Matematikk 5-7

Matematikk 1P er et heldigitalt læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Vi utnytter mulighetene ved å ha læreboken på nett.


Matematikk 5-7 - fagfornyelsen
 er et læremiddel utviklet med fokus på resonnering og utforsking. Hvert matematiske tema starter med undringsbilder og spill. Elevene får så mulighet til å bruke det de har lært i varierende oppgavetyper og problemstillinger. Til slutt får elevene testet hva de har lært ved å løse praktiske oppgaver og en "Hva har jeg lært?" del.
 

Prøv selv: Matematikk 5 Prøv selv: Matematikk 6 Prøv selv: Matematikk 7Læremiddelet fungerer på pc, nettbrett og mobil, og gir lærer nye verktøy i arbeidet med faget.

Gratis utprøving med elever

Undringsbilder 

Undringsbilder viser hvordan matematikk er rundt oss hele tiden. Elever får gjennom undringsbildene knyttet matematikk opp i mot egne erfaringer. Undringsbildene åpner for mange mulige undervisningsaktiviteter med elevene. De kan for eksempel brukes som oppstart av undervisningen eller som gruppediskusjon i klasserommet. Tanken er at alle elever skal kjenne på tidlig mestring og øke motivasjonen for videre læring. Bildene kan også spilles videre på av læreren. Hvilke geometriske figurer finner dere hjemme? Hvilke geometriske figurer finnes i klasserommet eller skolegården?

Differensiering

Gjennom vår portal min.Kunnskap.no kan lærer enkelt lage tilpassede opplegg til elever i klassen. Elevene får tilgang til lærestoff de har mulighet til å mestre, mens elever som ønsker å mer krevende oppgaver kan få det, uten at det krever mye arbeid for lærer

Sjekk ut video av Matematikk 5-7 Fagfornyelsen:

Veiledende tilbakemeldinger

Alle oppgaver er selvrettende og gir elevene veiledende tilbakemeldinger når de svarer feil. Umiddelbar tilbakemelding på om noe er forstått motiverer elevene til å fortsette arbeidet, og frigir tid til lærer i klasserommet til å ha lengre samtaler med enkeltelever.

Detaljerte elevrapporter 

Matematikk 5-7 tar vare på elevenes svar. Lærere kan ta ut elevrapporter som gir informasjon om hvor lenge elevene har jobbet med læremidlet, oppgaver som er løst og faglige styrker og svakheter. Bruk rapportene som utgangspunkt for elevsamtaler og underveisvurdering.

Matematikk 5-7  Det finnes 6 varer.

Viser 1 - 6 av 6 varer
Viser 1 - 6 av 6 varer