Tverrfaglig pakke 8-10

Tverrfaglige opplegg gir dybdelæring. Elevene må utforske og bruke stoffet i nye sammenhenger.Kunnskap.no har satt sammen en pakke i matematikk, naturfag og norsk hvor du som lærer enkelt kan velge digitale ressurser, og sette dem sammen som du vil til tverrfaglige opplegg eller la elevene jobbe med fagene separat.

Pakken består av læremidlene Matematikk 8-10, Naturfag 8-10 og Ordimellom i norsk. 

Nettressursene åpner for varierte arbeidsformer og refleksjon over egen læring:

Individuell tilpasning – lag 3 ulike opplegg i samme emne på under 3 minutter
Omvendt undervisning – frigjør tid til mengdetrening, dybdelæring og problemløsningsoppgave gjennom å la elevene jobbe med fagstoffet hjemme
Læringspartner – åpne opp for faglig diskusjon særlig i forbindelse med de mange undringsoppgavene i nettressursene
Felles gjennomgang – bidra til at elevene relaterer nye ideer og begreper til tidligere kunnskap og erfaringer ved hjelp av animasjoner, oppgaver og annet innhold
Tverrfaglighet – ta utgangspunkt i ferdige digitale ressurser for bedre å forstå temaer og problemstillinger på tvers av fagområder
Vurdering for læring – bruk læringsanalyse til å gi underveisvurdering og konstruktive framovermeldinger

Tverrfaglig pakke 8-10  Det finnes 2 varer.

Viser 1 - 2 av 2 varer
Viser 1 - 2 av 2 varer