Barnetrinn  Det finnes 8 varer.

Fag og læremidler

 • NorskPluss Barn 1-7

  NorskPluss Barn gir nyankomne elever på barnetrinnet en rask inngang i det norske språket uavhengig av om de kan lese eller ikke. Morsomme tegneseriefigurer – barn, voksne og fantasifulle skapninger – stimulerer den språklige produksjonen. Elevene møter dem i alt fra karaoke og filmsnutter, til eventyr og spill. 
  [gs_var_9]

  Prøv selv 


  NorskPluss Barn har:

  • Fokus på kommunikasjon i skole og fritid
  • Innhold for nettbrett og pc
  • Nettressurs, arbeidshefte og digital lærerveiledning
  • Gradvis progresjon fra nivå 1 til nivå 2
  • Interaktive oppgaver
  • Kapittelprøver


  Norsk for nyankomne barn (PDF) 

  Fagbloggen: "En god start i Norge" - Andebu skole i Sandefjord

  NorskPluss Barn nettressurs består av korte kapitler bygget opp rundt en animasjonsfilm som viser forskjellige hendelser og kommunikasjonssituasjoner på skolen og i fritiden. Etter animasjonen følger interaktive oppgaver som appellerer til flere sanser og ferdigheter.


  Kapitlene gjennomgås normalt i fellesskap først. Klassen øver så muntlig på setningsstrukturer, språkfunksjoner og situasjoner, både samlet og i par. Det er forslag til klasseromsaktiviteter i ressurspermen og i arbeidsheftene. Til slutt kan elevene jobbe på egen hånd med pc/nettbrett eller arbeidsheftet.

  Innhold NorskPluss Barn nettressurs (PDF) 
  Komponenter:
  • NorskPluss Barn nivå 1 og 2 nettressurs
  • NorskPluss Barn Ressursperm/digital lærerveiledning
  • NorskPluss Barn Snakke-, lese-, tegne- og skrivehefte 1

  Skoler som kjøper NorskPluss Barn nettressurs, får gratis tilgang til den digitale lærerveiledningen.

 • NorskPluss Alfa

  NorskPluss Alfa er et nettbasert læremiddel for innvandrere som skal lære seg å lese og skrive på norsk. Det er lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav.

  Hovedkomponenten er en omfattende nettressurs for nettbrett og pc. Utskrivbare arbeidsark supplerer oppgavene i nettressursen. Arkene i bokstavforming og skriftforming gir elevene øvelse i å skrive for hånd med hjelpelinjer. I tillegg er det arbeidsark som skal brukes i kombinasjon med et STL+-program.


  Prøv selv Innhold (PDF)  Digitalt læremiddel med videoer og oppgaver i alfabetisering for minoritetsspråklige elever. Læreverk som brukes av elever i norsk som andrespråk.

  3 dagers gratis utprøving

  • Systematisk bokstavtrening
  Lydering og helordslesing
  • Omfattende lyd- og bildestøtte
  • Skrifttype ”Skoleskrift”, digitalt og på arbeidsark
  • Alle ord og setninger som presenteres har egne STL+-oppgaver
  • For pc og nettbrett
  • Bokmål og nynorsk   Å være sikker på sammenhengen mellom lyd og bokstav er basisgrunnlaget for lesing og skriving. Derfor presenteres hver bokstav i egne kapitler med mange og varierte øvingsoppgaver, som:

  • Gjenkjenning av lyder
  • Gjenkjenning av lyder i ord
  • Sammentrekning av lyder til ord
  • Øvelser med korte og lange vokaler
  • Skriveregler for ikke lydrette ord

  Fagbloggen: «Gi meg en Ø» Les om hvordan forfatter Anne M. Eiby bruker læremidlet på Kuben VGS

  NorskPluss Alfa har følgende bokstavprogram

  SAMOTENILRDUFKÅPGHÆBØJYVCWQXZ

  Det er spesielt viktig at elevene lærer S, A, M og O i denne rekkefølgen fordi de første bokstavene bygger på hverandre i kjennskap og progresjon. Ellers trenger man ikke å følge bokstavprogrammet slavisk.

  Faglig og pedagogisk idé (PDF) Oppgavene i bokstavprogrammet (PDF)


  Komponenter:

  • Nettressurs på over 1000 sider
  • Over 400 arbeidsark
  • Oppgaver i STL+
  • Resultatrapporter

  Elevene jobber mye og variert med de samme ordene og setningene, i nettressursen, i STL+-oppgaver og på arbeidsark for at lese-, lytte- og skriveferdighetene skal automatiseres. Arbeidet med disse ferdighetene i NorskPluss Alfa bør foregå parallelt med trening i muntlig norsk.

  Prøv utvalgte kapitler

  MODULKAPITTELPRØV SELV
  BokstaverAlfabetet: SsPrøv selv
  BokstaverAlfabetet: AaPrøv selv
  BokstaverAlfabetet: MmPrøv selv
  BokstaverAlfabetet: OoPrøv selv  Meld deg på nyhetsbrev

  Tekniske krav: NorskPluss Alfa kan brukes på nettbrett og PC. Det er en forutsetning at skolen/kommunen/fylket har et STL+-program.

  Forfattere: Eli Karin Tjørhom og Anne Marie Eiby

  NorskPluss Alfa er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

 • NorskPluss Bildeordbank

  NorskPluss Bildeordbank inneholder 15 bildetema der vi har samlet vokabular og enkle ord- og bilde-oppgaver fra NorskPluss Ungdom, NorskPluss A1-A2, og noe fra NorskPluss B1.  Her kan man øve mer systematisk på ord knyttet til tema, som et tillegg for NorskPluss Alfa eller NorskPluss Barn, eller et supplement for de som jobber med NorskPluss Ungdom, NorskPluss A1-A2 eller også på starten av B1.  PRØV SELV - Mat og kjøkken 

  PRØV SELV - Farger 

Viser 1 - 8 av 8 varer
Viser 1 - 8 av 8 varer