Språkstien 1-2

Språkstien er et nettbasert læremiddel i forberedende lese- og skriveopplæring for 1. og 2. trinn med språkstimulerende oppgaver. Oppgavene hjelper elevene med å se sammenhengen mellom lyd og bokstav. 

Digitalt læremiddel for leseopplæring for 1. og 2. trinn med selvrettende oppgaver.

 • Arbeid med fonologisk bevissthet
 • Selvrettende oppgaver
 • Basert på Jørgen Frosts veiledende plan over åtte måneder
 • For nettbrett og pc
 • Bokmåls- og nynorskversjon


Prøv selv Prøv gratis med elever i 30 dager

Les også: Fortsatt populært 20 år etter

Språkstien er inndelt i temaene:

 • rimord
 • setninger
 • stavelser
 • sammensatte ord
 • korte og lange ord
 • bokstavlyder


Oppgavene er på fire nivå

 • Stjerne - elevene kombiner lyd og bilde (enklest)
 • Sol - elevene kombiner lyd, bilde og tekst
 • Måne - elevene kombiner lyd, bilde og tekst
 • Planet - elevene kombiner lyd og tekst (mest krevende)


I de enkle oppgavene stimuleres elevenes evne til å skjelne lyder. Etter hvert skriver elevene ord og setninger. Språkstien passer både for elever som har knekt og ikke har knekt lesekoden

Forfattere: Kari Nordhagen og Grete Redse

Språkstien 1-2  Det finnes 3 varer.

Viser 1 - 3 av 3 varer
Viser 1 - 3 av 3 varer