Tverrfaglig pakke 1-4


Kombiner de tre læremidlene
 Språkstien, Jeg kan regne 1-4 og Friends og la elevene få jobbe både auditivt og visuelt
Lage tre opplegg på tre minutter? Ikke noe problem ...GRATIS PRØVETILGANG 30 DAGER • • Gi elevene muligheten til å få umiddelbar tilbakemelding og veiledning.
 • • Oppgavene er tett knyttet opp til fagstoffet og som lærer vil du oppleve at det blir lett å differensiere og skreddersy oppgaver til den enkelte elev.
 • • Oppgavene gir elevene mestringsfølelse. Ikke minst vil du se at det er lett å komme i gang med timen.
 • • Få en god og rask oversikt over elevenes resultater.

Pakken består av: SpråkstienJeg kan regne 1-4 og Friends


forberedende lese- og skriveopplæring for 1. og 2. trinn


Språkstien lærer eleven å se sammenhengen mellom lyd og bokstav:

 • • De får arbeide med fonologisk bevissthet og selvrettende oppgaver.
 • • Læremidlet baserer seg på Jørgen Frosts veiledende plan over åtte måneder.
 • • Oppgavene er fordelt på fire nivå: Stjerne, Sol, Måne og Planet.
 • • Her lærer de alt fra å kombinere lyd og bilde (enklest) til å kombinere lyd og tekst (vanskeligst). 
 • • Støttes av nettbrett og PC.

  Gå til Språkstien


NY PORTAL:
Oversiktlig og brukervennlig portal gjør det lett å jobbe med den tverrfaglige pakken. Jeg kan regne 1-4
 gir elevene et dypdykk i matematikk i hverdagskontekst:

 • • De lærer å se sammenhengen mellom matematikk og konkrete objekter.
 • • Læringsmetoden tar utgangspunkt i at barn ved starten av opplæringen har problemer med å forstå abstrakte ideer
 • • Jeg kan regne er delt inn etter trinn og tallområde (tallene 0-10 til tallene over 1000).
 • • Gjennom hele kurset er det stor variasjon i intuitive aktiviteter.
 • • Mengden tekst i instrukser er minimert og i tillegg er det tilført lydinstruksjoner
 • • Støttes av nettbrett og PC.

 • Gå til Jeg kan regne 1-4

Hils på Alex, Lucy, Kim m. fl. i læremidlet Friends 1-6:

 • • Elevene møter dem i alt fra animasjonsfilmer, til sang og spill, på skolen, i bursdagsselskap, i samtale med romvesener m.m. 
 • • Læremidlet består av selvrettende tester med veiledende tilbakemelding.
 • • I tillegg følger en lærerveiledning med detaljerte undervisningsopplegg til hver engelsktime. 
 • • Støttes av nettbrett og PC.

 • Gå til Friends

Nettressursene åpner for varierte arbeidsformer og refleksjon over egen læring:

• Individuell tilpasning – lag tre ulike opplegg i samme emne på under tre minutter

• Omvendt undervisning – frigjør tid til praktisk undervisning, dybdelæring og problemløsningsoppgave gjennom å la elevene jobbe med fagstoffet hjemme

• Læringspartner – åpne opp for faglig diskusjon særlig i forbindelse med de mange undringsoppgavene i nettressursene

 Felles gjennomgang – bidra til at elevene relaterer nye ideer og begreper til tidligere kunnskap og erfaringer ved hjelp av animasjoner, oppgaver og annet innhold

• Tverrfaglighet – ta utgangspunkt i ferdige digitale ressurser for bedre å forstå temaer på tvers av fag

• Vurdering for læring – bruk læringsanalyse til å gi underveisvurdering og konstruktive framovermeldinger.

Skolen kan få støtte til læremidlene gjennom den teknologiske skolesekken?Tverrfaglig pakke 1-4  Det finnes 1 vare.

Viser 1 - 1 av vare
Viser 1 - 1 av vare