English Now! A1-B2

KOMMER I AUGUST: English Now! er et heldigitalt læremiddel i engelsk for ungdom og voksne som dekker nivå A1 til B2. A1: Dekker tema som familie, tid, mat, fritid, arbeid, ferie og britisk kulturkunnskap.

A2: Utseende, klær, vær, steder, sykdommer og ulykker, sport, USA m.m.

B1: Her lærer elevene å snakke og skrive engelsk med flyt. Tema er bl.a. forskjeller og likheter mellom folk, håp og drømmer, unnskyldninger og reise.

B2: På dette nivået skal man kunne delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir krevende for noen av partene.

Hvert nivå er inndelt i moduler med oversiktlige kapitler på mellom 10 og 15 sider med interaktive oppgaver, illustrasjoner, tekster, animasjoner og rapporter som kan brukes i underveisvurdering.

Modulene har tre typer kapitler:

Learn & Practise: Her introduseres tema for modulen.Det er fokus på kommunikasjon, vokabular og det bruke språket aktivt. Grammatikken trekkes inn der den hører hjemme. F.eks. jobbes det med posessiver (my, your osv.) på A1 etter at familieord er introdusert.

Revise & Practise inneholder repetisjons- og mer utforskende oppgaver.

Survival English har autentisk eller nesten-autentisk innhold. Disse kapitlene kan man jobbe med uavhengig av den  gradvise progresjonen i vanskegrad vi har lagt opp til på hvert nivå.

Etter hvert tredje modul er det i tillegg:

Recap har hørespill som kan brukes til å repetere lærestoffet.

Progress test brukes diagnostisk.

Magazine gir innblikk i ulike sider ved kulturen i engelsktalende land.

English Now! kan brukes på alle enheter - nettbrett, pc og smarttelefon.

English Now! A1-B2  Det er ingen varer i denne kategorien.