Tverrfaglig  Det er ingen varer i denne kategorien.

Fag og læremidler

 • Alle skal med VGS

  Digitalt læremiddel for VGS


  Gi elevene ved skolen tilgang på digitale læremidler for økt motivasjon og forståelse. Gjennom visuelle og auditative forklaringer vil elever som strever med mye tekst få en ny giv. Ved alle tilpasningsmulighetene som gis i våre læremidler er sjansen større for å henge med og få glede av undervisningen.

  PRØV SELV  GRATIS UTPRØVING I 30 DAGER 


   "Alle skal med VGS" gir ny giv

  gradvis progresjon

  • forklaringer i små, tydelige animasjoner, video m.m. 

  • fokus på en ferdighet om gangen

  • progresjon fra det konkrete til det abstrakte, fra grunnleggende til avansert

  • lar seg enkelt kombinere med andre læremidler og eget materiell

  • egnet for dybdelæring


  Pakken består av:

  Matematikk: Matematikk 1PMatematikk 1TMatematikk 8-10 og BrettMatte

  Naturfag: Syklus

  Norsk: Ordimellom

  Engelsk: mSkills  Prøv utvalgte kapitler

  LÆREMIDDELKAPITTELPRØV SELV
  BrettMatteHva er brøk?Prøv selv
  SyklusFotosyntesenPrøv selv
  OrdimellomForestillende skrivehandling: DiktPrøv selv
  mSkillsDescribing PeoplePrøv selv
  Modulbasert

  En elev som sliter i for eksempel matematikk vil få helt nye muligheter. Lærer kan enkelt plukke moduler med lærestoff eleven burde ha lært tidligere i skoleløpet. Slik kan eleven se sammenhenger som trengs for å forstå nytt fagstoff. Ved økt fokus på terskelbegreper kan elever med et anstrengt forhold til matematikk også få A-HA-opplevelser.  Læringsanalyse

  Du får full oversikt over elevenes progresjon og kompetanse i et emne med læringsanalysen. Alle oppgaver vurderes opp mot oppsatte læringsmål, og du får et presist redskap når du skal veilede elever i sitt læringsarbeid. Med klasseoversikten har du fullstendig kontroll på hva elevene har gjort, og hvem som trenger ekstra støtte for å forstå et emne.0

  Læringsanalyse gir lærer unik innsikt i elevenes læring og kan være avgjørende for å elevers mestring innen et emne.  Filmer som gjør det teoretiske praktisk

  Gjennom filmer av forsøk får elevene forståelse for det praktiske, og lærere ideer til undervisningen.


  "Alle skal med" er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

  Skolen kan få støtte til dette læremidlet gjennom den teknologiske skolesekken.