Engelsk  Det finnes 6 varer.

Fag og læremidler

 • mSkills 8-10

  mSkills er en omfattende lærebase i grammatikk- og vokabulartrening fra A1 til C1. Det kan brukes som oppslagsverk og oppgavebank for lærere og elever.


  Prøv selv Be om gratis utprøving i 15 dager


  Oppslagsverk og oppgavebank

  • 3 plasseringstester i grammatikk og tre i vokabular
  • Dekker 120 tema i grammatikk
  • 120 kapitler med fokus på ordforråd
  • Grammatikkvideoer med forklaringer til hvert tema
  • For mobil, nettbrett og pc/mac
  [gs_var_7]

  mSkills består av:

  • mSkills English Grammar Lessons Nivå A1-A2, B1-B2 og C1-C2
  • mSkills Plasseringstester Nivå A1-A2, B1-B2 og C1-C2
  • mSkills English Vocabulary Lessons Nivå A1-A2, B1-B2 og C1-C2


  Plasseringstest

  Bruk plasseringstesten til å kartlegge elevenes nivå. 
  Testene er inndelt etter grammatikk og vokabular. 

  • Grammatikk: Level A1-A2, B1-B2 og C1-C2
  • Vokabular: Level A1-A2, B1-B2 og C1-C2


  Grammatikken dekker tema som verbformer, possessiver, pronomen, HV-ord, substantiv, subjunksjoner, artikler m.m


  Vokabular-delen
   dekker tema som utdannelse, sport, arbeid, lover, helse, livsstil m.m. 


  Til 
  hvert grammatikktema er det en video som forklarer grammatikken.

 • English Now!

  English Now! er et heldigitalt læremiddel som dekker kjerneelementene språklæring og kommunikasjon. Læremiddelet egner seg spesielt godt for elever som trenger en fast struktur i språkopplæringen.
  [gs_var_8] Læremiddelet tilbyr mye mer enn en gjennomsnittlig engelsk lærebok. Det er et grundig designet komplett og omfattende læremiddel i det mest oppdaterte digitale formatet, som kan brukes på datamaskiner eller iOS, Android og Windows mobile enheter.

  PRØV SELV GRATIS UTPRØVING MED ELEVER I 15 DAGER


  English now! er basert på kommunikativ språkundervisning og den leksikale tilnærmingen.
  I den leksikale tilnærmingen fokuserer instruksjon på faste uttrykk som ofte forekommer i dialoger, som utgjør en større del av diskursen enn unike setninger.


  Betydning formidles primært gjennom ordforråd, så det er fornuftig å først og fremst fokusere på ordforrådet. Med grammatikk elementer som har sin plass innenfor temaene, men mer i bakhånd.

  Etter å ha fokusert på ordforråd, identifiseres relevante grammatiske punkter som oppstår i en bestemt sammenheng. For eksempel, når en på A1 nivå lærer å snakke om familier, må elevene først bli kjent med ordene for familiemedlemmer, men de må også mestre bruken av eiendomspronomen for å kunne si noe meningsfylt.

  Hvert emne gir et utvalg av aktiviteter som demonstrerer og praktiserer grammatikkpunkt i den aktuelle konteksten. Videre tilbyr læremiddelet en ekstra grammatikk leksjon for hvert nivå, som gjør det mulig å referere til omfattende teori presentert på en grei måte.

  Vi har lagt stor vekt på variert ungdommelig og voksenorientert innhold, samt oppgaver som tester lytte- og leseforståelsesferdigheter, samtidig som vi gjør opplevelsen enkel og underholdende. Selvfølgelig er innholdet forskjellig avhengig av nivået på språkkunnskaper:


  A1
  : Elevene lærer interessante, kulturorienterte fakta om Storbritannia og britiske mennesker. Alle de grunnleggende emnene dekkes - familie, tid, mat, fritidsaktiviteter, jobb, ferie osv.


  A2
  : Materialet dekker emner som fysisk utseende, klær, vær, steder og steder, sykdommer og ulykker, sport og fritid osv. I denne samlingen vil studentene lære hvordan livet ser ut over havet - denne gangen er hovedfokuset på USA.


  B1
  : Elevene kan allerede snakke om enkle livsbaserte situasjoner, og det er en flott mulighet for dem å gjøre mer innsats, lære mer avansert ordforråd og strukturer og bli en mer flytende engelskspråklig bruker. På dette nivået vil elevene lære om mennesker - forskjellene og likhetene mellom dem. Materialet dekker også håp og drømmer, unnskyldninger, reiser osv.


  B2
  : Dette nivået dekker fullt ut materialet på B2-nivå og er viet til mer avanserte engelskspråklige elever. Den dekker seks forskjellige emner, inkludert: styrker og svakheter, angrer og konsekvenser, forteller historier, instruksjonsmanualer, samler inn og presenterer data.


  Survival English

  English Now! er et nytt og spennende læremiddel for å lære seg å snakke og skrive engelsk. Målet er at elevene skal kunne bruke språket i kjente situasjoner slik som familie, tid, mat, fritid, arbeid, ferie og britisk kulturkunnskap.

  Modulene har tre typer kapitler:

  Learn & Practice: Her introduseres tema for modulen.Det er fokus på kommunikasjon, vokabular og det å bruke språket aktivt. Grammatikken trekkes inn der den hører hjemme. F.eks. jobbes det med possessiver (my, your osv.) på A1 etter at familieord er introdusert.

  Revise & Practice inneholder repetisjons- og mer utforskende oppgaver.

  Survival English har autentisk eller nesten-autentisk innhold. Disse kapitlene kan man jobbe med uavhengig av den  gradvise progresjonen i vanskegrad vi har lagt opp til på hvert nivå.

  Det er også tre ekstra typer leksjoner som vises etter fullført hver tredje del av kurset:

  Recap: integrert radiospill for repetisjon,

  Test: å bestemme kunnskapsnivå og spesifikk forberedelse mot TELC-tester,

  Magazine: inspirerende og gir en unik innsikt i kulturelle aspekter.

   

  English Now! Har også en innebygd opptaksapp for å spille inn og lytte til sin egen stemme og sjekke uttalen.


  Prøv ut noen av kapitlene i English Now! 

  ModulKapittelDemo
  A1Great timing!Prøv selv
  A2Face and body      Prøv selv
  A2Dressed to kill                Prøv selv 
  B2In the picture!                   Prøv selv


  Etter fagfornyelsen

  • English Now! har fokus på kjerneelementene språklæring og kommunikasjon.
  • Læremidlet dekker de fleste kompetansemål i engelsk etter 10. trinn.
  • English Now! egner seg også for elever i videregående som av en eller annen grunn har behov for å jobbe systematisk med grunnleggende engelsk.
  • Målgruppen er ungdom og voksne.


  Avanserte rapporter for læreren
   

  Hvert nivå er inndelt i moduler med oversiktlige kapitler på mellom 10 og 15 sider med interaktive oppgaver, illustrasjoner, tekster, animasjoner og rapporter som kan brukes i underveisvurdering.

  DRESSED TO KILL: Elevene kan bruke English Now! på flere plattformer. Det gjør det enkelt for dem å ta med kurset uansett hvor de går. Kanskje bruker de storefri til å lære seg noen nye ord?  

  Aktuelle temaer gjør English Now! relevant for elevene.
  Du kan bruke English Now! på nettbrett, mobiltelefon og PC.

Viser 1 - 6 av 6 varer
Viser 1 - 6 av 6 varer