Matematikk 1-7 UKR

Matematikk 1-7 er en helt ny heldigital matematikk ressurs som dekker alle trinn fra 1.-7.trinn. Matematikk 1-7 er tilrettelagt for norsk, ukrainsk og russisk!

Her møter elevene oppgaver med stor variasjon som fokuserer på utforskning, fordypning, samarbeid og trening. Alle svar lagres og alle oppgaver er selvrettende som ender i en detaljert læringsanalyse for læreren. Ingen retting - mer tid til veiledning, læringsfremmende samtaler og tilrettelagt undervisning!

På norsk, ukrainsk og russisk - tekst og naturlig tale

Med den helt nye Matematikk 1-7 får elevene utforske matematikk med valgfritt språk: Norsk, ukrainsk eller russisk. Til hver oppgave kan elevene selv velge hvilket språk de ønsker til tekst og lyd. Innholdet er likt uansett språk og lærer får læringsanalyse fra elevenes arbeid uavhengig av elevens språkvalg.

Med Matematikk 1-7 kan ukrainske elever integreres rett inn i klasserommet og samarbeide med norske elever med identiske oppgaver på valgfritt språk.  

PRØV SELV: MATEMATIKK 1 - Sammenlikne tall   PRØV SELV: MATEMATIKK 5 - Brøk 


På norsk:

På ukrainsk:Læremiddelet fungerer på pc, nettbrett og mobil, og gir lærer nye verktøy i arbeidet med faget.

GRATIS UTPRØVING MED ELEVER

Differensiering

Gjennom vår portal min.Kunnskap.no kan lærer enkelt lage tilpassede opplegg til elever i klassen. Elevene får tilgang til lærestoff de har mulighet til å mestre, mens elever som ønsker å mer krevende oppgaver kan få det, uten at det krever mye arbeid for lærer

Veiledende tilbakemeldinger

Alle oppgaver er selvrettende og gir umiddelbar og automatisk tilbakemeldinger om svaret er riktig eller feil. All aktivitet lagres og ender i læringsanalyse som gir en detaljert oversikt over elevens mestring og tidsbruk. Dette frigir tid til lærer i klasserommet til å ha lengre samtaler med enkeltelever.

Detaljerte elevrapporter 

Matematikk 1-7 tar vare på elevenes svar. Lærere kan ta ut elevrapporter som gir informasjon om hvor lenge elevene har jobbet med læremidlet, oppgaver som er løst og faglige styrker og svakheter. Bruk rapportene som utgangspunkt for elevsamtaler og underveisvurdering.

Matematikk 1-7 UKR  Det finnes 1 vare.

Viser 1 - 1 av vare
Viser 1 - 1 av vare