Naturfag  Det finnes 2 varer.

Fag og læremidler

 • Syklus 8-10

  Syklus 8-10 er et heldigitalt  læremiddel som gir forståelse og undring uten å drukne i tekst. Elevene får gleden av å lære seg naturfag gjennom flere hundre animasjoner og filmer. Oppgavene er selvrettende og gir hint hvis man står fast. Filmer av spennende forsøk gir læreren trygghet og ideer til å gjøre undervisningen mer praktisk.

  PRØV SELV >  GRATIS UTPRØVING I 30 DAGER   Syklus 8-10 åpner nye muligheter for lærer og elev gjennom:

  • Animasjoner, filmer, bilder, tekst og lydklipp

  • Spennende eksperimenter

  • Lag tre opplegg på tre minutter

  • Læringsanalyse gir innsikt i hver elevs faglige kompetanse

  • Se sammenhenger ved å sette sammen sider fra ulike faggrener

  • Varierte og selvrettende oppgaver

  • Jobb offline

  • Legger til rette for dybdelæring

  Innholdsoversikt (PDF)  Inspirasjonsfilmer til spennende aktiviteter

   


  Nettressursene åpner for varierte arbeidsformer og refleksjon over egen læring:

  Individuell tilpasning – lag tre ulike opplegg i samme emne på under tre minutter

  Omvendt undervisning – frigjør tid til mengdetrening, dybdelæring og problemløsningsoppgave gjennom å la elevene jobbe med fagstoffet hjemme

  Læringspartner – åpne opp for faglig diskusjon særlig i forbindelse med de mange undringsoppgavene i nettressursene

  Felles gjennomgang – bidra til at elevene relaterer nye ideer og begreper til tidligere kunnskap og erfaringer ved hjelp av animasjoner, oppgaver og annet innhold

  Tverrfaglighet – ta utgangspunkt i ferdige digitale ressurser for bedre å forstå temaer på tvers av fag

  Vurdering for læring – bruk læringsanalyse til å gi underveisvurdering og konstruktive framovermeldinger.


  Syklus 8-10 er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Utdanningsdirektoratet.


  Bokmåls- og nynorskversjon.

  Skolen kan få støtte til dette læremidlet gjennom den teknologiske skolesekken. 

Viser 1 - 2 av 2 varer
Viser 1 - 2 av 2 varer