Ungdomstrinn  Det finnes 9 varer.

Fag og læremidler

 • NorskPluss Alfa

  NorskPluss Alfa er et nettbasert læremiddel for innvandrere som skal lære seg å lese og skrive på norsk. Det er lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav.

  Hovedkomponenten er en omfattende nettressurs for nettbrett og pc. Utskrivbare arbeidsark supplerer oppgavene i nettressursen. Arkene i bokstavforming og skriftforming gir elevene øvelse i å skrive for hånd med hjelpelinjer. I tillegg er det arbeidsark som skal brukes i kombinasjon med et STL+-program.


  Prøv selv Innhold  Digitalt læremiddel med videoer og oppgaver i alfabetisering for minoritetsspråklige elever. Læreverk som brukes av elever i norsk som andrespråk.

  15 dagers gratis utprøving med elever

  • Systematisk bokstavtrening
  Lydering og helordslesing
  • Omfattende lyd- og bildestøtte
  • Skrifttype ”Skoleskrift”, digitalt og på arbeidsark
  • Alle ord og setninger som presenteres har egne STL+-oppgaver
  • For pc og nettbrett
  • Bokmål og nynorsk   Å være sikker på sammenhengen mellom lyd og bokstav er basisgrunnlaget for lesing og skriving. Derfor presenteres hver bokstav i egne kapitler med mange og varierte øvingsoppgaver, som:

  • Gjenkjenning av lyder
  • Gjenkjenning av lyder i ord
  • Sammentrekning av lyder til ord
  • Øvelser med korte og lange vokaler
  • Skriveregler for ikke lydrette ord

  «Gi meg en Ø» Les om hvordan forfatter Anne Marie Eiby bruker læremidlet på Kuben VGS

  NorskPluss Alfa har følgende bokstavprogram

  SAMOTENILRDUFKÅPGHÆBØJYVCWQXZ

  Det er spesielt viktig at elevene lærer S, A, M og O i denne rekkefølgen fordi de første bokstavene bygger på hverandre i kjennskap og progresjon. Ellers trenger man ikke å følge bokstavprogrammet slavisk.

  Faglig og pedagogisk idé (PP) Oppgavene i bokstavprogrammet

  Komponenter:
  • Nettressurs på over 1000 sider
  • Over 400 arbeidsark
  • Oppgaver i STL+
  • Resultatrapporter

  Elevene jobber mye og variert med de samme ordene og setningene, i nettressursen, i STL+-oppgaver og på arbeidsark for at lese-, lytte- og skriveferdighetene skal automatiseres. Arbeidet med disse ferdighetene i NorskPluss Alfa bør foregå parallelt med trening i muntlig norsk.

  Prøv utvalgte kapitler

  MODULKAPITTELPRØV SELV
  BokstaverAlfabetet: SsPrøv selv
  BokstaverAlfabetet: AaPrøv selv
  BokstaverAlfabetet: MmPrøv selv
  BokstaverAlfabetet: OoPrøv selv  Meld deg på nyhetsbrev

  Tekniske krav: NorskPluss Alfa kan brukes på nettbrett og pc. Det er en forutsetning at skolen/kommunen/fylket har et STL+-program.

  Forfattere: Eli Karin Tjørhom og Anne Marie Eiby

  NorskPluss Alfa er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

 • NorskPluss Ungdom

  NorskPluss Ungdom for fagfornyelsen gir store muligheter for selvstendig arbeid, samarbeid og dybdelæring i grunnleggende norsk. 

  Læreverket består av:
  • Nettressurs nivå 1, 2 og 3
  • Arbeidsbok nivå 1 og 2
  • Tekstbok nivå 1 og 2
  • Metodisk veiledning


  Til skolestart vil hele nivå 1 og 2, og deler av nivå 3 være klare.

   

  Prøv ny versjon Innholdsoversikt  Digitalt læreverk i norsk som andrespråk. Læremiddelet gir elevene varierte oppgaver, oppleste tekster og selvrettende oppgaver.

  Interaktivt arbeid på nett

  NorskPluss Ungdom nettressurs er hovedkomponenten i læremiddelet. Den har en gradvis progresjon fra nivå 1 til nivå 3, og omfatter også tester og en egen «kom i gang»-modul med uttaletrening for nybegynnere. I nettressursen kan elevene jobbe selvstendig med oppgaver på ulike nivå enten de går i velkomstklasser, eller er integrert i vanlige klasser.

  ModulKapittelDemo
  Kom i gangE. TallPrøv selv
  Nivå 11B. FamiliePrøv selv
  Nivå 14A. I matbutikkenPrøv selv
  Nivå 24C. Sjanger - instruksPrøv selv  I filmen nedenfor gir medforfatter og lærer Anne Marie Eiby en pedagogisk gjennomgang av nettressursen:  30 dagers gratis utprøving med elever

  Tekstbøker med muntlige oppgaver

  NorskPluss Ungdom tekstbok nivå 1 og 2 inneholder tekstene fra nivå 1 og 2 i nettressursen. I tillegg er det oppgaver og spørsmål for muntlig aktivitet i klasserommet. Boken er rikt illustrert med samtalebilder og illustrasjoner.

