Matematikk  Det finnes 9 varer.

Fag og læremidler

 • Matematikk 8-10

  Matematikk 8-10 er et heldigitalt læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og veiledende tilbakemeldinger blir krevende fagstoff presentert på en lettfattelig måte.


  Læremiddelet er utforskende med bruk av dynamiske oppgaver der man kan endre parametere for å illustrere og tolke sammenhenger. Matematikk 8-10 vektlegger forståelse av det matematiske språket gjennom mange oppgaver der algebra må anvendes i ulike emner. 


   PRØV SELV  GRATIS UTPRØVING MED ELEVER  

  Digital lærebok på nett med animasjoner med læringsanalyse for Fagfornyelsen.

  Læremiddelet åpner for varierte arbeidsformer:

  Individuell tilpasning – lag tre ulike opplegg i samme emne på under tre minutter

  Omvendt undervisning – frigjør tid til veiledning, dybdelæring og problemløsningsoppgaver gjennom å la elevene jobbe med fagstoffet hjemme

  Læringspartner – åpne opp for faglig diskusjon særlig i forbindelse med de mange undringsoppgavene i nettressursene

  Felles gjennomgang – bidra til at elevene relaterer nye ideer og begreper til tidligere kunnskap og erfaringer ved hjelp av animasjoner, oppgaver og annet innhold

  Tverrfaglighet – kombiner ulike emner fra flere ulike fag i en tverrfaglig lærebok

  Vurdering for læring – bruk læringsanalyse til å gi underveisvurdering og konstruktive framovermeldinger.

  Modulbasert

  Med Matematikk 8-10 kan lærer plukke ut ut moduler og sette dem sammen etter eget ønske. Dette er veldig nyttig når klassen skal jobbe med et emne som krever mye forkunnskaper. Elever som er i matematikkvansker kan da få tilgang til modulene de trenger for å mestre emnet klassen skal jobbe med.

  Blogg: Henter innhold på nye måter  Læringsanalyse

  Gjennom læremiddelet får elev og lærer tilgang på en omfattende læringsanalyse som hjelper lærer med underveisvurdering. Filmer av praktiske aktiviteter til emnene inspirerer lærer til variert undervisning.

  Fagfornyelsens krav til underveisvurdering blir enkelt med læringsanalyse med digitalt læremiddel i matematikk  Differensiering

  Gjennom vår portal min.Kunnskap kan lærer enkelt lage tilpassede opplegg til elever i klassen. Elevene får tilgang til lærestoff de har mulighet til å mestre, mens elever som ønsker å mer krevende oppgaver kan få det, uten at det krever mye arbeid for lærer.

  Se selv  Praktiske aktiviteter

  I Matematikk 8-10 får du som lærer tilgang til filmer med aktivitetsforslag som gjør undervisningen med variert og praktisk. Aktivitetene er enkle å gjennomføre og krever ikke mye utstyr. 

  Appen mLibro sørger for at elevene kan jobbe offline på telefon, nettbrett og PC.

  30 dagers gratis utprøving med elever  Matematikk 8-10 har elevrapporter som kartlegger og gir underveisvurdering. Rapportene kobles nå opp mot et nytt kraftig verktøy for læringsanalyse.


  Medforfattere: Randi Aaseth, Tina Lilleby Westlie og Ole Flyum

  Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

  Skolen kan få støtte til dette læremidlet gjennom den teknologiske skolesekken. 

 • BrettMatte

  Brettmatte er et heldigitalt læremiddel i matematikk for ungdom og voksne. Læremidlet passer for elever med matematikkvansker.

  Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og bilder blir grunnleggende matematikk presentert på en lettfattelig måte.

   

  Brettmatte fokuserer på begreper, visualisering og struktur for at elevene skal oppnå forståelse og selvtillit i matematikk.  Prøv selv  Gratis utprøving i 30 dager 
  Det kan være mange ulike årsaker til at en elev sliter faglig, og Brettmatte gir lærer og elev store muligheter for tilpasning. Lærer kan plukke ut enkelte sider til elevene, og sette sammen kapitler slik det passer eleven best.


  Tenk deg at du skal jobbe med et krevende emne på 9. trinn
  . Noen av elevene hadde en vanskelig periode på 8. trinn, og klarte ikke å tilegne seg kunnskap de kan bygge videre på. Ved hjelp av Brettmatte kan de tilegne seg de grunnleggende ferdighetene som trengs for å jobbe med det nye emnet. 


  Brettmatte har:

  • Forklaringer i små, tydelige animasjoner

  • Spennende undringsoppgaver

  • Langsom progresjon fra det konkrete til det abstrakte

  • Fokus på en ferdighet om gangen

  • En struktur som legger til rette for dybdelæring

  Erfaringer

  "Derfor ser de fram til leksene" Les om Vardal skole

  Les hvordan Trara skole bruker BrettMatte på skolen

  BrettMatte i media: 

  Sarah Cathrine strevde med matte, så tok lærerne i bruk et nytt triks (Oppland Arbeiderblad)

  BrettMatte er delt inn i emnene:

  • Tall
  • Begrepstrening
  • Regne med tall
  • Algebra og funksjoner 
  • Geometri
  • Måling
  • Statistikk
  • Eksamenstrening

  Presentasjon (PPTX) 


  Målgruppe:
   

  Læremidlet er godt egnet for elever som har hull i matematikkunnskapene eller som behøver mengdetrening. Innholdet tilsvarer det som normalt sett blir gjennomgått på åttende trinn. I forberedende voksenopplæring passer det for modul 1 og 2.

  BrettMatte kan brukes på nettbrett og PC. Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

  VEILEDER: Jobb med BrettMatte i gruppe, to og to eller alene. Erfaringsmessig får
  læreren mer tid til å veilede. Foto: Sverre Christian Jarild  Skolen kan få støtte til innkjøp av BrettMatte gjennom den teknologiske skolesekken. 

Viser 1 - 9 av 9 varer
Viser 1 - 9 av 9 varer