Matematikk  Det finnes 11 varer.

Fag og læremidler

 • Jeg kan regne 1-4

  Jeg kan regne 14 er et omfattende nettbasert læremiddel i matematikk for 1.4. trinn. Matematikken presenteres i en hverdagssammenheng. Det gjør det mer givende for elevene.

  Læringsmetoden tar utgangspunkt i at barn ved starten av opplæringen har problemer med å forstå abstrakte ideer. Og nettopp derfor er det sentralt å presentere sammenhengen mellom virkelige objekter og matematiske begreper.



  Prøv selv:

  1. trinn A   1. trinn B  2. trinn  3. trinn  4. trinn  



  Elevene får se sammenhengen mellom matematikk og konkrete objekter. De kan f. eks telle ringer i et spill, slik som i illustrasjonen nedenfor. Hvor mange ringer er det til sammen? Hva skjer hvis vi tar bort to? 



  Digitalt læremiddel i matematikk for Fagfornyelsen. Selvrettende oppgaver med bruk av halvkonkreter.


  Jeg kan regne er delt inn etter trinn og tallområde:

  1. trinn: 1A:Tallene 0-10 og 1B:Tallene 0-20

  2. trinn: Tallene 0-100 

  3. trinn: Tallene 0-1000

  4. trinn: Tallene over 1000





  Innholdsoversikt (PDF) 14 DAGERS GRATIS UTPRØVING MED ELEVER

   

  Erfaringer:

  • Fagfornyer kjent matematikklæreverk 
   Tall i langsomt tempo 
  • Datteren begynte å like matematikkfaget igjen



  jeg kan regne for barnetrinnet


  Emner innenfor hvert tallområde:

  • Tall
  • Addisjon og subtraksjon
  • Divisjon (Fra 3. trinn)
  • Multiplikasjon
  • Kjøp og salg
  • Klokke og tid
  • Måling
  • Geometri
  • Statistikk
  • Mattenøtter
  • Arbeidsark


  Jeg kan regne 1-4
   gjør det lett å tilpasse undervisningen. Hvert kapittel er nivådelt i: BasisTrene og EkstraBasis kan alle begynne med, Trene gir mengdetrening og Ekstra byr på utfordrende oppgaver.


  Jeg kan regne 1-4 er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningdirektoratet.


  Skolen kan få støtte til dette læremidlet gjennom den teknologiske skolesekken. 

 • Matematikk 5-7

  Digitalt læremiddel i matematikk for fagfornyelsen. Erstatter lærebok og gir utfyllende læringsanalyse.

  Matematikk 5, 6 og 7 er et komplett digitalt læremiddel for fagfornyelsen som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. 

  Matematikk 5, 6 og 7 er utviklet for fagfornyelsen med vekt på dybdelæring. Læremiddelet inneholder utforskende oppgaver med økende progresjon, spill og praktiske oppgaver. Elevene skal bli gode problemløsere og forstå hvordan regneferdigheter henger sammen. Mange av oppgavene er knyttet opp mot dagligdagse situasjoner. Kompetansemål og kjerneelementer er gjenkjennelig i de ulike kapitlene.

  Matematikk 5 legger vekt på utforske og forklare sammenhenger mellom brøk, desimaltall og prosent. Her legges det opp til å utvikle ulike strategier og bruke disse for regning. Elevene møter også tid, måleenheter, algebraisk tenkning og likninger.
  Matematikk 6 bygger videre på strategier for regning med desimaltall. Videre legges det vekt på geometriske figurer og utforske sammenheng mellom areal og omkrets.
  Matematikk 7 legger vekt på bruk av strategier for brøk, desimaltall og prosent. Her møter også elevene algebraisk tenkning og ulike strategier for å løse lineære likninger.


  Grunnleggende ferdigheter er en samling av oppgaver for repetisjon av regneferdigheter. Oppgavesettet leveres som et supplement til Matematikk 5-7.

  PRØV MED ELEVER



  M5 M6 M7 Mgf

  Prøv selv

  EmneKapittelDemo
  Matematikk 51.1 Å dele i like delerPrøv selv
  Matematikk 61.1 DesimalerPrøv selv
  Matematikk 71.11 Finne prosentenPrøv selv
  Grunnleggende ferdigheter 5-75.1 PlassverdisystemetPrøv selv

  Utforskende

  Kapitlene starter ofte med en oppgave der lærer sammen med elevene, eller elevene sammen kan undersøke hva de kan om lærestoffet. I læremiddelet er Geogebra integrert. Dette innebærer blant annet at det er mange utforskende aktiviteter der elevene oppdager matematiske sammenhenger og får en dypere forståelse for emnet de arbeider med.

  Praktisk

  Læremiddelet kobler fagstoff nært opp til elevenes hverdag og erfaringer. Læremiddelet inneholder flere interaktive spill som  er tenkt som samarbeidsoppgaver. Her får elevene en praktisk innføring i fagstoffet. Mange av spillene kan også overføres til konkrete oppgaver.

  Misoppfatningsoppgaver

  Innen emnene brøk og desimaltall er det egne oppgaver som er designet for å avdekke misoppfatninger. Hvis elevene har mange misoppfatninger i matematikk vil det være nærmest umulig å gjøre store faglige fremskritt. Lærer får full innsikt i elevenes besvarelser og har også tilgang på en veileder om hvordan man kan arbeide med å fjerne slike misoppfatninger.

  Modulbasert

  Med Matematikk 5-7 kan lærer plukke ut ut moduler og sette dem sammen etter eget ønske. Dette er veldig nyttig når klassen skal jobbe med et emne som krever mye forkunnskaper. Elever som er i matematikkvansker kan da få tilgang til modulene de trenger for å mestre emnet klassen skal jobbe med.

  BLOGG: NYTT LÆREVERK

  Læringsanalyse

  Gjennom læremiddelet får elev og lærer tilgang på en omfattende læringsanalyse som hjelper lærer med underveisvurdering. Filmer av praktiske aktiviteter til emnene inspirerer lærer til variert undervisning.

  Fagfornyelsens krav til underveisvurdering blir enkelt med læringsanalyse med digitalt læremiddel i matematikk

  Differensiering

  Gjennom vår portal min.Kunnskap kan lærer enkelt lage tilpassede opplegg til elever i klassen. Elevene får tilgang til lærestoff de har mulighet til å mestre, mens elever som ønsker å mer krevende oppgaver kan få det, uten at det krever mye arbeid for lærer.

  Se selv

  Matematikk 5, 6 og 7 er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

  Forfattere: Ann-Beth Ødegaard og Elisabeth Rosnes Bade

Viser 1 - 11 av 11 varer
Viser 1 - 11 av 11 varer