Naturfag  Det finnes 4 varer.

Fag og læremidler

 • Universell Kjemi 1

  KOMMER SNART!

  Universell Kjemi 1 består av hundrevis av interaktive sider med illustrasjoner, animasjoner, video, 3D-modeller, tester og selvrettende oppgaver. Innholdet er tilpasset kompetansemålene for Kjemi 1.

  Prøv selv Gratis utprøving 30 dager

  Eget tavleverktøy til læreren
  Med Universell Kjemi får læreren et tavleverktøy for å presentere og gjennomgå begreper og fagstoff. Flotte animasjoner, video av laboratorieforsøk og interaktive simuleringer visualiserer lærestoffet og gjør det lettere for eleven å forstå nye emner.

  Tilpasser seg eleven
  Elevene får med Universell Matematikk en personlig digital lærebok der fagstoff og oppgaver er knyttet tett sammen. Veiledende tilbakemeldinger gir eleven bedre mulighet til å mestre oppgaver på egen hånd.


  Detaljerte elevrapporter
  Universell Kjemi tar vare på elevenes svar. Lærere kan ta ut elevrapporter som gir informasjon om hvor lenge elevene har jobbet med læremidlet, oppgaver som er løst og faglige styrker og svakheter. Bruk rapportene som utgangspunkt for elevsamtaler og underveisvurdering.

Viser 1 - 4 av 4 varer
Viser 1 - 4 av 4 varer