Matematikk  Det finnes 9 varer.

Fag og læremidler

 • Matematikk 8-10

  Matematikk 8-10 er et heldigitalt læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse.Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og bilder blir krevende fagstoff presentert på en lettfattelig måte.

  Læremiddelet er utforskende med bruk av dynamiske oppgaver der man kan endre parametere for å illustrere og tolke sammenhenger. Matematikk 8-10 vektlegger forståelse av det matematiske språket gjennom mange oppgaver der algebra må anvendes i ulike emner.


  Desimaltall og brøk Å forenkle algebrauttrykk  Å tolke grafer  

  Overflate og volum til romfigurer Behandle data


  Appen mLibro sørger for at elevene kan jobbe offline på telefon, nettbrett og PC.
  BLOGG:
   Slik vant jeg tid som matematikklærer


  Læremiddelet åpner for varierte arbeidsformer og refleksjon over egen læring:

  Individuell tilpasning – lag tre ulike opplegg i samme emne på under tre minutter

  Omvendt undervisning – frigjør tid til veiledning, dybdelæring og problemløsningsoppgaver gjennom å la elevene jobbe med fagstoffet hjemme

  Læringspartner – åpne opp for faglig diskusjon særlig i forbindelse med de mange undringsoppgavene i nettressursene

  Felles gjennomgang – bidra til at elevene relaterer nye ideer og begreper til tidligere kunnskap og erfaringer ved hjelp av animasjoner, oppgaver og annet innhold

  Tverrfaglighet – kombiner ulike emner fra flere ulike fag i en tverrfaglig lærebok

  Vurdering for læring – bruk læringsanalyse til å gi underveisvurdering og konstruktive framovermeldinger.


  Individuell tilpasning

  Kunnskap.no har verktøy slik at lærer enkelt kan lage differansierte opplegg for ulike elever. Alle elevne kan være inne i klasserommet og jobbe med samme emne, men vanskegraden på oppgaver og temaene som gjennomgår blir tilpasset elevenes forutsetninger.

   

  Omvendt undervisning

  Hvis man skal klare å jobbe slik Fagfornyelsen peker på må man frigjøre tid til utforkaende opplegg og praktisk undervisning. Med hjelp fra animasjoner, filmer, dynamiske oppgaver som er selvrettende og gir hint kan elevene forberede seg med nytt fagstoff hjemme, for så å anvende kunnskap i praktiske sammenhenger på skolen.

   

  Læringspartner

  Det å kunne snakke fag, diskutere, utforske og komme med argumenter for å komme frem til forståelse kan med fordel gjennomføres med en læringspartner. Vi har utviklet læremidlene med tanke på at elever skal diskutere med og hjelpe hverandre. Du lærer mye om et emne når du skal forklare det til noen andre

   

  Felles gjennomgang

  Mange av animasjonene i Matematikk 8-10 egner seg veldig godt til felles gjennomgang på storskjerm. Der kan misoppfatninger avdekkes, og læreren kan bidra med å sette ting i en større sammenheng.  30 dagers gratis utprøving med elever  Matematikk 8-10 har elevrapporter som kartlegger og gir underveisvurdering. Rapportene kobles nå opp mot et nytt kraftig verktøy for læringsanalyse.


  Medforfattere: Randi Aaseth, Tina Lilleby Westlie og Ole Flyum

  Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

  Skolen kan få støtte til dette læremidlet gjennom den teknologiske skolesekken. 

 • BrettMatte

  Brettmatte er et heldigitalt læremiddel for elever med matematikkvansker på ungdomstrinnet. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og bilder blir grunnleggende matematikk presentert på en lettfattelig måte.

   

  Brettmatte fokuserer på begreper, visualisering og struktur for at elevene skal oppnå forståelse og selvtillit i matematikk.  Prøv selv >  Gratis utprøving i 30 dager 
  VEILEDER: Jobb med BrettMatte i gruppe, to og to eller alene. Erfaringsmessig får
  læreren mer tid til å veilede. Foto: Sverre Christian Jarild

  Det kan være mange ulike årsaker til at en elev sliter faglig, og Brettmatte gir lærer og elev store muligheter for tilpasning. Lærer kan plukke ut enkelte sider til elevene, og sette sammen kapitler slik det passer eleven best.

  Tenk deg at du skal jobbe med et krevende emne på 9. trinn. Noen av elevene hadde en vanskelig periode på 8. trinn, og klarte ikke å tilegne seg kunnskap de kan bygge videre på. Ved hjelp av Brettmatte kan de tilegne seg de grunnleggende ferdighetene som trengs for å jobbe med det nye emnet. 


  Brettmatte har:

  • Forklaringer i små, tydelige animasjoner

  • Spennende undringsoppgaver

  • Langsom progresjon fra det konkrete til det abstrakte

  • Fokus på en ferdighet om gangen

  • En struktur som legger til rette for dybdelæring

  Erfaringer

  "Derfor ser de fram til leksene" Les om Vardal skole

  "– Vi får mer tid til å veilede" Les hvordan Trara skole i Fredrikstad fikk mer tid. 


  BrettMatte i media: 

  Sarah Cathrine strevde med matte, så tok lærerne i bruk et nytt triks (Oppland Arbeiderblad)

  BrettMatte er delt inn i emnene:

  • Tall
  • Begrepstrening
  • Regne med tall
  • Algebra og funksjoner 
  • Geometri
  • Måling
  • Statistikk
  • Eksamenstrening

  Presentasjon (PPTX) 


  Målgruppe:
   

  Læremidlet er godt egnet for elever som har hull i matematikkunnskapene eller som behøver mengdetreningBrettMatte kan brukes på nettbrett og PC. Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.


  Skolen kan få støtte til dette læremidlet gjennom den teknologiske skolesekken. 

Viser 1 - 9 av 9 varer
Viser 1 - 9 av 9 varer