ABC 1-4

Hvordan motivere elever til arbeid med språk uansett faglig nivå? Hva gjør vi med elever som ikke har knekt lesekoden? Og hva med de som sliter med uttale? 

ABC 1-4 er et læremiddel for å jobbe med bokstavlære og fonologisk bevissthet. 

Kanskje har elevene vansker med å finne det rette ordet. Uttalen er feil. Grammatikken er ikke riktig. 

Hvor begynner du som lærer når du skal veilede dem? Gi dem motivasjon?

alfa_4x3_ipad_01_640px.jpg

TALENDE TASTATUR: Etter hvert som elevene skriver inn bokstaver, blir hver bokstav lest høyt. 


Etter fagfornyelsen

• Leke med rim og rytme og lytte ut språklyder og stavelser i ord
• Trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving
• Skrive tekster for hånd og med tastatur
• Lage tekster som kombinerer skrift med bilderABC 1-4 har

fokus på fonologisk bevissthet og gjenkjenning av ord:

• Gjenkjenning av lyder
• 
Gjenkjenning av lyder i ord
• 
Sammentrekning av lyder til ord
• Øvelser med korte og lange vokaler
• 
Skriveregler for ikke lydrette ord
• 
Arbeid med fonologisk bevissthet
• 
Selvrettende oppgaver
• For nettbrett og pc
• 
Bokmåls- og nynorskversjonARBEIDSARK: Læremidlet består av en rekke utskriftsvennlige arbeidsark. Skriv ut og la elevene fylle ut og trene seg på ord og bokstaver.Prøv utvalgte kapitler

MODULKAPITTELPRØV SELV
BokstaverAlfabetet: SsPrøv selv
BokstaverAlfabetet: AaPrøv selv
BokstaverAlfabetet: MmPrøv selv
BokstaverAlfabetet: OoPrøv selv


Alfabetisering


Modulen NorskPluss Alfa har følgende bokstavprogram

SAMOTENILRDUFKÅPGHÆBØJYVCWQXZ

Det er spesielt viktig at elevene lærer S, A, M og O i denne rekkefølgen fordi de første bokstavene bygger på hverandre i kjennskap og progresjon. Ellers trenger man ikke å følge bokstavprogrammet slavisk.

Elevene jobber mye og variert med de samme ordene og setningene, i nettressursen, i STL+-oppgaver og på arbeidsark for at lese-, lytte- og skriveferdighetene skal automatiseres. Arbeidet med disse ferdighetene i NorskPluss Alfa bør foregå parallelt med trening i muntlig norsk.

norskpluss_alfa_ipad-skjermbilde_001_400


Elevene kan bruke ABC 1-4 på nettbrett og PC. Det gjør det enkelt for dem å ta med kurset uansett hvor de er. 

I modulen Språkstien finner du disse temaene: 

•  rimord
•  setninger
•  stavelser
•  sammensatte ord
•  korte og lange ord
•  bokstavlyder

Prøv utvalgte kapitler

MODULKAPITTELPRØV SELV
BokstavlyderStjernePrøv selv
Sammensatte ordSolPrøv selv
StavelserPlanetPrøv selv
RimordSpillPrøv selvOppgavene er på fire nivå

•  Stjerne - elevene kombiner lyd og bilde (enklest)

•  Sol - elevene kombiner lyd, bilde og tekst

•  Måne - elevene kombiner lyd, bilde og tekst

•  Planet - elevene kombiner lyd og tekst (mest krevende)

I de enkle oppgavene stimuleres elevenes evne til å skjelne lyder. Etter hvert skriver elevene ord og setninger. Språkstien passer både for elever som har knekt og ikke har knekt lesekoden

sprakstien_ipad_640px.jpg

ABC 1-4  Det finnes 1 vare.

Viser 1 - 1 av vare
Viser 1 - 1 av vare