Tverrfaglig pakke 8-10Nå kan du møte Fagfornyelsen med en tverrfaglig pakke med digitale læremidler i matematikk, norsk og naturfag. Alle læremidlene er modulbaserte og kan settes sammen tverrfaglig. Lærere gis tilgang til filmer med aktivitetsforslag som gjør undervisningen mer praktisk og engasjerende. GRATIS UTPRØVING I 30 DAGER "Tverrfaglig og praktisk 8-10" møter Fagfornyelsen

• gradvis progresjon

• forklaringer i små, tydelige animasjoner, video m.m. 

• fokus på en ferdighet om gangen

• progresjon fra det konkrete til det abstrakte, fra grunnleggende til avansert

• lar seg enkelt kombinere med andre læremidler og eget materiell

• egnet for dybdelæring


Pakken består av:

Digitalt læremiddel for tverrfaglig undervisning for Fagfornyelsen og underveisvurdering.Digitalt læremiddel for tverrfaglig undervisning for Fagfornyelsen og underveisvurderingDigitalt læremiddel for tverrfaglig undervisning for Fagfornyelsen og underveisvurdering

Matematikk 8-10 Syklus 8-10 Ordimellom Brettmatte mSkills Matematikk 1TPrøv utvalgte kapitler

LÆREMIDDELKAPITTELPRØV SELV
BrettMatteHva er brøk?Prøv selv
Matematikk 8-10Å regne med formlerPrøv selv
SyklusFotosyntesenPrøv selv
OrdimellomForestillende skrivehandling: PoplyrikkPrøv selv
mSkillsLesson 1: To bePrøv selv
Modulbasert

Sett sammen moduler til et tverrfaglig prosjekt. Se for deg at du skal jobbe med det tverrfaglige temaet "Bærekraftig utvikling". Nå kan du som lærer hente enkeltmoduler fra matematikk, naturfag og norsk og kombinere dem med nettsider, filer og andre ressurser du ønsker at elevene skal ha tilgang til.

Læringsanalyse

Læringsanalyse gjør det lettere jobbe tverrfaglig samtidig som du holder oversikten i faget ditt

Du får full oversikt over elevenes progresjon og kompetanse i et emne med læringsanalysen. Alle oppgaver vurderes opp mot oppsatte læringsmål, og du får et presist redskap når du skal veilede elever i sitt læringsarbeid. Med klasseoversikten har du fullstendig kontroll på hva elevene har gjort, og hvem som trenger ekstra støtte for å forstå et emne.Inspirasjonsfilmer til spennende aktiviteter

 


"Tverrfaglig og praktisk 8-10" er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Utdanningsdirektoratet.
Skolen kan få støtte til dette læremidlet gjennom den teknologiske skolesekken. 

Tverrfaglig pakke 8-10  Det finnes 4 varer.

Viser 1 - 4 av 4 varer
Viser 1 - 4 av 4 varer