Grunnskole for voksne  Det er ingen varer i denne kategorien.

Fag og læremidler

 • Klar for eksamen

  Klar for eksamen

  "Klar for eksamen" er en tverrfaglig pakke med læremidler i norsk, matematikk, naturfag og engelsk for voksne i grunnskolen. Læremidlene gir store muligheter for differensiering og selvstendig arbeid.

  Forberedende voksenopplæring - digitale læremidler

  PRØV SELV  GRATIS UTPRØVING I 30 DAGER

  gradvis progresjon

  forklaringer i små, tydelige animasjoner, video m.m. 

  • fokus på en ferdighet om gangen

  • progresjon fra det konkrete til det abstrakte, fra grunnleggende til avansert

  • lar seg enkelt kombinere med andre læremidler og eget materiell

  • egnet for dybdelæring  "Klar for eksamen" består av:

  BrettMatte  - innholdet dekker modul 1 og 2 i matematikk for FVO

  Matematikk 8-10

  Syklus - naturfag 8-10

  Ordimellom - norsk 8-10 

  mSkills  - oppgavebank i engelsk vokabular, grammatikk og lytting fra A1-C2  Prøv utvalgte kapitler

  LÆREMIDDELKAPITTELPRØV SELV
  BrettMatteHva er brøk?Prøv selv
  Matematikk 8-10Å regne med formlerPrøv selv
  SyklusFotosyntesenPrøv selv
  OrdimellomForestillende skrivehandling: PoplyrikkPrøv selv
  mSkillsCountable and uncountable nouns: some, anyPrøv selv  Tverrfaglige prosjekt

  I vår nye portal minKunnskap kan du som lærer hente enkeltmoduler fra matematikk, naturfag og norsk og kombinere dem med nettsider, filer og andre ressurser du ønsker at elevene skal ha tilgang til. Her har vi satt sammen moduler til det tverrfaglige temaet "Bærekraftig utvikling". 

  • Lag tre opplegg på tre minutter

  •  Alle læremidlene er modulbaserte og kan settes sammen tverrfaglig. 

  • Læringsanalyse gir innsikt i hver elevs faglige kompetanse

  • Jobb uten nettilgang, og last opp svar og resultat når du er på nett  Inspirasjonsfilmer til spennende aktiviteter  Nettressursene åpner for varierte arbeidsformer og refleksjon over egen læring:

  Individuell tilpasning – lag tre ulike opplegg i samme emne på under tre minutter

  Omvendt undervisning – frigjør tid til praktisk undervisning, dybdelæring og problemløsningsoppgave gjennom å la elevene jobbe med fagstoffet hjemme

  Læringspartner – åpne opp for faglig diskusjon særlig i forbindelse med de mange undringsoppgavene i nettressursene

  Felles gjennomgang – bidra til at elevene relaterer nye ideer og begreper til tidligere kunnskap og erfaringer ved hjelp av animasjoner, oppgaver og annet innhold

  Tverrfaglighet – ta utgangspunkt i ferdige digitale ressurser for bedre å forstå temaer på tvers av fag

  Vurdering for læring – bruk læringsanalyse til å gi underveisvurdering og konstruktive framovermeldinger.

  Skolen kan få støtte til læremidlene gjennom den teknologiske skolesekken.