BrettMatte

Brettmatte er et digitalt læremiddel i matematikk for ungdom og voksne. Læremidlet er godt egnet som tilleggsmateriell til Matematikk 8-10. Det passer for elever som behøver mengdetrening eller få styrket sin grunnleggende matematiske forståelse og regneferdigheter. 

Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og bilder blir grunnleggende matematikk presentert på en lettfattelig måte.

 

Brettmatte fokuserer på begreper, visualisering og struktur for at elevene skal oppnå forståelse og selvtillit i matematikk.Prøv selv  Gratis utprøving i 15 dager 
Det kan være mange ulike årsaker til at en elev sliter faglig, og Brettmatte gir lærer og elev store muligheter for tilpasning. Lærer kan plukke ut enkelte sider til elevene, og sette sammen kapitler slik det passer eleven best.


Tenk deg at du skal jobbe med et krevende emne på 9. trinn
. Noen av elevene hadde en vanskelig periode på 8. trinn, og klarte ikke å tilegne seg kunnskap de kan bygge videre på. Ved hjelp av Brettmatte kan de tilegne seg de grunnleggende ferdighetene som trengs for å jobbe med det nye emnet. 


Brettmatte har:

• Forklaringer i små, tydelige animasjoner

• Spennende undringsoppgaver

• Langsom progresjon fra det konkrete til det abstrakte

• Fokus på en ferdighet om gangen

• En struktur som legger til rette for dybdelæring

EmneKapittelDemo
AlgebraHva er algebra?Prøv selv
MålingRegne med måleenheterPrøv selv
GeometriUtforsk pytagoras' læresetningPrøv selv
SannsynlighetHva er sannsynlighetPrøv selv

Erfaringer

"Derfor ser de fram til leksene" Les om Vardal skole

BrettMatte i media: 

Sarah Cathrine strevde med matte, så tok lærerne i bruk et nytt triks (Oppland Arbeiderblad)

BrettMatte er delt inn i emnene:

• Tall
• Begrepstrening
• Regne med tall
• Algebra og funksjoner 
• Geometri
• Måling
• Statistikk
• Eksamenstrening

Prøv selv

ModulUtvalgte kapitlerDemo
TallNegative tallPrøv selv
Regne med tallSkriftlig addisjon med minnePrøv selv
AlgebraKoordinatsystemetPrøv selv
GeometriAreal av firkanterPrøv selvPresentasjon (PPTX) 


Målgruppe:
 

Læremidlet er godt egnet for elever som har hull i matematikkunnskapene eller som behøver mengdetrening. Innholdet tilsvarer det som normalt sett blir gjennomgått på åttende trinn. I forberedende voksenopplæring passer det for modul 1 og 2.

BrettMatte kan brukes på nettbrett og PC. Utviklingen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

VEILEDER: Jobb med BrettMatte i gruppe, to og to eller alene. Erfaringsmessig får
læreren mer tid til å veilede. Foto: Sverre Christian JarildSkolen kan få støtte til innkjøp av BrettMatte gjennom den teknologiske skolesekken. 

BrettMatte   Det finnes 3 varer.

Viser 1 - 3 av 3 varer
Viser 1 - 3 av 3 varer