NorskPluss Alfa

NorskPluss Alfa er et nettbasert læremiddel for innvandrere som skal lære seg å lese og skrive på norsk. Det er lese-, lytte- og skriveøvelser til hver bokstav.

Hovedkomponenten er en omfattende nettressurs for nettbrett og pc. Utskrivbare arbeidsark supplerer oppgavene i nettressursen. Arkene i bokstavforming og skriftforming gir elevene øvelse i å skrive for hånd med hjelpelinjer. I tillegg er det arbeidsark som skal brukes i kombinasjon med et STL+-program.


Prøv selv InnholdDigitalt læremiddel med videoer og oppgaver i alfabetisering for minoritetsspråklige elever. Læreverk som brukes av elever i norsk som andrespråk.

15 dagers gratis utprøving med elever

• Systematisk bokstavtrening
Lydering og helordslesing
• Omfattende lyd- og bildestøtte
• Skrifttype ”Skoleskrift”, digitalt og på arbeidsark
• Alle ord og setninger som presenteres har egne STL+-oppgaver
• For pc og nettbrett
• Bokmål og nynorsk Å være sikker på sammenhengen mellom lyd og bokstav er basisgrunnlaget for lesing og skriving. Derfor presenteres hver bokstav i egne kapitler med mange og varierte øvingsoppgaver, som:

• Gjenkjenning av lyder
• Gjenkjenning av lyder i ord
• Sammentrekning av lyder til ord
• Øvelser med korte og lange vokaler
• Skriveregler for ikke lydrette ord

«Gi meg en Ø» Les om hvordan forfatter Anne Marie Eiby bruker læremidlet på Kuben VGS

NorskPluss Alfa har følgende bokstavprogram

SAMOTENILRDUFKÅPGHÆBØJYVCWQXZ

Det er spesielt viktig at elevene lærer S, A, M og O i denne rekkefølgen fordi de første bokstavene bygger på hverandre i kjennskap og progresjon. Ellers trenger man ikke å følge bokstavprogrammet slavisk.

Faglig og pedagogisk idé (PP) Oppgavene i bokstavprogrammet

Komponenter:
• Nettressurs på over 1000 sider
• Over 400 arbeidsark
• Oppgaver i STL+
• Resultatrapporter

Elevene jobber mye og variert med de samme ordene og setningene, i nettressursen, i STL+-oppgaver og på arbeidsark for at lese-, lytte- og skriveferdighetene skal automatiseres. Arbeidet med disse ferdighetene i NorskPluss Alfa bør foregå parallelt med trening i muntlig norsk.

Prøv utvalgte kapitler

MODULKAPITTELPRØV SELV
BokstaverAlfabetet: SsPrøv selv
BokstaverAlfabetet: AaPrøv selv
BokstaverAlfabetet: MmPrøv selv
BokstaverAlfabetet: OoPrøv selvMeld deg på nyhetsbrev

Tekniske krav: NorskPluss Alfa kan brukes på nettbrett og pc. Det er en forutsetning at skolen/kommunen/fylket har et STL+-program.

Forfattere: Eli Karin Tjørhom og Anne Marie Eiby

NorskPluss Alfa er utviklet av Kunnskap.no med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

NorskPluss Alfa   Det finnes 4 varer.

Viser 1 - 4 av 4 varer
Viser 1 - 4 av 4 varer