Engelsk  Det finnes 1 vare.

Fag og læremidler

 • mSkills VGS

  Med læremidlet mSkills får du tilgang til en omfattende lærebase i grammatikk- og vokabulartrening. I tillegg får du Plasseringstesten inkludert. 

  Nivå

  Fra nybegynner til avansert (A1-C2)   PRØV SELV 


  Oppslagsverk og oppgavebank

   Læremidlet kan brukes som oppslagsverk og oppgavebank for lærere og elever
  140 tester (A1-C2) Følger Rammeverket for språk. Les mer
  • 
  Dekker 120 tema i grammatikk
   120 kapitler med fokus på ordforråd
   Grammatikkvideoer med forklaringer til hvert tema
   For mobil, nettbrett og pc/mac


  plasseringstest engelsk


  mSkills består av:

  • mSkills English Grammar Lessons Nivå A1-A2, B1-B2 og C1-C2
  • mSkills Plasseringstester Nivå A1-A2, B1-B2 og C1-C2
  • mSkills English Vocabulary Lessons Nivå A1-A2, B1-B2 og C1-C2

  Plasseringstest

  Plasseringstesten gjør det enkelt å kartlegge elevenes nivå på bare minutter. 

  Testene er inndelt etter grammatikk og vokabular. 

  Grammatikk: 

  Level A1-A2, B1-B2 og C1-C2

  Vokabular:

  Level A1-A2, B1-B2 og C1-C2  plasseringstest engelsk


  Du får tilgang til Grammatikk-delen som dekker tema
   som verbformer, possessiver, pronomen, HV-ord, substantiv, subjunksjoner, artikler m.m


  Du får tilgang til Vokabular-delen
   dekker tema som utdannelse, sport, arbeid, lover, helse, livsstil m.m. 


  Til hvert grammatikktema får du se en video som forklarer grammatikken i detalj. Etter gjennomgangen løser elevene interaktive oppgaver.


  Hvert tema er forklart i pdf-filer som oppsummerer grammatikken. Disse kan du dele ut til elevene etter gjennomgangen. 

  BE OM GRATIS UTPRØVING I 14 DAGER

 • English Now! A1-B2

  Hvordan motivere elever til arbeid med engelsk uansett faglig nivå? Hva gjør vi med elever som ikke har utbytte av engelskboka? Og hva med innvandrere med mangelfulle engelskkunnskaper?

  English Now! er et heldigitalt læremiddel i engelsk for ungdom og voksne som dekker nivå A1 til B2. 


  PRØV SELV 


  Elevene sliter kanskje med å finne det rette ordet. Kanskje snakker de ikke helt etter boka. Uttalen er feil. Grammatikken er ikke riktig. 

  Hvor begynner du som lærer når du skal veilede dem? Gi dem motivasjon?
  Gratis utprøving med elever i 15 dager

  Survival English

  English Now! er et nytt og spennende læremiddel for å lære seg å snakke og skrive engelsk. Målet er at elevene skal kunne bruke språket i kjente situasjoner slik som familie, tid, mat, fritid, arbeid, ferie og britisk kulturkunnskap.

  Modulene har tre typer kapitler:

  Learn & Practice: Her introduseres tema for modulen.Det er fokus på kommunikasjon, vokabular og det å bruke språket aktivt. Grammatikken trekkes inn der den hører hjemme. F.eks. jobbes det med possessiver (my, your osv.) på A1 etter at familieord er introdusert.  Revise & Practice 
  inneholder repetisjons- og mer utforskende oppgaver.


  Survival English 
  har autentisk eller nesten-autentisk innhold. Disse kapitlene kan man jobbe med uavhengig av den  gradvise progresjonen i vanskegrad vi har lagt opp til på hvert nivå.


  Prøv ut noen av kapitlene i English Now! 

  ModulKapittelDemo
  A1Home sweet homeLearn & Practise
  A2Going places      Revise Practise
  Nivå 1Incredible India                Learn & Practise 
  Nivå 2In the picture!                   Revise & Practise


  Etter fagfornyelsen

  • English Now! har fokus på kjerneelementene språklæring og kommunikasjon.
  • Læremidlet dekker de fleste kompetansemål i engelsk etter 10. trinn.
  • English Now! egner seg også for elever i videregående som av en eller annen grunn
  • Har behov for å jobbe systematisk med grunnleggende engelsk.
  • Målgruppen er ungdom og voksne.

  Avanserte rapporter for læreren 

  Hvert nivå er inndelt i moduler med oversiktlige kapitler på mellom 10 og 15 sider med interaktive oppgaver, illustrasjoner, tekster, animasjoner og rapporter som kan brukes i underveisvurdering.


  DRESSED TO KILL:
  Elevene kan bruke English Now! på flere plattformer. Det gjør det enkelt for dem å ta med kurset uansett hvor de går. Kanskje bruker de storefri til å lære seg noen nye ord?    Aktuelle temaer gjør English Now! relevant for elevene


  A1
  : Dekker tema som familie, tid, mat, fritid, arbeid, ferie og britisk kulturkunnskap.


  A2:
   Utseende, klær, vær, steder, sykdommer og ulykker, sport, USA m.m.


  B1:
   Her lærer elevene å snakke og skrive engelsk med flyt. Tema er bl.a. forskjeller og likheter mellom folk, håp og drømmer, unnskyldninger og reise.


  B2:
   På dette nivået skal man kunne delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir krevende for noen av partene.


  Etter hver tredje modul er det i tillegg:

  Recap - hørespill som kan brukes til å repetere lærestoffet
  Progress test
   - brukes diagnostisk.

  Magazine - gir innblikk i ulike sider ved kulturen i engelsktalende land.


  Du kan bruke English Now! på alle enheter - nettbrett, pc og smarttelefon.

Viser 1 - 1 av vare
Viser 1 - 1 av vare