Alle skal med vgs

Digitalt læremiddel for vgsGi elevene ved skolen tilgang på digitale læremidler for økt motivasjon og forståelse. Gjennom visuelle og auditative forklaringer vil elever som strever med mye tekst få en ny giv. Ved alle tilpasningsmulighetene som gis i våre læremidler er sjansen større for å henge med og få glede av undervisningen.PRØV SELV  GRATIS UTPRØVING I 30 DAGER 


 "Alle skal med vgs" gir ny giv

gradvis progresjon

• forklaringer i små, tydelige animasjoner, video m.m. 

• fokus på en ferdighet om gangen

• progresjon fra det konkrete til det abstrakte, fra grunnleggende til avansert

• lar seg enkelt kombinere med andre læremidler og eget materiell

• egnet for dybdelæring
Pakken består av:

Digital lærebok på nett med enkel differensiering og læringsanalyse på vgs

Matematik 1P Matematikk 1T Brettmatte Ordimellom Syklus 8-10 mSkills Matematikk: 1P, 1T, Matematikk 8-10 og Brettmatte

Naturfag: Syklus

Norsk: Ordimellom

Engelsk: Skills

Prøv utvalgte kapitler

LÆREMIDDELKAPITTELPRØV SELV
BrettMatteHva er brøk?Prøv selv
SyklusFotosyntesenPrøv selv
OrdimellomForestillende skrivehandling: PoplyrikkPrøv selv
mSkillsCountable and uncountable nouns: some, anyPrøv selvModulbasert

En elev som sliter i for eksempel matematikk vil få helt nye muligheter. Lærer kan enkelt plukke moduler med lærestoff eleven burde ha lært tidligere i skoleløpet. Slik kan eleven se sammenhenger som trengs for å forstå nytt fagstoff. Ved økt fokus på terskelbegreper kan elever med et anstrengt forhold til matematikk også få AHA-opplevelser.

Læringsanalyse

Du får full oversikt over elevenes progresjon og kompetanse i et emne med læringsanalysen. Alle oppgaver vurderes opp mot oppsatte læringsmål, og du får et presist redskap når du skal veilede elever i sitt læringsarbeid. Med klasseoversikten har du fullstendig kontroll på hva elevene har gjort, og hvem som trenger ekstra støtte for å forstå et emne.

Læringsanalyse gir lærer unik innsikt i elevenes læring og kan være avgjørende for å elevers mestring innen et emne.Filmer som gjør det teoretiske praktisk

Gjennom filmer av forsøk får elevene forståelse for det praktiske, og lærere ideer til undervisningen.

 


"Alle skal med" er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Utdanningsdirektoratet.
Skolen kan få støtte til dette læremidlet gjennom den teknologiske skolesekken. 

Alle skal med vgs  Det er ingen varer i denne kategorien.