NorskPluss Grammatikk B1

NorskPluss Grammatikk B1 er en interaktiv elevgrammatikk som kan brukes til ekstraøvinger av grammatikken på nivå A2 til B1.

  • NorskPluss B1 Grammatikk
  • NorskPluss B1 Grammatikk
  • NorskPluss B1 Grammatikk
  • NorskPluss B1 Grammatikk

Grammatikken består av 12 kapitler på mellom 10 og 19 sider med elevvennlige grammatikkforklaringer og interaktive oppgaver.

 

Med NorskPluss Grammatikk B1 får deltakerne en digital interaktiv tekst- og arbeidsbok i ett, som dekker temaene:

 

• Ordklasser og setningsledd
• Verb – nivå 1
• Verb – nivå 2
• Substantiv - nivå 1
• Substantiv – nivå 2
• Adjektiv
• Pronomen og eiendomsord
• Preposisjoner – nivå 1
• Preposisjoner – nivå 2
• Adverb
• Setninger – nivå 1
• Setninger – nivå 2
 

NorskPluss B1 Grammatikk kan brukes på nettbrett, pc og mobil.
Bokmåls- og nynorskversjon
NorskPluss Grammatikk B1 er utviklet av Kunnskap.no.

NorskPluss Grammatikk B1  Det finnes 1 vare.

Viser 1 - 1 av vare
Viser 1 - 1 av vare