Diagnostiske oppgaver 5-10

Diagnostiske oppgaver 5-10 er utarbeidet av spesialpedagogene Ann-Beth Ødegård og Elisabeth Bade. De har lang fartstid i skolen og innenfor matematikk-faget, og har god erfaring om elevers misoppfatninger innen matematikk.

Oppgavene inneholder typiske misoppfatninger som svaralternativ, slik at lærer eller ellev enkelt kan se hva det trengs å jobbe mer med. Innholdet i diagnostiske oppgaver 5-10 er:

- Brøk og desimaltall

- Brøk, desimaltall og prosent

- Desimaltall

- Algebra

- Volum og overflate

- Funksjoner

Diagnostiske oppgaver 5-10  Det er ingen varer i denne kategorien.