Norsk  Det finnes 3 varer.

Fag og læremidler

 • Ordimellom 8-10

  Ordimellom er et nettbasert læremiddel i norsk for elever med lese- og skrivevansker. Det åpner for muligheter som går langt utover det den tradisjonelle norskboka gir.

  Høsten 2019 kommer det en ny versjon tilpasset Fagfornyelsen med modulene:
  • Fortellinger vi ikke glemmer - kjente forfattere gjennom historien
  • Grammatikk
  • Helhetslesing
  • Litterære retninger
  • Skriving for mange formål
  • Å lese er å forstå  - tekster gjennom historien  Ordimellom er spesielt utviklet for elever med lese- og skrivevansker. Elevene ser forfatterintervjuer, utdrag av kjente skuespill, løser interaktive oppgaver og kan selv velge om de vil lytte til eller lese tekstene og oppgavene. 

  I modulen "helhetslesing" jobber elevene med tekster som kan relateres til de tverrfaglige temaene "folkehelse og livsmestring" og "bærekraftig utvikling i tillegg til andre tema. Oppleggene kan brukes i individuell spesialundervisning, i lesekurs for små grupper og i klassesammenheng. Les mer om helhetslesing i publikasjonen "Spesialpedagogisk leseopplæring - en veileder" fra Statped.

  Ordimellom er tilpasset kompetansemålene i norsk for ungdomstrinnet. Innholdet kan brukes både på nettbrett og pc. Bokmåls- og nynorskversjon.

  Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet  Forfattere: Kathrine Wegge og Arne Jørgen Løvland

Viser 1 - 3 av 3 varer
Viser 1 - 3 av 3 varer