Matematikk  Det finnes 8 varer.

Fag og læremidler

 • Matematikk 8-10

  Matematikk 8, 9 og 10 for fagfornyelsen, er et digitalt læreverk som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og veiledende tilbakemeldinger blir krevende fagstoff presentert på en lettfattelig måte. Læremiddelet er strukturert etter kjerneelementer og kompetansemål og setter fokus på dybdelæring.

  GRATIS UTPRØVING MED ELEVER  

   Matematikk 9 Matematikk 10


  Gjennom utforskning og bruk av dynamiske oppgaver der man kan endre parametere for å illustrere og tolke sammenhenger får elevene bruke ulike læringsstrategier. Matematikk 8-10 vektlegger forståelse av det matematiske språket gjennom mange oppgaver der algebra må anvendes i ulike emner. Elevene må utforske, resonnere og argumentere for egne løsninger, på den måten utvikles elevenes matematiske forståelse. Samtidig øver elevene på sin grunnkompetanse ved hjelp av oppgaver med god progresjon slik at de får øvd opp sine regneferdigheter.

  Strukturert etter fagfornyelsen

  Utforskende

  I læremiddelet er Geogebra integrert. Dette innebærer blant annet at det er mange utforskende aktiviteter der elevene oppdager matematiske sammenhenger og får en dypere forståelse for emnet de arbeider med.

  Praktisk

  Læremiddelet kobler fagstoff nært opp til elevenes hverdag og erfaringer. Gjennom animasjoner og videoer får du tips til uteoppgaver som løses digitalt. Dette er oppgaver der elevene må opp fra stolen og ut i nærmiljøet og samle data og gjøre beregninger. Alle besvarelsene blir automatisk rettet i læremiddelet vårt. En slik oppgave kan for eksempel være: "Beregn diagonalen av fotballbanen ved bruk av Pytagoras læresetning" eller "Beregn farten til bilene som kjører forbi skolen".

  Modulbasert

  Med Matematikk 8-10 kan lærer plukke ut ut moduler og sette dem sammen etter eget ønske. Dette er veldig nyttig når klassen skal jobbe med et emne som krever mye forkunnskaper. Elever som er i matematikkvansker kan da få tilgang til modulene de trenger for å mestre emnet klassen skal jobbe med.

  Blogg: Henter innhold på nye måter

  Prøv selv

  EmneKapittelDemo
  AlgebraHva er algebra?Prøv selv
  FunksjonerUtforsk grafer til lineære funksjonerPrøv selv
  GeometriUtforsk pytagoras' læresetningPrøv selv
  SannsynlighetSannsynlighet i spillPrøv selv

  Diagnostiskeoppgaver

  Innen emnene funksjoner, algebra, volum, areal, brøk og desimaltall er det egne oppgavemoduler som er designet for å hjelpe lærer å sjekke ut elevenes forståelse. Disse oppgavene kan hjelpe lærer med å avdekke misoppfatninger. Hvis elevene har mange misoppfatninger i matematikk vil det være nærmest umulig å gjøre store faglige fremskritt. Lærer får full innsikt i elevenes besvarelser og har også tilgang på en veileder om hvordan man kan arbeide med å fjerne slike misoppfatninger.

  CAS øvingsoppgaver

  matematikk 8, 9 og 10 finner du nå en egne moduler med CAS-oppgaver. Med CAS kan man blant annet forenkle algebrauttrykk, gjøre om formler, løse likninger og likningssett, derivere uttrykk og finne integraler. Elever som mestrer dette verktøyet kan blant annet løse likninger og uttrykk med flere variabler på en helt ny måte.

  Metodisk trening på tekstoppgaver

  For at elever skal kunne klare å skape mening i en matematisk tekst, må de ha kompetanse i å lese sammensatte tekster (Fredheim, Utdanningsforskning.no, 2014). I de nye matematikklæremidlene 8, 9 og 10 finner du egen modul med oppgaver der elevene får trene på å løse tekstoppgaver basert på Fredheims metode. 

  Læringsanalyse

  Gjennom læremiddelet får elev og lærer tilgang på en omfattende læringsanalyse som hjelper lærer med underveisvurdering. Filmer av praktiske aktiviteter til emnene inspirerer lærer til variert undervisning.

