Tverrfaglig  Det er ingen varer i denne kategorien.

Fag og læremidler

 • Tverrfaglig pakke 1-4

  Kombiner de tre læremidlene Språkstien 1-2, Jeg kan regne 1-4 og Friends 1-7 og la elevene få jobbe både auditivt og visueltLage tre opplegg på tre minutter? Ikke noe problem ...

  • Gi elevene muligheten til å få umiddelbar tilbakemelding og veiledning.
  • Oppgavene er tett knyttet opp til fagstoffet
  • Det er lett å differensiere og skreddersy oppgaver til den enkelte elev.
  • Oppgavene gir elevene mestringsfølelse. Du vil se at det er lett å komme i gang med timen.
  • Få en god og rask oversikt over elevenes resultater.

  Pakken består av: Språkstien1-2Jeg kan regne 1-4 og Friends 1-7

  GRATIS PRØVETILGANG 30 DAGER


  Språkstien - skjermbilde


  Språkstien lærer eleven å se sammenhengen mellom lyd og bokstav:

  • De får arbeide med fonologisk bevissthet og selvrettende oppgaver.
  • Læremidlet baserer seg på Jørgen Frosts veiledende plan over åtte måneder.
  • Oppgavene er fordelt på fire nivå: Stjerne, Sol, Måne og Planet.
  • Her lærer de alt fra å kombinere lyd og bilde (enklest) til å kombinere lyd og tekst (vanskeligst). 
  • Støttes av nettbrett og PC.

  Gå til Språkstien


  Jeg kan regne - skjermbilde


  Jeg kan regne 1-4
   gir elevene et dypdykk i matematikk i hverdagskontekst:

  • De lærer å se sammenhengen mellom matematikk og konkrete objekter.
  • Læringsmetoden tar utgangspunkt i at barn ved starten av opplæringen har problemer med å forstå abstrakte ideer
  • Jeg kan regne er delt inn etter trinn og tallområde (tallene 0-10 til tallene over 1000).
  • Gjennom hele kurset er det stor variasjon i intuitive aktiviteter.
  • Mengden tekst i instrukser er minimert og i tillegg er det tilført lydinstruksjoner
  • Støttes av nettbrett og PC.

  Gå til Jeg kan regne 1-4


  Friends 1-7 - skjermbilde


  Hils på Alex, Lucy, Kim m. fl. i læremidlet Friends 1-7:
  • Elevene møter dem i alt fra animasjonsfilmer, til sang og spill, på skolen, i bursdagsselskap, i samtale med romvesener m.m. 
  • Læremidlet består av selvrettende tester med veiledende tilbakemelding.
  • I tillegg følger en lærerveiledning med detaljerte undervisningsopplegg til hver engelsktime. 
  • Støttes av nettbrett og PC.


  Gå til Friends


  Ressursene åpner for varierte arbeidsformer og refleksjon over egen læring:

  • Individuell tilpasning – lag tre ulike opplegg i samme emne på under tre minutter

  • Omvendt undervisning – frigjør tid til praktisk undervisning, dybdelæring og problemløsningsoppgave gjennom å la elevene jobbe med fagstoffet hjemme

  • Læringspartner – åpne opp for faglig diskusjon særlig i forbindelse med de mange undringsoppgavene i nettressursene

   Felles gjennomgang – bidra til at elevene relaterer nye ideer og begreper til tidligere kunnskap og erfaringer ved hjelp av animasjoner, oppgaver og annet innhold

  • Tverrfaglighet – ta utgangspunkt i ferdige ressurser for bedre å forstå temaer på tvers av fag

  • Vurdering for læring – bruk læringsanalyse til å gi underveisvurdering og konstruktive framovermeldinger.

  NY PORTAL: Oversiktlig og brukervennlig læringsportal min.kunnskap.no  

  Skolen kan få støtte til læremidlene gjennom den teknologiske skolesekken?