Matematikk  Det finnes 8 varer.

Fag og læremidler

 • Jeg kan regne 1-4

  Jeg kan regne 14 er et omfattende nettbasert læremiddel i matematikk for 1.4. trinn. Matematikken presenteres i en hverdagssammenheng. Det gjør det mer givende for elevene.

  Elevene får se sammenhengen mellom matematikk og konkrete objekter. De kan f. eks telle ringer i et spill, slik som i illustrasjonen nedenfor. Hvor mange ringer er det til sammen? Hva skjer hvis vi tar bort to? 


  Læringsmetoden tar utgangspunkt i at barn ved starten av opplæringen har problemer med å forstå abstrakte ideer. Og nettopp derfor er det sentralt å presentere sammenhengen mellom virkelige objekter og matematiske begreper.

  Prøv selv:

  1. trinn A   1. trinn B  2. trinn  3. trinn  4. trinn  

  Digitalt læremiddel i matematikk for Fagfornyelsen. Selvrettende oppgaver med bruk av halvkonkreten.


  Jeg kan regne er delt inn etter trinn og tallområde:

  1. trinn: 1A:Tallene 0-10 og 1B:Tallene 0-20

  2. trinn: Tallene 0-100 

  3. trinn: Tallene 0-1000

  4. trinn: Tallene over 1000  Innholdsoversikt (PDF) 30 DAGERS GRATIS UTPRØVING MED ELEVER

   

  Erfaringer
  Tall i langsomt tempo - Les om hvordan Skranevatnet skole i Bergen tok grep for å forebygge matematikkvansker.
  Datteren begynte å like matematikkfaget igjen

  Mer tid til veiledning med digitale læremidler i matematikk til småskolen.

  Innen hvert tallområde jobber elevene med emnene:

  • Tall
  • Addisjon og subtraksjon
  • Divisjon (Fra 3. trinn)
  • Multiplikasjon
  • Kjøp og salg
  • Klokke og tid
  • Måling
  • Geometri
  • Statistikk
  • Mattenøtter
  • Arbeidsark


  Kapitlene i Jeg kan regne 1-4
  er en miks av sider med interaktive simuleringer, animasjoner, slideshows, aktiviteter og illustrasjoner. Hovedmålet med hvert kapittel er å oppmuntre elevene til å analysere et problem, tenke ut den korrekte løsningen på egenhånd og presentere feiltenkning gjennom en enkel feedback når noe er feil. Gjennom hele kurset er det stor variasjon i intuitive aktiviteter. Mengden tekst i instrukser er minimert og i tillegg er det tilført lydinstrukser.


  Jeg kan regne 1-4
   gjør det lett å tilpasse undervisningen. Hvert kapittel er nivådelt i: BasisTrene og EkstraBasis kan alle begynne med, Trene gir mengdetrening og Ekstra byr på utfordrende oppgaver.

  Innholdet er tilpasset kompetansemålene i Kunnskapsløftet for 1.-4. trinn. 
  Jeg kan regne 1-4 er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningdirektoratet.


  Skolen kan få støtte til dette læremidlet gjennom den teknologiske skolesekken. 

 • Matematikk 5-7

  Med skreddersydde opplegg for interaktive tavler og en elevdel som veileder, kartlegger og retter, er Matematikk 5-7 den komplette digitale ressurs i matematikk for mellomtrinnet.

  Matematikk 5-7 inneholder:

  • Personlige interaktive "lærebøker" med forklarende animasjoner og interaktive oppgaver
  • Opplegg for interaktive tavler og dialog med elevene
  • Opplegg for omvendt undervisning og samtaler
  • Elevrapporter som kartlegger og gir underveisvurdering
  • Innhold for nettbrett og pc


  30 dagers gratis utprøving med elever Prøv selvViser 1 - 8 av 8 varer
Viser 1 - 8 av 8 varer