NorskPluss Kort botid

NorskPluss Kort botid er et nettbasert læremiddel som dekker Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram. 

  • NorskPluss Kort botid
  • NorskPluss Kort botid
  • NorskPluss Kort botid
  • NorskPluss Kort botid

Prøv selv 3 dagers gratis utprøving >


• Tekst- og arbeidsbok i ett på nett
• Varierte tekster med ordforklaringer
• Øver tekstforståelse og tekstproduksjon
• Tekstenes vanskegrad tilsvarer nivå 3 (B1)
• Støtter FYR-undervisning
Begrepslæring
• Egenvurdering
• For PC, nettbrett og mobil


NorskPluss - Kort botid hjelper elevene med å forstå hovedinnholdet i norskfaget samtidig som det har fokus på språklæring. 

Fagblogg: "Mestringsfølelse med kort botid" - erfaringer fra Sjøvegan videregående skole, Troms

Fagblogg: "Kartlegging av andrespråklige elever i videregående"

Fagblogg: "Skriftlig vurdering i norsk for elever med kort botid"


Elever kan jobbe selvstendig med oppgaver i læremidlet selv om de er integrert i klasser som følger den ordinære læreplanen i norsk. Nettressursen tar vare på svar og resultat, slik at lærere enkelt kan følge opp elevenes arbeid.
 

Innholdsoversikt (PDF) Norsk for språklige minoriteter i videregående (PP)

NorskPluss - Kort botid er inndelt i fem moduler: 
• Flerspråklighet
• Skjønnlitteratur
• Argumentasjon
• Språk og yrke
• Grammatikk

Målgruppe:

NorskPluss - Kort botid passer for elever med kort botid i Vg1 studieforberedende og Vg1/Vg2 yrkesfag. Det kan i tillegges brukes av minoritetsspråklige elever, lesesvake elever og andre som følger den ordinære læreplanen i norsk, men som har behov for tilrettelagt undervisning. 


Oversikt over temaer i ordinær norsk på yrkesfag og NorskPluss Kort botid - fra Kvadraturen VGS

Oversikt over temaer (PDF)


Krav til språklige ferdigheter:

Det er en fordel at elevene har norskkunnskaper tilsvarende nivå 3 i Læreplan i grunnleggende norsk.

 

NorskPluss - Kort botid  er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Forfattere: Mona Tøpfer, Marie Aalen, Vigdis Amundsen, Pournima Patil og Helene Winsents.

NorskPluss Kort botid  Det finnes 1 vare.

Viser 1 - 1 av vare
Viser 1 - 1 av vare