NorskPluss Plasseringstest

Hvilket nivå er elevene på når de skal inn i klassen? Hva har de tilegnet seg av språkfølelse? Hvordan er lytteforståelsen?

 

NorskPluss Plasseringstest kan brukes for å finne nivået til nye elever som skal inn i en klasse eller begynne på et kurs, og for å diagnostisere elever som har deltatt i systematisk norskopplæring.


• Tester for nivå A1-B1
• Raske å gjennomføre
• Flervalgsoppgaver
• Skriveoppgaver
• Lytteoppgaver

 

Plasseringstesten tar utgangspunkt i referansenivåene i Det felles europeiske rammeverket for språk. Den består av 3 nivå: A1 (som tilsvarer nivå 1 i Læreplan for grunnleggende norsk) , A2 (nivå 2) og B1 (nivå 3). Hver del inneholder 26 flervalgsoppgaver og en skriveoppgave.

 

Plasseringstesten hjelper deg å finne hvilket nivå deltakerne bør begynne å jobbe med i nettressursene i NorskPluss-serien. Testens nivåinndeling samsvarer med nettressursenes. Det vil normalt ta mellom 30 og 60 minutter å gjennomføre en test der flere nivåer og en skriftlig besvarelse er med.

Komponenter:

• Nettressurs
• Veiledning til plasseringstesten

NorskPluss Plasseringstest er utviklet av Kunnskap.no. Forfatter: Marie Aalen. 

NorskPluss Plasseringstest  Det finnes 1 vare.

Viser 1 - 1 av vare
Viser 1 - 1 av vare