Matematikk  Det finnes 4 varer.

Fag og læremidler

 • Matematikk 1P

  Matematikk 1P er et heldigitalt læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Vi utnytter mulighetene ved å ha læreboken på nett.


  Matematikk 1P
  er et heldigitalt læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og veiledende tilbakemeldinger blir krevende fagstoff presentert på en lettfattelig måte.

  Læremiddelet fungerer på pc, nettbrett og mobil, og gir lærer nye verktøy i arbeidet med faget.


   Gratis utprøving med elever


  Gjennom læremiddelet får elev og lærer: 

  • Flere hundre animasjoner

  • Utforskende oppgaver

  • Læringsanalyse

  • Begrepstrening

  • Jobbe uten nett med appen

  • Laste opp bilder og filmer til lærer

  • Enkel diffrensiering


  Modulbasert

  Med Matematikk 1P kan lærer plukke ut ut moduler og sette dem sammen etter eget ønske. Dette er veldig nyttig når klassen skal jobbe med et emne som krever mye forkunnskaper. Elever som er i matematikkvansker kan da få tilgang til modulene de trenger for å mestre emnet klassen skal jobbe med.


  Differensiering

  Gjennom vår portal min.Kunnskap kan lærer enkelt lage tilpassede opplegg til elever i klassen. Elevene får tilgang til lærestoff de har mulighet til å mestre, mens elever som ønsker å mer krevende oppgaver kan få det, uten at det krever mye arbeid for lærer

  Se selv differensieringsmulighetene:


  Veiledende tilbakemeldinger

  Alle oppgaver er selvrettende og gir elevene veiledende tilbakemeldinger når de svarer feil. Umiddelbar tilbakemelding på om noe er forstått motiverer elevene til å fortsette arbeidet, og frigir tid til lærer i klasserommet til å ha lengre samtaler med enkeltelever.


  Detaljerte elevrapporter 

  Matematikk 1P tar vare på elevenes svar. Lærere kan ta ut elevrapporter som gir informasjon om hvor lenge elevene har jobbet med læremidlet, oppgaver som er løst og faglige styrker og svakheter. Bruk rapportene som utgangspunkt for elevsamtaler og underveisvurdering.

  Med lærebok på nett blir læringsanalyser av elevenes kompetanse generert automatisk.

 • Matematikk 1T

  Matematikk 1T er et heldigital lærebok på nett. Et læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse.

  Matematikk 1T er et heldigitalt læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og veiledende tilbakemeldinger blir krevende fagstoff presentert på en lettfattelig måte.

  Matematikk 1T

  Gratis utprøving med elever Prøv selv

  Gjennom læremiddelet får elev og lærer: 

  • Flere hundre animasjoner
  • Utforskende oppgaver
  • Læringsanalyse
  • Begrepstrening
  • Jobbe uten nett med appen
  • Laste opp bilder og filmer til lærer
  • Enkel diffensiering


  Modulbasert

  Med Matematikk 1T kan lærer plukke ut ut moduler og sette dem sammen etter eget ønske. Dette er veldig nyttig når klassen skal jobbe med et emne som krever mye forkunnskaper. Elever som er i matematikkvansker kan da få tilgang til modulene de trenger for å mestre emnet klassen skal jobbe med.


  Differensiering

  Gjennom vår portal min.Kunnskap kan lærer enkelt lage tilpassede opplegg til elever i klassen. Elevene får tilgang til lærestoff de har mulighet til å mestre, mens elever som ønsker å mer krevende oppgaver kan få det, uten at det krever mye arbeid for lærer.


  Se differensieringsmulighetene:


  Veiledende tilbakemeldinger

  Alle oppgaver er selvrettende og gir elevene veiledende tilbakemeldinger når de svarer feil. Umiddelbar tilbakemelding på om noe er forstått motiverer elevene til å fortsette arbeidet, og frigir tid til lærer i klasserommet til å ha lengre samtaler med enkeltelever.


  Detaljerte elevrapporter 

  Matematikk 1T tar vare på elevenes svar. Lærere kan ta ut elevrapporter som gir informasjon om hvor lenge elevene har jobbet med læremidlet, oppgaver som er løst og faglige styrker og svakheter. Bruk rapportene som utgangspunkt for elevsamtaler og underveisvurdering.

  Matematikk 1T er læremiddelet som gir lærer full oversikt over elevenes læring

Viser 1 - 4 av 4 varer
Viser 1 - 4 av 4 varer