Norsk  Det er ingen varer i denne kategorien.

Fag og læremidler

 • Ordimellom 8-10

  Ordimellom er et nettbasert læremiddel i norsk for elever med lese- og skrivevansker på ungdomstrinnet. Det åpner for muligheter som går langt utover det den tradisjonelle norskboka gir.

  Elevene jobber systematisk med lese- og skrivestrategier, løser interaktive oppgaver og kan selv velge om de vil lese eller lytte til tekstene. 

  Prøv ny versjon  Ordimellom består av modulene:
  • Fortellinger vi ikke glemmer - kjente forfattere gjennom historien
  • Grammatikk
  • Helhetslesing
  • Litterære retninger
  • Skriving for mange formål
  • Å lese er å forstå  - tekster gjennom historien

  ModulKapittelDemo
  HelhetslesingFossilt brennstoffPrøv selv
  Skriving for mange formålArgumenterende skrivehandling: LeserinnleggPrøv selv
  Å lese er å forstå - tekster gjennom historienTekstforståelse: Er det i dag det skal skje?Prøv selv  I modulen "helhetslesing" jobber elevene bl.a. med tekster som kan relateres til de tverrfaglige temaene "folkehelse og livsmestring" og "bærekraftig utvikling". Oppleggene kan brukes i individuell spesialundervisning, i lesekurs for små grupper og i klassesammenheng. Les mer om helhetslesing i publikasjonen "Spesialpedagogisk leseopplæring - en veileder" fra Statped.

  Ordimellom er tilpasset kompetansemålene i norsk for ungdomstrinnet. Innholdet kan brukes både på nettbrett og pc. Bokmåls- og nynorskversjon.

  Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet  Forfattere: Kathrine Wegge og Arne Jørgen Løvland