Matematikk  Det finnes 7 varer.

Fag og læremidler

 • Jeg kan regne 1-4

  Jeg kan regne 14 er et omfattende nettbasert læremiddel i matematikk for 1.4. trinn. Matematikken presenteres i en hverdagssammenheng. Det gjør det mer givende for elevene.

  Læringsmetoden tar utgangspunkt i at barn ved starten av opplæringen har problemer med å forstå abstrakte ideer. Og nettopp derfor er det sentralt å presentere sammenhengen mellom virkelige objekter og matematiske begreper.  Prøv selv:

  1. trinn A   1. trinn B  2. trinn  3. trinn  4. trinn    Elevene får se sammenhengen mellom matematikk og konkrete objekter. De kan f. eks telle ringer i et spill, slik som i illustrasjonen nedenfor. Hvor mange ringer er det til sammen? Hva skjer hvis vi tar bort to?   Digitalt læremiddel i matematikk for Fagfornyelsen. Selvrettende oppgaver med bruk av halvkonkreter.


  Jeg kan regne er delt inn etter trinn og tallområde:

  1. trinn: 1A:Tallene 0-10 og 1B:Tallene 0-20

  2. trinn: Tallene 0-100 

  3. trinn: Tallene 0-1000

  4. trinn: Tallene over 1000

  Innholdsoversikt (PDF) 14 DAGERS GRATIS UTPRØVING MED ELEVER

   

  Erfaringer:

  • Fagfornyer kjent matematikklæreverk 
   Tall i langsomt tempo 
  • Datteren begynte å like matematikkfaget igjen  jeg kan regne for barnetrinnet


  Emner innenfor hvert tallområde:

  • Tall
  • Addisjon og subtraksjon
  • Divisjon (Fra 3. trinn)
  • Multiplikasjon
  • Kjøp og salg
  • Klokke og tid
  • Måling
  • Geometri
  • Statistikk
  • Mattenøtter
  • Arbeidsark


  Jeg kan regne 1-4
   gjør det lett å tilpasse undervisningen. Hvert kapittel er nivådelt i: BasisTrene og EkstraBasis kan alle begynne med, Trene gir mengdetrening og Ekstra byr på utfordrende oppgaver.


  UNDERUTVIKLING - Fagfornyelsen
   

  Jeg kan regne 1-4 er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningdirektoratet.


  Skolen kan få støtte til dette læremidlet gjennom den teknologiske skolesekken. 

 • Matematikk 5-7...

  Matematikk 5-7 Fagfornyelsen (UNDER UTVIKLING) er et digitalt læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og veiledende tilbakemeldinger blir krevende fagstoff presentert på en lettfattelig måte.


  Digitalt læremiddel i matematikk for fagfornyelsen. Erstatter lærebok og gir utfyllende læringsanalyse.  Læremiddelet er utforskende med bruk av dynamiske oppgaver der man kan endre parametere for å illustrere og tolke sammenhenger. Matematikk 5-7 vektlegger forståelse av det matematiske språket gjennom mange oppgaver der algebra må anvendes i ulike emner. 

  PRØV MED ELEVER

  Prøv selv

  EmneKapittelDemo
  Matematikk 51.1 Å dele i like delerPrøv selv
  Matematikk 61.1 DesimalerPrøv selv
  Matematikk 71.11 Finne prosentenPrøv selv
  Grunnleggende ferdigheter 5-75.1 PlassverdisystemetPrøv selv

  Utforskende

  I læremiddelet er Geogebra integrert. Dette innebærer blant annet at det er mange utforskende aktiviteter der elevene oppdager matematiske sammenhenger og får en dypere forståelse for emnet de arbeider med.

  Praktisk

  Læremiddelet kobler fagstoff nært opp til elevenes hverdag og erfaringer. Høsten 2020 lanserer vi uteoppgaver som løses digitalt. Dette er oppgaver der elevene må opp fra stolen og ut i nærmiljøet og samle data og gjøre beregninger. Alle besvarelsene blir automatisk rettet i læremiddelet vårt. En slik oppgave kan for eksempel være: "Beregn areal av fotballbanen".

  Misoppfatningsoppgaver

  Innen emnene funksjoner og brøk og desimaltall er det egne oppgaver som er designet for å avdekke misoppfatninger. Hvis elevene har mange misoppfatninger i matematikk vil det være nærmest umulig å gjøre store faglige fremskritt. Lærer får full innsikt i elevenes besvarelser og har også tilgang på en veileder om hvordan man kan arbeide med å fjerne slike misoppfatninger.

  Modulbasert

  Med Matematikk 5-7 kan lærer plukke ut ut moduler og sette dem sammen etter eget ønske. Dette er veldig nyttig når klassen skal jobbe med et emne som krever mye forkunnskaper. Elever som er i matematikkvansker kan da få tilgang til modulene de trenger for å mestre emnet klassen skal jobbe med.

  BLOGG: HENTER INNHOLD PÅ NYE MÅTER

  Læringsanalyse

  Gjennom læremiddelet får elev og lærer tilgang på en omfattende læringsanalyse som hjelper lærer med underveisvurdering. Filmer av praktiske aktiviteter til emnene inspirerer lærer til variert undervisning.

  Fagfornyelsens krav til underveisvurdering blir enkelt med læringsanalyse med digitalt læremiddel i matematikk

  Differensiering

  Gjennom vår portal min.Kunnskap kan lærer enkelt lage tilpassede opplegg til elever i klassen. Elevene får tilgang til lærestoff de har mulighet til å mestre, mens elever som ønsker å mer krevende oppgaver kan få det, uten at det krever mye arbeid for lærer.

  Se selv

  Praktiske aktiviteter

  I Matematikk 5-7 får du som lærer tilgang til filmer med aktivitetsforslag som gjør undervisningen med variert og praktisk. Aktivitetene er enkle å gjennomføre og krever ikke mye utstyr.

Viser 1 - 7 av 7 varer
Viser 1 - 7 av 7 varer