Grunnskole

Grunnskole  Det er ingen varer i denne kategorien.

Fag og læremidler

 • Praktisk og tilpasset 1-4

  Praktisk og tilpasset norsk engelsk matematikk 1.4.-trinn


  Kombiner de tre læremidlene
   Språkstien, Jeg kan regne 1-4 og Friends og la elevene få jobbe både auditivt og visuelt
  Lage tre opplegg på tre minutter? Ikke noe problem ...  GRATIS PRØVETILGANG 30 DAGER  • • Gi elevene muligheten til å få umiddelbar tilbakemelding og veiledning.
  • • Oppgavene er tett knyttet opp til fagstoffet og som lærer vil du oppleve at det blir lett å differensiere og skreddersy oppgaver til den enkelte elev.
  • • Oppgavene gir elevene mestringsfølelse. Ikke minst vil du se at det er lett å komme i gang med timen.
  • • Få en god og rask oversikt over elevenes resultater.

  Pakken består av: SpråkstienJeg kan regne 1-4 og Friends


  forberedende lese- og skriveopplæring for 1. og 2. trinn


  Språkstien lærer eleven å se sammenhengen mellom lyd og bokstav:

  • • De får arbeide med fonologisk bevissthet og selvrettende oppgaver.
  • • Læremidlet baserer seg på Jørgen Frosts veiledende plan over åtte måneder.
  • • Oppgavene er fordelt på fire nivå: Stjerne, Sol, Måne og Planet.
  • • Her lærer de alt fra å kombinere lyd og bilde (enklest) til å kombinere lyd og tekst (vanskeligst). 
  • • Støttes av nettbrett og PC.

   Gå til Språkstien


  NY PORTAL:
  Oversiktlig og brukervennlig portal gjør det lett å jobbe med den tverrfaglige pakken.   Jeg kan regne 1-4
   gir elevene et dypdykk i matematikk i hverdagskontekst:

  • • De lærer å se sammenhengen mellom matematikk og konkrete objekter.
  • • Læringsmetoden tar utgangspunkt i at barn ved starten av opplæringen har problemer med å forstå abstrakte ideer
  • • Jeg kan regne er delt inn etter trinn og tallområde (tallene 0-10 til tallene over 1000).
  • • Gjennom hele kurset er det stor variasjon i intuitive aktiviteter.
  • • Mengden tekst i instrukser er minimert og i tillegg er det tilført lydinstruksjoner
  • • Støttes av nettbrett og PC.

  • Gå til Jeg kan regne 1-4

  Hils på Alex, Lucy, Kim m. fl. i læremidlet Friends 1-6:

  • • Elevene møter dem i alt fra animasjonsfilmer, til sang og spill, på skolen, i bursdagsselskap, i samtale med romvesener m.m. 
  • • Læremidlet består av selvrettende tester med veiledende tilbakemelding.
  • • I tillegg følger en lærerveiledning med detaljerte undervisningsopplegg til hver engelsktime. 
  • • Støttes av nettbrett og PC.

  • Gå til Friends

  Nettressursene åpner for varierte arbeidsformer og refleksjon over egen læring:

  • Individuell tilpasning – lag tre ulike opplegg i samme emne på under tre minutter

  • Omvendt undervisning – frigjør tid til praktisk undervisning, dybdelæring og problemløsningsoppgave gjennom å la elevene jobbe med fagstoffet hjemme

  • Læringspartner – åpne opp for faglig diskusjon særlig i forbindelse med de mange undringsoppgavene i nettressursene

   Felles gjennomgang – bidra til at elevene relaterer nye ideer og begreper til tidligere kunnskap og erfaringer ved hjelp av animasjoner, oppgaver og annet innhold

  • Tverrfaglighet – ta utgangspunkt i ferdige digitale ressurser for bedre å forstå temaer på tvers av fag

  • Vurdering for læring – bruk læringsanalyse til å gi underveisvurdering og konstruktive framovermeldinger.

  Skolen kan få støtte til læremidlene gjennom den teknologiske skolesekken? • Tverrfaglig og...  Nå kan du møte Fagfornyelsen med en tverrfaglig pakke med digitale læremidler i matematikk, norsk og naturfag. Alle læremidlene er modulbaserte og kan settes sammen tverrfaglig. Lærere gis tilgang til filmer med aktivitetsforslag som gjør undervisningen mer praktisk og engasjerende.   GRATIS UTPRØVING I 30 DAGER   "Tverrfaglig og praktisk 8-10" møter Fagfornyelsen

  • gradvis progresjon

  • forklaringer i små, tydelige animasjoner, video m.m. 

  • fokus på en ferdighet om gangen

  • progresjon fra det konkrete til det abstrakte, fra grunnleggende til avansert

  • lar seg enkelt kombinere med andre læremidler og eget materiell

  • egnet for dybdelæring


  Pakken består av:

  Digitalt læremiddel for tverrfaglig undervisning for Fagfornyelsen og underveisvurdering.Digitalt læremiddel for tverrfaglig undervisning for Fagfornyelsen og underveisvurderingDigitalt læremiddel for tverrfaglig undervisning for Fagfornyelsen og underveisvurdering

  Matematikk 8-10 Syklus 8-10 Ordimellom Brettmatte mSkills Matematikk 1T  Prøv utvalgte kapitler

  LÆREMIDDELKAPITTELPRØV SELV
  BrettMatteHva er brøk?Prøv selv
  Matematikk 8-10Å regne med formlerPrøv selv
  SyklusFotosyntesenPrøv selv
  OrdimellomForestillende skrivehandling: PoplyrikkPrøv selv
  mSkillsCountable and uncountable nouns: some, anyPrøv selv
  Modulbasert

  Sett sammen moduler til et tverrfaglig prosjekt. Se for deg at du skal jobbe med det tverrfaglige temaet "Bærekraftig utvikling". Nå kan du som lærer hente enkeltmoduler fra matematikk, naturfag og norsk og kombinere dem med nettsider, filer og andre ressurser du ønsker at elevene skal ha tilgang til.

  Læringsanalyse

  Læringsanalyse gjør det lettere jobbe tverrfaglig samtidig som du holder oversikten i faget ditt

  Du får full oversikt over elevenes progresjon og kompetanse i et emne med læringsanalysen. Alle oppgaver vurderes opp mot oppsatte læringsmål, og du får et presist redskap når du skal veilede elever i sitt læringsarbeid. Med klasseoversikten har du fullstendig kontroll på hva elevene har gjort, og hvem som trenger ekstra støtte for å forstå et emne.  Inspirasjonsfilmer til spennende aktiviteter

   


  "Tverrfaglig og praktisk 8-10" er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Utdanningsdirektoratet.
  Skolen kan få støtte til dette læremidlet gjennom den teknologiske skolesekken.