  Utdrag tekstbok nivå 1 og 2

  Arbeidsbøker med fordypnings- og samarbeidsoppgaver

  Med NorskPluss Ungdom arbeidsbok nivå 1 og 2 får elevene ytterligere mengdetrening samt muntlig trening, og kan i gå i dybden i lærestoffet som er egnet for elever med ulik skolebakgrunn. Det er mange og varierte oppgaver. Alt lærestoffet i boken er knyttet til nettressursen, men står også fint på egne bein.

  Utdrag arbeidsbok nivå 1 og 2

  Elevrapporter gir bedre tilpasset opplæring

  Nettressursen tar vare på svar og resultat. Med elevrapportene i nettressursen får du som lærer en «assistent» som kartlegger og retter. Rapportene gir deg raskt en oversikt over elevenes nivå og innsats.  Lett å ta i bruk - metodisk veiledning til hvert kapittel

  Hvordan gi elevene et aktivt forhold til lærestoffet? Hva er spesielt med tekstene? Og hvordan forklare og øve det inn?

  Med NorskPluss Ungdom nettressurs følger det en lærerveiledningen med konkrete tips til arbeidet med tekstene og oppgavene i nettressursen, forslag til muntlige aktiviteter, hvordan jobbe målrettet med nettressursen m.m. Veiledningen er skrevet spesielt med tanke på lærere som har lite erfaring i å undervise norsk som andrespråk.

  Last ned veiledning til ett kapittel

  I en overgangsperiode fram til sommeren 2020 får abonnenter tilgang til både den nye versjonen for fagfornyelsen og den nåværende for kunnskapsløftet. Innholdet i den nye versjonen oppdateres fortløpende. 

  NorskPluss Ungdom er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

  Forfattere: Marie Aalen og Anne Marie Eiby. 

 • NorskPluss Lydlære

  NorskPluss Lydlære er en nettressurs med uttale- og lyttetrening som kan brukes på egenhånd eller i grupper. 

  Kurset krever ingen forkunnskaper i norsk, bortsett fra lese- og skriveferdigheter, da det ikke baserer seg på hvilke ord man har lært. Det passer både for nybegynnere og viderekomne  Veiledning Prøv selv - utvalgte sider

  • Videoer med uttale av vokaler og diftonger
  • Lytteøvelser med minimale ordpar
  • Orddiktater
  • Korte og lange vokaler
  • Konsonanter
  • Resultatrapporter

  Gjennomfør det gjerne i starten av norskkurset. Sett av ca. 15 minutter hver dag i noen uker. 

  "Uttale fra dag en" - Tips om uttaletrening 

  Forfattere: Marie Aalen, Anne Marie Eiby og Eli Karin Tjørhom

 • NorskPluss...

  Hvilket nivå er elevene på når de skal inn i klassen? Hva har de tilegnet seg av språkfølelse? Hvordan er lytteforståelsen?

   

  Hvem passer testen for?

  NorskPluss Plasseringstest kan brukes for å finne nivået til nye elever som skal inn i en klasse eller begynne på et kurs, og for å diagnostisere elever som har deltatt i systematisk norskopplæring. Testen tar utgangspunkt i referansenivåene i Det felles europeiske rammeverket for språk. Den består av 3 nivå: A1 (som tilsvarer nivå 1 i Læreplan for grunnleggende norsk), A2 (nivå 2) og B1 (nivå 3). 

  NorskPluss Plasseringstest - lytteoppgaver - kartlegging - norsk som andrespråk

  Hva inneholder den?

  • Tester for nivå 1-3 i grunnleggende norsk
  • Flervalgsoppgaver
  • Skriveoppgaver
  • Lytteoppgaver
  • Elevrapporter
  • Lærerveiledning

  NorskPluss Plasseringstest - flervalgsoppgaver - kartlegging i norsk som andrespråk

  Hvor lang tid tar det?

  Det vil normalt ta mellom 30 og 60 minutter å gjennomføre en test der flere nivåer og en skriftlig besvarelse er med.

  NorskPluss Plasseringstest - elevrapport - klartlegging - norsk som andrespråk

  Komponenter:

  • Nettressurs med tilgang via Feide eller Kunnskap.no
  • Veiledning til plasseringstesten

  NorskPluss Plasseringstest er utviklet av Kunnskap.no.

  Forfatter: Marie Aalen. 

Viser 1 - 9 av 9 varer
Viser 1 - 9 av 9 varer