Matematikk  Det finnes 11 varer.

Fag og læremidler

 • Jeg kan regne 1-4

  Jeg kan regne 14 er et omfattende nettbasert læremiddel i matematikk for 1.4. trinn. Matematikken presenteres i en hverdagssammenheng. Det gjør det mer givende for elevene.

  Læringsmetoden tar utgangspunkt i at barn ved starten av opplæringen har problemer med å forstå abstrakte ideer. Og nettopp derfor er det sentralt å presentere sammenhengen mellom virkelige objekter og matematiske begreper.


  Prøv selv:

  1. trinn A   1. trinn B  2. trinn  3. trinn  4. trinn  


  Elevene får se sammenhengen mellom matematikk og konkrete objekter. De kan f.eks telle ringer i et spill, slik som i illustrasjonen nedenfor. Hvor mange ringer er det til sammen? Hva skjer hvis vi tar bort to?[gs_var_2]

  Jeg kan regne er delt inn etter trinn og tallområde:

  1. trinn: 1A:Tallene 0-10 og 1B:Tallene 0-20

  2. trinn: Tallene 0-100 

  3. trinn: Tallene 0-1000

  4. trinn: Tallene over 1000  Innholdsoversikt (PDF) 14 DAGERS GRATIS UTPRØVING MED ELEVER

   

  Erfaringer:

  • Fagfornyer kjent matematikklæreverk 
   Tall i langsomt tempo 
  • Datteren begynte å like matematikkfaget igjen

  Emner innenfor hvert tallområde:

  • Tall
  • Addisjon og subtraksjon
  • Divisjon (Fra 3. trinn)
  • Multiplikasjon
  • Kjøp og salg
  • Klokke og tid
  • Måling
  • Geometri
  • Statistikk
  • Mattenøtter
  • Arbeidsark

  Jeg kan regne 1-4 gjør det lett å tilpasse undervisningen. Hvert kapittel er nivådelt i: BasisTrene og EkstraBasis kan alle begynne med, Trene gir mengdetrening og Ekstra byr på utfordrende oppgaver.

  Jeg kan regne 1-4 er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningdirektoratet.
  Skolen kan få støtte til dette læremidlet gjennom den teknologiske skolesekken.

 • Matematikk 5-7

  Matematikk 1P er et heldigitalt læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Vi utnytter mulighetene ved å ha læreboken på nett.


  Matematikk 5-7 - fagfornyelsen
   er et læremiddel utviklet med fokus på resonnering og utforsking. Hvert matematiske tema starter med undringsbilder og spill. Elevene får så mulighet til å bruke det de har lært i varierende oppgavetyper og problemstillinger. Til slutt får elevene testet hva de har lært ved å løse praktiske oppgaver og en "Hva har jeg lært?" del.
   

  Prøv selv: Matematikk 5 Prøv selv: Matematikk 6 Prøv selv: Matematikk 7  Læremiddelet fungerer på pc, nettbrett og mobil, og gir lærer nye verktøy i arbeidet med faget.

  Gratis utprøving med elever

  Undringsbilder 

  Undringsbilder viser hvordan matematikk er rundt oss hele tiden. Elever får gjennom undringsbildene knyttet matematikk opp i mot egne erfaringer. Undringsbildene åpner for mange mulige undervisningsaktiviteter med elevene. De kan for eksempel brukes som oppstart av undervisningen eller som gruppediskusjon i klasserommet. Tanken er at alle elever skal kjenne på tidlig mestring og øke motivasjonen for videre læring. Bildene kan også spilles videre på av læreren. Hvilke geometriske figurer finner dere hjemme? Hvilke geometriske figurer finnes i klasserommet eller skolegården?

  Differensiering

  Gjennom vår portal min.Kunnskap.no kan lærer enkelt lage tilpassede opplegg til elever i klassen. Elevene får tilgang til lærestoff de har mulighet til å mestre, mens elever som ønsker å mer krevende oppgaver kan få det, uten at det krever mye arbeid for lærer

  Sjekk ut video av Matematikk 5-7 Fagfornyelsen:

  Veiledende tilbakemeldinger

  Alle oppgaver er selvrettende og gir elevene veiledende tilbakemeldinger når de svarer feil. Umiddelbar tilbakemelding på om noe er forstått motiverer elevene til å fortsette arbeidet, og frigir tid til lærer i klasserommet til å ha lengre samtaler med enkeltelever.

  Detaljerte elevrapporter 

  Matematikk 5-7 tar vare på elevenes svar. Lærere kan ta ut elevrapporter som gir informasjon om hvor lenge elevene har jobbet med læremidlet, oppgaver som er løst og faglige styrker og svakheter. Bruk rapportene som utgangspunkt for elevsamtaler og underveisvurdering.

 • Diagnostiske oppgaver...

  Diagnostiske oppgaver 5-10 er utarbeidet av spesialpedagogene Ann-Beth Ødegård og Elisabeth Bade. De har lang fartstid i skolen og innenfor matematikk-faget, og har god erfaring om elevers misoppfatninger innen matematikk.

  Oppgavene inneholder typiske misoppfatninger som svaralternativ, slik at lærer eller ellev enkelt kan se hva det trengs å jobbe mer med.   Innholdet i diagnostiske oppgaver 5-10 er:

  - Brøk og desimaltall

  - Brøk, desimaltall og prosent

  - Desimaltall

  - Algebra

  - Volum og overflate

  - Funksjoner

 • DEMO - M 1-7 (ROSA)

  Demokapitler til Matematikk 1-7 til ROSA:

  Kapittel 1.1 

  Kapittel 2.4

Viser 1 - 11 av 11 varer
Viser 1 - 11 av 11 varer