  Fagfornyelsens krav til underveisvurdering blir enkelt med læringsanalyse med digitalt læremiddel i matematikk

  Differensiering

  Gjennom vår portal min.Kunnskap kan lærer enkelt lage tilpassede opplegg til elever i klassen. Elevene får tilgang til lærestoff de har mulighet til å mestre, mens elever som ønsker å mer krevende oppgaver kan få det, uten at det krever mye arbeid for lærer.

  Se selv

  Praktiske aktiviteter

  I Matematikk 8-10 får du som lærer tilgang til filmer med aktivitetsforslag som gjør undervisningen med variert og praktisk. Aktivitetene er enkle å gjennomføre og krever ikke mye utstyr. 

  Appen mLibro sørger for at elevene kan jobbe offline på telefon, nettbrett og PC.

  30 dagers gratis utprøving med elever  Matematikk 8, 9 og 10 har resultatrapporter som gir lærer et godt utgangspunkt for underveisvurdering. Rapportene kobles nå opp mot et nytt kraftig verktøy for læringsanalyse.


  Medforfattere: Randi Aaseth, Tina Lilleby Westlie og Ole Flyum

  Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

  Skolen kan få støtte til dette læremidlet gjennom den teknologiske skolesekken. 

 • BrettMatte

  Brettmatte er et digitalt læremiddel i matematikk for ungdom og voksne. Læremidlet er godt egnet som tilleggsmateriell til Matematikk 8-10. Det passer for elever som behøver mengdetrening eller få styrket sin grunnleggende matematiske forståelse og regneferdigheter. 

  Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og bilder blir grunnleggende matematikk presentert på en lettfattelig måte.

   

  Brettmatte fokuserer på begreper, visualisering og struktur for at elevene skal oppnå forståelse og selvtillit i matematikk.  Prøv selv  Gratis utprøving i 15 dager 
  Det kan være mange ulike årsaker til at en elev sliter faglig, og Brettmatte gir lærer og elev store muligheter for tilpasning. Lærer kan plukke ut enkelte sider til elevene, og sette sammen kapitler slik det passer eleven best.


  Tenk deg at du skal jobbe med et krevende emne på 9. trinn
  . Noen av elevene hadde en vanskelig periode på 8. trinn, og klarte ikke å tilegne seg kunnskap de kan bygge videre på. Ved hjelp av Brettmatte kan de tilegne seg de grunnleggende ferdighetene som trengs for å jobbe med det nye emnet. 


  Brettmatte har:

  • Forklaringer i små, tydelige animasjoner

  • Spennende undringsoppgaver

  • Langsom progresjon fra det konkrete til det abstrakte

  • Fokus på en ferdighet om gangen

  • En struktur som legger til rette for dybdelæring

  EmneKapittelDemo
  AlgebraHva er algebra?Prøv selv
  MålingRegne med måleenheterPrøv selv
  GeometriUtforsk pytagoras' læresetningPrøv selv
  SannsynlighetHva er sannsynlighetPrøv selv

  Erfaringer

  "Derfor ser de fram til leksene" Les om Vardal skole

  BrettMatte i media: 

  Sarah Cathrine strevde med matte, så tok lærerne i bruk et nytt triks (Oppland Arbeiderblad)

  BrettMatte er delt inn i emnene:

  • Tall
  • Begrepstrening
  • Regne med tall
  • Algebra og funksjoner 
  • Geometri
  • Måling
  • Statistikk
  • Eksamenstrening

  Prøv selv

  ModulUtvalgte kapitlerDemo
  TallNegative tallPrøv selv
  Regne med tallSkriftlig addisjon med minnePrøv selv
  AlgebraKoordinatsystemetPrøv selv
  GeometriAreal av firkanterPrøv selv  Presentasjon (PPTX) 


  Målgruppe:
   

  Læremidlet er godt egnet for elever som har hull i matematikkunnskapene eller som behøver mengdetrening. Innholdet tilsvarer det som normalt sett blir gjennomgått på åttende trinn. I forberedende voksenopplæring passer det for modul 1 og 2.

  BrettMatte kan brukes på nettbrett og PC. Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

  VEILEDER: Jobb med BrettMatte i gruppe, to og to eller alene. Erfaringsmessig får
  læreren mer tid til å veilede. Foto: Sverre Christian Jarild  Skolen kan få støtte til innkjøp av BrettMatte gjennom den teknologiske skolesekken. 

Viser 1 - 8 av 8 varer
Viser 1 - 8 av 8 varer