Norsk  Det finnes 4 varer.

Fag og læremidler

 • Språkstien 1-2

  Språkstien er et nettbasert læremiddel i forberedende lese- og skriveopplæring for 1. og 2. trinn med språkstimulerende oppgaver. Oppgavene hjelper elevene med å se sammenhengen mellom lyd og bokstav. 

  [gs_var_1]

  • Arbeid med fonologisk bevissthet

  • Selvrettende oppgaver

  • Basert på Jørgen Frosts veiledende plan over åtte måneder

  • For nettbrett og pc

  • Bokmåls- og nynorskversjon   Prøv gratis med elever i 14 dager

  Les også: Fortsatt populært 20 år etter

  Prøv utvalgte kapitler

  MODULKAPITTELPRØV SELV
  BokstavlyderStjernePrøv selv
  Sammensatte ordSolPrøv selv
  StavelserPlanetPrøv selv
  RimordSpillPrøv selv


  Språkstien er inndelt i temaene:

  • rimord

  • setninger

  • stavelser

  • sammensatte ord

  • korte og lange ord

  • bokstavlyder


  Oppgavene er på fire nivå

  • Stjerne - elevene kombiner lyd og bilde (enklest)

  • Sol - elevene kombiner lyd, bilde og tekst

  • Måne - elevene kombiner lyd, bilde og tekst

  • Planet - elevene kombiner lyd og tekst (mest krevende)

  I de enkle oppgavene stimuleres elevenes evne til å skjelne lyder. Etter hvert skriver elevene ord og setninger. Språkstien passer både for elever som har knekt og ikke har knekt lesekoden

  Forfattere: Kari Nordhagen og Grete Redse

 • ABC 1-4

  Hvordan motivere elever til arbeid med språk uansett faglig nivå? Hva gjør vi med elever som ikke har knekt lesekoden? Og hva med de som sliter med uttale? 

  ABC 1-4 er et læremiddel for å jobbe med bokstavlære og fonologisk bevissthet. 

  Kanskje har elevene vansker med å finne det rette ordet. Uttalen er feil. Grammatikken er ikke riktig. 

  Hvor begynner du som lærer når du skal veilede dem? Gi dem motivasjon?

  alfa_4x3_ipad_01_640px.jpg

  TALENDE TASTATUR: Etter hvert som elevene skriver inn bokstaver, blir hver bokstav lest høyt. 


  Etter fagfornyelsen

  • Leke med rim og rytme og lytte ut språklyder og stavelser i ord
  • Trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving
  • Skrive tekster for hånd og med tastatur
  • Lage tekster som kombinerer skrift med bilder  ABC 1-4 har

  fokus på fonologisk bevissthet og gjenkjenning av ord:

  • Gjenkjenning av lyder
  • 
  Gjenkjenning av lyder i ord
  • 
  Sammentrekning av lyder til ord
  • Øvelser med korte og lange vokaler
  • 
  Skriveregler for ikke lydrette ord
  • 
  Arbeid med fonologisk bevissthet
  • 
  Selvrettende oppgaver
  • For nettbrett og pc
  • 
  Bokmåls- og nynorskversjon  ARBEIDSARK: Læremidlet består av en rekke utskriftsvennlige arbeidsark. Skriv ut og la elevene fylle ut og trene seg på ord og bokstaver.  Prøv utvalgte kapitler

  MODULKAPITTELPRØV SELV
  BokstaverAlfabetet: SsPrøv selv
  BokstaverAlfabetet: AaPrøv selv
  BokstaverAlfabetet: MmPrøv selv
  BokstaverAlfabetet: OoPrøv selv


  Alfabetisering


  Modulen NorskPluss Alfa har følgende bokstavprogram

  SAMOTENILRDUFKÅPGHÆBØJYVCWQXZ

  Det er spesielt viktig at elevene lærer S, A, M og O i denne rekkefølgen fordi de første bokstavene bygger på hverandre i kjennskap og progresjon. Ellers trenger man ikke å følge bokstavprogrammet slavisk.

  Elevene jobber mye og variert med de samme ordene og setningene, i nettressursen, i STL+-oppgaver og på arbeidsark for at lese-, lytte- og skriveferdighetene skal automatiseres. Arbeidet med disse ferdighetene i NorskPluss Alfa bør foregå parallelt med trening i muntlig norsk.

  norskpluss_alfa_ipad-skjermbilde_001_400


  Elevene kan bruke ABC 1-4 på nettbrett og PC. Det gjør det enkelt for dem å ta med kurset uansett hvor de er. 

  I modulen Språkstien finner du disse temaene: 

  •  rimord
  •  setninger
  •  stavelser
  •  sammensatte ord
  •  korte og lange ord
  •  bokstavlyder

  Prøv utvalgte kapitler

  MODULKAPITTELPRØV SELV
  BokstavlyderStjernePrøv selv
  Sammensatte ordSolPrøv selv
  StavelserPlanetPrøv selv
  RimordSpillPrøv selv  Oppgavene er på fire nivå

  •  Stjerne - elevene kombiner lyd og bilde (enklest)

  •  Sol - elevene kombiner lyd, bilde og tekst

  •  Måne - elevene kombiner lyd, bilde og tekst

  •  Planet - elevene kombiner lyd og tekst (mest krevende)

  I de enkle oppgavene stimuleres elevenes evne til å skjelne lyder. Etter hvert skriver elevene ord og setninger. Språkstien passer både for elever som har knekt og ikke har knekt lesekoden

  sprakstien_ipad_640px.jpg

Viser 1 - 4 av 4 varer
Viser 1 - 4 av 4 varer