Norsk som andrespråk  Det finnes 4 varer.

Fag og læremidler

 • NorskPluss Barn 1-7 - UKR

  NorskPluss Barn gir nyankomne elever på barnetrinnet en rask inngang i det norske språket uavhengig av om de kan lese eller ikke. Morsomme tegneseriefigurer – barn, voksne og fantasifulle skapninger – stimulerer den språklige produksjonen. Elevene møter dem i alt fra karaoke og filmsnutter, til eventyr og spill. 
  [gs_var_9]

  PRØV SELV 


  NorskPluss Barn har:

  • Fokus på kommunikasjon i skole og fritid
  • Innhold for nettbrett og pc
  • Nettressurs, arbeidshefte og digital lærerveiledning
  • Gradvis progresjon fra nivå 1 til nivå 2
  • Interaktive oppgaver
  • Kapittelprøver

  NORSK FOR NYANKOMNE BARN (PDF) 

  Fagbloggen: "En god start i Norge" - Andebu skole i Sandefjord

  NorskPluss Barn nettressurs består av korte kapitler bygget opp rundt en animasjonsfilm som viser forskjellige hendelser og kommunikasjonssituasjoner på skolen og i fritiden. Etter animasjonen følger interaktive oppgaver som appellerer til flere sanser og ferdigheter.


  Kapitlene gjennomgås normalt i fellesskap først. Klassen øver så muntlig på setningsstrukturer, språkfunksjoner og situasjoner, både samlet og i par. Det er forslag til klasseromsaktiviteter i ressurspermen og i arbeidsheftene. Til slutt kan elevene jobbe på egen hånd med pc/nettbrett eller arbeidsheftet.

  INNHOLD NORSKPLUSS BARN NETTRESSURS (PDF) 
  Komponenter:
  • NorskPluss Barn nivå 1 og 2 nettressurs
  • NorskPluss Barn Ressursperm/digital lærerveiledning
  • NorskPluss Barn Snakke-, lese-, tegne- og skrivehefte 1

  Skoler som kjøper NorskPluss Barn nettressurs, får gratis tilgang til den digitale lærerveiledningen.

 • NorskPluss Ungdom - UKR

  NorskPluss Ungdom for fagfornyelsen gir store muligheter for selvstendig arbeid, samarbeid og dybdelæring i grunnleggende norsk. 


  Læremiddelet inneholder norskopplæring på nivå 1, 2 og 3 med tester underveis. Den omfatter også en "Kom i gang"-modul med uttale- og lyttetrening av norske vokaler og konsonantlyder, samt en modul om tall på norsk.  Nå også tilrettelagt for ukrainsk og russisk!

  NorskPluss Barn og NorskPluss Ungdom tilrettelegges nå ukrainsk og russisk.

  Elevene inkluderes i klasserommet med tilpasset tekst og kommer raskt i gang med norskopplæringen.

  Elevene trykker på flagget og får opp dialogteksten på ønsket språk som en "pop-up".  


  Nettressursen har gradvis progresjon og tar vare på alle svar og resultat. Elevrapportene gir rask og god oversikt over elevenes nivå og innsats.


  Læreverket består av:
  • Nettressurs nivå 1, 2 og 3
  • Arbeidsbok nivå 1 og 2
  • Tekstbok nivå 1 og 2
  • Metodisk veiledning

  PRØV NY VERSJON INNHOLDSOVERSIKT (PDF)

  [gs_var_10]

  Interaktivt arbeid på nett

  NorskPluss Ungdom nettressurs er hovedkomponenten i læremiddelet. Den har en gradvis progresjon fra nivå 1 til nivå 3, og omfatter også tester og en egen «kom i gang»-modul med uttaletrening for nybegynnere. I nettressursen kan elevene jobbe selvstendig med oppgaver på ulike nivå enten de går i velkomstklasser, eller er integrert i vanlige klasser.


