Diagnostiske oppgaver 5-10

Diagnostiske oppgaver

Ressursen Diagnostiske oppgaver har egne oppgavesett innen emnene funksjoner, algebra, volum, areal, brøk og desimaltall. Her er det egne oppgavemoduler som er designet for å hjelpe lærer å sjekke ut elevenes forståelse og med å avdekke misoppfatninger. Hvis elevene har mange misoppfatninger i matematikk vil det være nærmest umulig å gjøre store faglige fremskritt. Lærer får full innsikt i elevenes besvarelser og har også tilgang på en veileder om hvordan man kan arbeide med å fjerne slike misoppfatninger.

Diagnostiske oppgaver 5-10  Det er ingen varer i denne kategorien.