 
  [gs_var_12]

  Hvem passer testen for?

  NorskPluss Plasseringstest kan brukes for å finne nivået til nye elever som skal inn i en klasse eller begynne på et kurs, og for å diagnostisere elever som har deltatt i systematisk norskopplæring. Testen tar utgangspunkt i referansenivåene i Det felles europeiske rammeverket for språk. Den består av 3 nivå: A1 (som tilsvarer nivå 1 i Læreplan for grunnleggende norsk), A2 (nivå 2) og B1 (nivå 3). 

  Hva inneholder den?

  • Tester for nivå 1-3 i grunnleggende norsk
  • Flervalgsoppgaver
  • Skriveoppgaver
  • Lytteoppgaver
  • Elevrapporter
  • Lærerveiledning

  Hvor lang tid tar det?

  Det vil normalt ta mellom 30 og 60 minutter å gjennomføre en test der flere nivåer og en skriftlig besvarelse er med.

  Komponenter:

  • Nettressurs med tilgang via Feide eller Kunnskap.no
  • Veiledning til plasseringstesten

  NorskPluss Plasseringstest er utviklet av Kunnskap.no.
  Forfatter: Marie Aalen

Viser 1 - 14 av 14 varer
Viser 1 - 14 av 14 varer