English Now! A1-B2

Hvordan motivere elever til arbeid med engelsk uansett faglig nivå? Hva gjør vi med elever som ikke har utbytte av engelskboka? Og hva med innvandrere med mangelfulle engelskkunnskaper?

English Now! er et heldigitalt læremiddel i engelsk for ungdom og voksne som dekker nivå A1 til B2. 


PRØV SELV 


Elevene sliter kanskje med å finne det rette ordet. Kanskje snakker de ikke helt etter boka. Uttalen er feil. Grammatikken er ikke riktig. 

Hvor begynner du som lærer når du skal veilede dem? Gi dem motivasjon?
Gratis utprøving med elever i 15 dager

Survival English

English Now! er et nytt og spennende læremiddel for å lære seg å snakke og skrive engelsk. Målet er at elevene skal kunne bruke språket i kjente situasjoner slik som familie, tid, mat, fritid, arbeid, ferie og britisk kulturkunnskap.

Modulene har tre typer kapitler:

Learn & Practice: Her introduseres tema for modulen.Det er fokus på kommunikasjon, vokabular og det å bruke språket aktivt. Grammatikken trekkes inn der den hører hjemme. F.eks. jobbes det med possessiver (my, your osv.) på A1 etter at familieord er introdusert.Revise & Practice 
inneholder repetisjons- og mer utforskende oppgaver.


Survival English 
har autentisk eller nesten-autentisk innhold. Disse kapitlene kan man jobbe med uavhengig av den  gradvise progresjonen i vanskegrad vi har lagt opp til på hvert nivå.


Prøv ut noen av kapitlene i English Now! 

ModulKapittelDemo
A1Home sweet homeLearn & Practise
A2Going places      Revise Practise
Nivå 1Incredible India                Learn & Practise 
Nivå 2In the picture!                   Revise & Practise


Etter fagfornyelsen

• English Now! har fokus på kjerneelementene språklæring og kommunikasjon.
• Læremidlet dekker de fleste kompetansemål i engelsk etter 10. trinn.
• English Now! egner seg også for elever i videregående som av en eller annen grunn
• Har behov for å jobbe systematisk med grunnleggende engelsk.
• Målgruppen er ungdom og voksne.

Avanserte rapporter for læreren 

Hvert nivå er inndelt i moduler med oversiktlige kapitler på mellom 10 og 15 sider med interaktive oppgaver, illustrasjoner, tekster, animasjoner og rapporter som kan brukes i underveisvurdering.


DRESSED TO KILL:
Elevene kan bruke English Now! på flere plattformer. Det gjør det enkelt for dem å ta med kurset uansett hvor de går. Kanskje bruker de storefri til å lære seg noen nye ord?  Aktuelle temaer gjør English Now! relevant for elevene


A1
: Dekker tema som familie, tid, mat, fritid, arbeid, ferie og britisk kulturkunnskap.


A2:
 Utseende, klær, vær, steder, sykdommer og ulykker, sport, USA m.m.


B1:
 Her lærer elevene å snakke og skrive engelsk med flyt. Tema er bl.a. forskjeller og likheter mellom folk, håp og drømmer, unnskyldninger og reise.


B2:
 På dette nivået skal man kunne delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir krevende for noen av partene.


Etter hver tredje modul er det i tillegg:

Recap - hørespill som kan brukes til å repetere lærestoffet
Progress test
 - brukes diagnostisk.

Magazine - gir innblikk i ulike sider ved kulturen i engelsktalende land.


Du kan bruke English Now! på alle enheter - nettbrett, pc og smarttelefon.

English Now! A1-B2  Det finnes 4 varer.

Viser 1 - 4 av 4 varer
Viser 1 - 4 av 4 varer