  Her gir medforfatter og lærer Anne Marie Eiby en pedagogisk gjennomgang:

  Tekstbøker med muntlige oppgaver

  NorskPluss Ungdom tekstbok nivå 1 og 2 inneholder tekstene fra nivå 1 og 2 i nettressursen. I tillegg er det oppgaver og spørsmål for muntlig aktivitet i klasserommet. Boken er rikt illustrert med samtalebilder og illustrasjoner.

  UTDRAG TEKSTBOK NIVÅ 1 OG 2 (PDF)


  Arbeidsbøker med fordypnings- og samarbeidsoppgaver

  Med NorskPluss Ungdom arbeidsbok nivå 1 og 2 får elevene ytterligere mengdetrening samt muntlig trening, og kan i gå i dybden i lærestoffet som er egnet for elever med ulik skolebakgrunn. Det er mange og varierte oppgaver. Alt lærestoffet i boken er knyttet til nettressursen, men står også fint på egne bein.

  UTDRAG ARBEIDSBOK NIVÅ 1 OG 2 (PDF)


  Elevrapporter gir bedre tilpasset opplæring

  Nettressursen tar vare på svar og resultat. Med elevrapportene i nettressursen får du som lærer en «assistent» som kartlegger og retter. Rapportene gir deg raskt en oversikt over elevenes nivå og innsats.

  SE VIDEO: ELEVRAPPORTER


  Lett å ta i bruk - metodisk veiledning

  Hvordan gi elevene et aktivt forhold til lærestoffet? Hva er spesielt med tekstene? Og hvordan forklare og øve det inn?

  Med NorskPluss Ungdom nettressurs følger det en lærerveiledningen med konkrete tips til arbeidet med tekstene og oppgavene i nettressursen, forslag til muntlige aktiviteter, hvordan jobbe målrettet med nettressursen m.m. Veiledningen er skrevet spesielt med tanke på lærere som har lite erfaring i å undervise norsk som andrespråk.


  NorskPluss Ungdom er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Utdanningsdirektoratet.
  Forfattere: Marie Aalen og Anne Marie Eiby

 • NorskPluss A1-A2 - UKR

  NorskPluss A1 og A2 er et digitalt læremiddel for voksne utviklet for opplæring i norsk etter introduksjonsloven / integreringsloven. Læremiddelet passer like godt for undervisning i ordinære klasser, som for nettundervisning.

  PRØV NY VERSJON INNHOLDSOVERSIKT (PDF)

  [gs_var_14]Interaktivt arbeid på nett

  NorskPluss A1 og A2 nettressurs er hovedkomponenten i læremiddelet. Den har en gradvis progresjon i vokabular og grammatikk fra absolutt nybegynnernivå til nivå A2, og omfatter også en egen «kom i gang»-modul med uttaletrening. I nettressursen kan elevene jobbe selvstendig med oppgaver på ulike nivå. I tillegg er det samarbeidsoppgaver, førforståelsesoppgaver, oppgaver i helhetslesing m.m.

  I videoen nedenfor gir medforfatter og lærer Anne Marie Eiby en pedagogisk gjennomgang av nettressursen vår i grunnleggende norsk for ungdom. Voksenversjonen har andre gjennomgangsfigurer, litt andre tekster og oppgaver, men mye er også felles. Filmen erstattes av en ny film om NorskPluss når mer av innholdet er digitalisert:
  3 DAGERS GRATIS UTPRØVING

  Elevrapporter gir bedre tilpasset opplæring

  Nettressursen tar vare på svar og resultat. Med elevrapportene i nettressursen får du som lærer en «assistent» som kartlegger og retter. Rapportene gir deg raskt en oversikt over elevenes nivå og innsats.

  SE VIDEO: ELEVRAPPORTER >

  NorskPluss A1-A2 er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Kompetanse Norge.

  Forfattere: Marie Aalen og Anne Marie Eiby

Viser 1 - 4 av 4 varer
Viser 1 - 4 av 4 varer