Tverrfaglig  Det er ingen varer i denne kategorien.

Fag og læremidler

 • Tverrfaglig pakke 1-4

  Tverrfaglige opplegg gir dybdelæring. Elevene må utforske og bruke stoffet i nye sammenhenger.  Kunnskap.no har satt sammen en pakke i matematikk, engelsk og norsk hvor du som lærer enkelt kan velge digitale ressurser, og sette dem sammen som du vil til tverrfaglige opplegg eller la elevene jobbe med fagene separat.

  Pakken består av læremidlene Jeg kan regne 1-4 i matematikk, Friends i engelsk og Språkstien i norsk.

  Nettressursene åpner for varierte arbeidsformer og refleksjon over egen læring:

  Individuell tilpasning – lag 3 ulike opplegg i samme emne på under 3 minutter
  Omvendt undervisning – frigjør tid til mengdetrening, dybdelæring og problemløsningsoppgave gjennom å la elevene jobbe med fagstoffet hjemme
  Læringspartner – åpne opp for faglig diskusjon særlig i forbindelse med de mange undringsoppgavene i nettressursene
  Felles gjennomgang – bidra til at elevene relaterer nye ideer og begreper til tidligere kunnskap og erfaringer ved hjelp av animasjoner, oppgaver og annet innhold
  Tverrfaglighet – ta utgangspunkt i ferdige digitale ressurser for bedre å forstå temaer på tvers av fag
  Vurdering for læring – bruk læringsanalyse til å gi underveisvurdering og konstruktive framovermeldinger